Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Neodkládejte návštěvy lékaře, vyzývají ve společném prohlášení specialisté

By Tisková zpráva ČSK
April 08, 2020

ČSK společně s dalšími dvěma sdruženími vydala prohlášení, ve kterém se vyjadřuje k aktuální situaci ve zdravotnictví. Zmiňují v něm hlavně podporu vedení Ministerstva zdravotnictví v jejich práci během krizové situace v Česku. Vyzývají pacienty, aby neodkládali konzultace a návštěvu lékaře a předcházeli tím pozdějším komplikacím. Upozorňují také na ekonomické dopady krize na oblast zdravotnictví.

Společné tiskové prohlášení ze dne 8. 4. 2020

Sdružení ambulantní specialistů ČR, České stomatologické komory a Sdružení soukromých gynekologů ČR k současné situaci ve zdravotnictví

Předsedové a prezident výše uvedených organizací na základě zhodnocení současné situace v českém zdravotnictví tímto:

  1. děkují vedení ministerstva zdravotnictví (MZ) za pomoc s dodávkami ochranných pomůcek a za maximální úsilí při zvládání situace kolem pandemie Covid-19.
  2. vyjadřují podporu vedení MZ, zejména ministru zdravotnictví a jeho náměstku prof. Prymulovi v opatřeních, která zatím přijali v rámci epidemie COVID 19. Zároveň věříme, že postupné rozvolňování restrikcí přijatých státem jejich snahu o udržení epidemie pod kontrolou nijak nezhatí.
  3. vyzývají pacienty, aby se, mají-li jakékoli potíže, neobávali s nimi oslovit lékaře a po konzultaci s ním se nebáli jej navštívit. Díky zajištěným ochranným pomůckám a nastavení protiepidemických režimů je valná většina lékařů všech odborností ve svých ambulancích a jsou připraveni vám pomoci. Neodkládejte tuto konzultaci a event. návštěvu na dobu, kdy odezní epidemie. To může být pozdě a vy v té době můžete mít již jen těžko řešitelné komplikace, kterým lze dnes předejít. V ambulancích jsme pro všechny pacienty se všemi diagnózami, kterými se ve svých odbornostech zabýváme. Nezanedbávejte screeningové a preventivní prohlídky, zeptejte se svého lékaře, zda a kdy je možné se k nim objednat.
  4. vyzývají vládu a krizový štáb ČR, aby informaci obsaženou v bodě 3 výše dali na vědomí veřejnosti a aby také počítali s tím, že čím déle budou restrikce zejména v ekonomické oblasti trvat, tím větší bude potřeba finanční pomoci státu. Vyzýváme je, aby začali urychleně jednat o maximálním možném navýšení plateb státu za jeho pojištěnce.

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory
MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů ČR
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda Sdružení soukromých gynekologů ČR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International