Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

ADA vydala prohlášení týkající se předepisování opiátů

By Dental Tribune International
February 19, 2019

NEW YORK, USA: Nedávné studie o opiátech a jejich použití ve stomatologii upoutaly pozornost. Americká dentální asociace (ADA) vydala v reakci na výzkum předepisování opiátů pro některé stomatologické výkony prohlášení k obecným postupům.

Ve svém stanovisku ADA uvádí: „V boji proti zneužívání opiátů u dospívajících i ve všech dalších věkových kategoriích vyzvala ADA všech 161 000 svých členů, zubních lékařů, aby znásobili své úsilí a zabránili tak poškozování pacientů a jejich rodin opiáty.“

Podle ADA stále větší část výzkumů podporuje její politiku, že zubní lékaři by měli v rámci prvotní léčby spíše předepisovat nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) samotné nebo v kombinaci s acetaminofenem než opiáty. Uvádí, že ADA se „zaměřuje na zvyšování povědomí a činí opatření ve věci opiátové krize ve veřejném zdravotnictví.“

V březnu 2018 přijala ADA politiku vztahující se k předepisování opiátů ze strany zubních lékařů na akutní bolest. Tato politika podporuje povinné další vzdělávání týkající se předepisování opiátů a jiných regulovaných látek, ukládá zákonné limity pro dávky opiátů a maximální dobu jejich podávání při léčbě akutní bolesti v trvání sedmi dnů. Pokyny jsou v souladu s těmi založenými na důkazech Centra pro kontrolu onemocnění a prevenci a vyžadují, aby se zubní lékaři zaregistrovali a používali Program pro monitorování léků, a to za účelem vhodného užívání opiátů a zabránění jejich zneužívání.

Na podporu závěrů ADA zveřejnili v dubnu 2018 v časopisu Journal of the American Dental Association vědci z Výzkumného institutu ADA, Case Western Reserve University a University of Pittsburgh vědecký přehled studií. Studie dospěla k závěru, že NSAID, ať samotné nebo v kombinaci s acetaminofenem, jsou obecně účinnější a jsou spojeny s méně vedlejšími účinky než opiáty.

„ADA je přesvědčena, že ve spolupráci s lékaři, lékárníky, politiky a veřejností je možno ukončit tuto tragickou krizi veřejného zdravotnictví, která ničila naše rodiny a společnost,“ uzavírá prohlášení.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International