Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Od otevírání lahví po trhání izolepy – studie odhaluje nebezpečné používání zubů

By Dental Tribune International
January 27, 2020

RUGBY, Velká Británie/AMSTERDAM, Nizozemsko: Podle zjištění nové studie nepoužívá většina lidí zuby jen k jídlu. Výzkum Nadace pro orální zdraví a Philips, v rámci akce National Smile Month, zjistil, že 65 procent respondentů pravidelně vystavuje své orální zdraví riziku tím, že používá zuby jako víceúčelový nástroj.

Zuby jsou nejčastěji zneužívány k trhání izolepy – více než čtyři z deseti respondentů připustilo, že tak činí pravidelně. Více než čtvrtina si kouše nehty a více než pětina používá zuby k uchopení věcí, když má plné ruce. K dalším oblíbeným použitím zubů patří odtrhávání štítků z oděvů (20 %), žvýkání propisek a tužek (16 %), otevírání lahví (9 %) a ovládání zipů (4 %).

V reakci na tato zjištění uvedl Dr. Nigel Carter, OBE, generální ředitel Nadace pro orální zdraví, že přestože se to může zdát triviální, používáme-li zuby jako víceúčelový nástroj, vystavujeme své orální zdraví značnému riziku. Carter řekl: „Cokoli, od otevírání lahví po žvýkání cizích předmětů může poškodit stávající zubní výplně nebo způsobit popraskání zubů. Existují případy posunutí zubů z jejich místa, odlamování a někdy i zlomení v důsledku tlaku a napětí. Je vyšší pravděpodobnost, že dojde k nehodě, která může vést až k invazivnímu a nákladnému stomatologickému ošetření.“

„Měli bychom své zuby používat jen k tomu, k čemu jsou předurčeny – ke žvýkání potravy, aby byla snáze stravitelná. Zuby nám také pomáhají mluvit a vydávat zvuky. Dodávají i tvar našemu obličeji. Neměli bychom proto dělat nic, co by je mohlo zbytečně ohrožovat,“ uzavřel.

Více než čtyři z pěti 18 až 35letých ve studii připustilo, že používají zuby k neobvyklým úkonům. To je podstatně vyšší číslo než 70 procent u 35 až 54letých a 54 procent u starších 55 let, kteří se přiznali k témuž.

Výsledky jsou součástí National Smile Month, britské kampaně, která propaguje přínosy zdravého úsměvu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International