Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Studie odhaluje bezútěšně nízkou míru dodržování sterilizačních protokolů

By Dental Tribune International
February 08, 2019

ARLINGTON, Va., U.S.: Význam sterilizace v zubní ordinaci a operační místnosti nelze podceňovat. V név studii vědci zjistili, že dodržování osvědčených protokolů pro dezinfekci rukou, pokožky pacienta a povrchů může pomocí zastavit šíření nebezpečných patogenů Staphylococcus aureus.

Navzdory jasným důkazům podporujícím zdokonalené postupy, pokud jde o hygienu rukou, práci s krví a dezinfekci pokožky pacientů, zjistili vědci z Iowské univerzity, že je v nemocnicích a klinikách dodržování preventivních opatření bezútěšně nedostatečné. Uvedli, že špatná hygiena může vysvětlovat, proč až 7 procent pacientů, kteří podstoupí chirurgický zákrok následně léčí nejméně jednu pooperační infekci.

V souvislosti se stále větším šířením patogenů S. aureus rezistentních vůči antibiotikům z prostor akutní péče na zdravé členy společnosti vědci identifikovali a charakterizovali epidemiologii konkrétně patogenních sekvenčních typů S. aureus v operačních místnostech. „Větší šíření patogenů S. aureus z prostor akutní péče je alarmující, ale víme, že existují na důkazech založené praktiky, které mohou tento pro pacienty kritický problém bezpečnosti vyřešit,“ řekl vedoucí autor studie, Dr. Randy W. Loftus z anesteziologického oddělení. „Cílem studie bylo zvýšit povědomí o přenosu různých kmenů patogenů za účelem zlepšení dodržování osvědčených opatření kontroly nad infekcí.“

Ve studii byl izolovaný S. aureus shromážděn ze tří akademických zdravotnických center. Poté byla pomocí systematického fenotypového a genomického přístupu v kombinaci s novou softwarovou platformou vyhodnocena dynamika přenosu hypertransmisních, silně biofilmtvorných, vůči antibiotikům rezistentních a virulentních sekvenčních typů. Pak byl zmapován a zaznamenán způsob přenosu těchto klíčových patogenů.

Vědci zjistili, že S. aureus sekvenčního typu 5 je více patogenním kmenem spojeným se vznikem silnějšího biofilmu a větším rizikem přenosu a infekce. Dva z izolátů sekvenčního typu 5 byly na základě analýzy celobuněčných genomů přiřazeny k pooperační infekci, což je podle některých vědců alarmující zjištění, dané pravděpodobně podceňováním skutečné závažnosti problému. Větší rozšíření invazivních infekcí S. aureus rezistentních vůči meticilinu může vysvětlovat kombinace patogenity sekvenčního typu 5, stárnutí populace a stále složitějších chirurgických zákroků.

Není překvapivé, že vědci potvrdili jako zdroje přenosu patogenů sekvenčního typu 5 pokožku pacientů a ruce poskytovatelů zdravotnické péče. Doporučují přísné dodržování procesů zbavování pacientů bakterií před chirurgickými zákroky a hygieny rukou u zdravotníků během chirurgických zákroků, což pravděpodobně pomůže v kontrole nad šířením tohoto významného kmenu patogenů. Uvedli také, že s přenosem mělo co do činění i povrchy v prostředí operační místnosti, což ukazuje na význam neustálého vyhodnocování účinnosti protokolů čištění.

Studie pod názvem „High-risk Staphylococcus aureus transmission in the operating room: A call for widespread improvements in perioperative hand hygiene and patient decolonization practices“ byla publikována v říjnovém vydání časopisu American Journal of Infection Control.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International