Vědci objevili, které znaky zubů odhalují genetické vztahy

Search Dental Tribune

Vědci objevili, které znaky zubů odhalují genetické vztahy

Nový výzkum zjistil, které znaky zubů nejlépe odráží určité genetické dědictví, a které jsou toho schopné méně (fotografie: Katerina Harvati / University of Tübingen)

St. 19 srpna 2020

uložit

TÜBINGEN, Německo: Vzhledem k tomu, že jsou zuby často nejlépe dochovanou částí lidských koster, spoléhají se na ně, při snaze o rekonstrukci genetické příbuznosti mezi historickými populacemi, vědci z mnoha oborů. Dvojice vědců nyní objevila, které znaky zubů s největší pravděpodobností naznačují genetické vztahy, a které odrážejí spíše přizpůsobení se prostředí nebo přírodní výběr.

Vědci – Dr. Hannes Rathmann a Dr. Hugo Reyes-Centeno – z centra Deutsche Forschungsgemeinschaft Center for Advanced Studies „Words, Bones, Genes, Tools: Tracking Linguistic, Cultural and Biological Trajectories of the Human Past“ na University of Tübingen v Německu zkoumali, které znaky zubů, nebo kombinace těchto znaků, jsou lepší z hlediska zachování neutrálních genetických signálů. Ačkoli je v současné literatuře dobře prokázáno, že tvar zubu je silně dědičný a selektivně neutrální, je méně jasné, které znaky nejlépe odkazují na genetické dědictví.

Zkoumáním 27 běžných znaků zubů a více než 134 milionů možných kombinací těchto znaků byli vědci schopni prokázat, že určité znaky, jako je meziální hřeben a protostylid (distální přídatný hrbolek stoliček), jsou pro odvozování genetických vztahů mezi populacemi směrodatnější. Podle Rathmanna by mohla být tato zjištění nápomocná v celé řadě různých souvislostí.

„Předpokládáme, že naše zjištění budou mít vliv na budoucí výzkum ve forenzních vědách, archeologii a paleoantropologii, protože v těchto akademických oblastech se zuby stále hojně používají jako biogeografický „otisk“ zemřelých jedinců, u nichž se nezachovala DNA,“ řekl Dental Tribune International.

„Navrhujeme, aby budoucí studie upřednostňovaly nejjednoznačnější znaky zubů a jejich kombinace nalezené v naší studii, protože umožňují přesnější závěry o neutrální genetické příbuznosti,“ pokračoval Rathmann.

Vědci pokračují v dalších studiích, které souvisejí s touto prací, dodal Reyes-Centeno.

„Budeme přehodnocovat studie, které vyvodily závěry o historických vztazích lidských populací a migraci na základě znaků zubů, o nichž nyní víme, že nejspíš nebyly příliš směrodatné,“ řekl.

„Také plánujeme shromáždit údaje v menším regionálním měřítku od jedinců z populací, které nebyly v námi zveřejněné studii zastoupeny. Je důležité se podívat na různé populace po celém světě a své závěry dále upřesnit,“ vysvětlil Reyes-Centeno.

Studie s názvem „Testing the utility of dental morphological trait combinations for inferring human neutral genetic variation“ byla zveřejněna online 6. května 2020 v Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, před zařazením do konkrétního čísla vydání.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement