Vědci zkoumají regenerativní potenciál zubů myší

Search Dental Tribune

Vědci zkoumají regenerativní potenciál zubů myší

Obrazem: Vývoj druhé generace zubu v místě prvního zubu v molárové oblasti myši. (Fotografie: King´s College London)

Čt. 11 července 2019

uložit

LONDÝN, VB: Koncepce obnovy růstu zubů je ve stomatologii považována za něco jako „svatý grál“. Přestože většina plazů a ryb má za dobu života několik sad zubů, většina savců má pouze jednu sadu náhradních zubů – a někdy ani to ne. Nová analýza vývoje zubů u myší vrhla nové světlo na to, proč k regeneraci zubů dochází a tato zjištění mohou být relevantní pro budoucnost náhrady lidských zubů.

Prof. Abigail Tuckerová, děkanka pro výzkum na Stomatologické fakultě a Fakultě orálních a kraniofaciálních věd na King’s College London, a Elena Popaová, kandidátka na doktorandku v Centru pro kraniofaciální a regenerativní biologii na oddělení kraniofaciálního vývoje a kmenových buněk na King’s College London, provedly molekulární analýzu vývoje zubu u myši, aby lépe porozuměly tomu, proč mají pouze jednu sadu zubů, která se neobměňuje.

Vědci zjistili, proč myši nevytvářejí náhradní zuby tím, že porovnali exprese genu v zubních lamelách myší a mini prasátek, tedy zvířat, u nichž se vytváří náhradní sada zubů.

Prostudováním Wnt signalizace, o níž je známo, že je zapotřebí pro náhradu zubů u jiných obratlovců, byli vědci schopni zjistit, že v rudimentálních zubních lamelách myší chybí Wnt aktivita. Přestože se tato struktura u myší nejprve vytvořila, následně vymizela, což zastavilo tvorbu další sady zubů.

Pomocí sofistikovaných genetických technik zvládly Tuckerová a Popaová aktivovat v určitých fázích vývoje Wnt signalizaci v rudimentálních zubních lamelách myší. To strukturu oživilo a následně vedlo ke vzniku dalších zubů. Tyto výsledky ukazují na potenciál rudimentálních zubních lamel jako zdroje pro výměnu zubů u myší a poskytují experimentální systém vhodný pro nastudování mechanismů stojících za regenerací zubů.

„Zajímavou otázkou je, proč se tolik liší potenciál pro obnovu zubů u jednotlivých obratlovců,“ řekla Popaová. „Naše výsledky ukazují, že ačkoli se u myší druhá sada zubů normálně netvoří, potenciál pro to stále je, pokud se mu poskytnou správní signály.“

Vědci také zjistili, že kultivace rudimentálních zubních lamel v izolaci stimulovala potenciál pro tvorbu zubů, což naznačuje, že první generace zubů může zabraňovat vývoji další sady zubů.

„Toto je důležité pro obnovu lidských zubů, protože vedle stálých zubů byly během jejich vývoje nalezeny struktury podobné rudimentálním zubním lamelám,“ vysvětlila Tuckerová. „Při normálním vývoji našich zubů tedy může druhá sada nebo stálé zuby zabraňovat tvorbě třetí sady zubů.“

Studie s názvem „Revitalising the rudimentary replacement dentition in the mouse“ byla zveřejněna v únorovém vydání časopisu Development 2019 a můžete si ji prohlédnout zde.

advertisement
advertisement