Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Vědci představují prototyp interaktivního zařízení, které je možné nosit v ústech

AUCKLAND, Nový Zéland: Vědci z Nového Zélandu vyvinuli ChewIt, zcela nové zařízení s individuálně konfigurovatelným rozhraním, které se nosí v ústech. Prototyp, který není větší, než žvýkačka možná lidem již brzy umožní zvednout telefon prostým kousnutím do měkkého krytu ChewIt.

Výzkumný projekt, při němž bylo zařízení ChewIt vyvinuto, vedl Dr. Suranga Nanayakkara, docent na Aucklandském ústavu bioinženýrství, který v posledních letech ovládl titulky mezinárodních médií prototypem dalšího zařízení, FingerReader. To se nosí na prstu a uživatel ukazuje na slova, například na hřbetu knihy nebo v jídelním lístku restaurace, a ta se převádí do hlasové podoby.

Na míru vyrobená pružná deska s plošnými spoji drobného ChewIt je zcela uzavřená v pouzdře, což umožňuje uživatelům vložit ji do úst. Umožňuje diskrétní a hands-free interakci s telefonem, počítačem a chytrými hodinkami, kromě dalších zařízení, například při jízdě na kole. Uživatel jej může použít k odmítnutí telefonického hovoru nebo dokonce k ovládání invalidního vozíku. Při pilotním testu měli uživatelé zařízení v ústech po dobu 30 minut a neuváděli žádné nepohodlí.

Svým výzkumem si Nanayakkara přeje vyřešit to, čemu říká nesoulad mezi tím, co mohou technologie nabídnout a vrozeným lidským chováním. Z toho důvodu se jeho výzkum zaměřuje na vývoj technologií, které více reagují na vrozené lidské chování místo toho, aby nutily lidi přizpůsobovat se požadavkům technologie. „Chceme navrhovat a vyvíjet systémy, které budou rozumět uživateli, než abychom museli technologii pokaždé říkat, co má dělat – tedy technologie, které nám budou mnohem lépe rozumět, než je tomu v současnosti,“ řekl.

Uvažuje o těchto technologií jako o „skrytých pomocnících“: „Jde o to, že systém bude rozumět schopnostem, chování a emocím uživatele, a bude nenápadnou součástí našeho těla nebo našeho chování,“ vysvětlil Nanayakkara. Podle něj by se měli skrytí pomocníci zaměřit na posílení a rozšíření fyzických a smyslových schopností a umožnit jim dělat to, co dříve nebylo možné.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International