Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Vědci nalezli v zubech biomarkery neurologických onemocnění

NEW YORK, USA / ANN ARBOR, Michigan, USA: Vědci z Mount Sinai nalezli biologické markery přítomné v dětství, které souvisejí s degenerativním a často fatálním neurologickým onemocněním, tzv. amyotrofickou laterální sklerózou (ALS), známou také jako Lou Gehrigova choroba. Vědci našli markery v zubech pacientů, u nichž se v dospělosti vyvinula ALS.

ALS je stav, který se obvykle projevuje kolem padesátého nebo šedesátého roku života. Jeho příčina není známa a neexistuje žádný test, který by předpovídal jeho nástup. Ani genetické studie doposud nebyly schopny odhalit mnoho informací, a ačkoli se odborníci domnívají, že při vývoji onemocnění hrají významnou roli faktory životního prostředí, neexistují jasné náznaky toho, které z nich to jsou. Nyní vědci ve své studii použili lasery k mapování růstových prstenců, které se denně vytvářejí na zubech, a objevili, že u pacientů s ALS se ukládají metabolizované kovy jinak, než u pacientů bez tohoto onemocnění.

„Toto je první studie, která prokazuje jasné projevy při narození a během prvních deseti let života, tedy dlouho před jakýmikoli klinickými projevy a příznaky onemocnění,“ řekl vedoucí autor prof. Manish Arora z Icahn School of Medicine at Mount Sinai v New Yorku. „V dlouhodobém horizontu doufáme, že po ověření této studie ve větších studiích to povede k vytvoření preventivních strategií. Na této práci je vzrušující to, že hledáme biologické cesty, které bychom mohli vývojem léků potenciálně změnit.“

Studie odhalila u 36 pacientů s ALS, ve srovnání s 31 kontrolními, narušení regulace příjmu směsi základních prvků, včetně zinku a mědi, jakož i toxinů jako je olovo a cín. Markery narušení regulace příjmu kovů byly pozorovány také u zubů myší s ALS, které ve srovnání s kontrolní skupinou také vykazovaly rozdíly v rozložení kovů v mozku.

„Naše předchozí práce ukázala, že narušená regulace základního metabolismu v rané fázi života je spojena s nástupem neurologických onemocnění jako je autismus a ADHD,“ vysvětlila Dr. Christine Austin, která je docentkou na Katedře environmentální medicíny a veřejného zdraví na Icahn School of Medicine at Mount Sinai, a která se do této studie významně zapojila. „Tato studie dokazuje, že narušená metabolická regulace je také spojena s neurologickými stavy s mnohem pozdějším nástupem příznaků,“ dodala.

V této studii hráli významnou roli vědci z University of Michigan (USA), protože jejich kliniky poskytovaly vzorky a data pacientů s ALS i kontrolní skupiny. „Genetické studie přinesly důležité příspěvky pro naše pochopení ALS, ale neřekly nám vše,“ řekla spolupracovnice vědců Dr. Eva Feldmanová, ředitelka centra ALS Center of Excellence at Michigan Medicine.

Studie s názvem „Early life metal dysregulation in amyotrophic lateral sclerosis“ byla zveřejněna online 21. května 2020 v Annals of Clinical and Translational Neurology, před zařazením do určitého čísla vydání.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International