Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Úroveň stresu se projevuje na zubech

By Dental Tribune International
October 01, 2019

WASHINGTON, USA: Nové důkazy naznačují, že narušené zuby mohou být pro moderní medicínu slibným biomarkerem. Zuby jsou totiž jednou z mála tkání v těle, která neustále zaznamenává historii vlivů okolního prostředí. Na setkání Americké asociace pro pokrok vědy (AAAS) ve Washingtonu vědci ukázali, co mohou zuby vypovídat o úrovni stresu pacientů.

Nejdůležitějším zjištěním bylo, že na dětských zubech lze pozorovat, zda byly v raném věku vystaveny vysokým stresovým faktorům. Podle Dr. W. Thomase Boyce, profesora pediatrie a dětské psychiatrie na Kalifornské univerzitě v San Franciscu, který přednášel na setkání AAAS, jsou jednotlivé vrstvy, které vytvářejí zubní sklovinu, tenčí a méně husté, jsou-li vystaveny stresu, což „zvyšuje náchylnost k tvorbě zubního kazu“, jak vysvětlil německé mezinárodní televizní společnosti Deutsche Welle. Tyto změny lze měřit zkoumáním mléčného zubu v trojrozměrném modelu vytvořeném na základě na rentgenových snímků.

Stres nepochází pouze z nadměrných požadavků ve škole, ale také například z problémů se vztahy s rodiči, trvalým hlukem nebo dokonce fyzickým či duševním zneužíváním. Těla osob zažívajících velký stres produkují mnoho stresového hormonu kortizolu. Jeho koncentrace lze měřit v krvi a slinách, řekl Boyce.

„Samozřejmě to, co ve skutečnosti chceme najít a co hledáme, avšak tyto snímky to nedokážou ukázat, je celková expozice kortizolu," dodal Boyce. Proto teprve zkoumání skutečných zubů může odhalit, jakým způsobem ovlivňuje tento stresový hormon jejich vývoj.

Prezentace s názvem „Social disparities in child oral health: Interactions between stress and pathogens“ („Sociální rozdíly v orálním zdraví dětí: Interakce mezi stresem a patogeny“) byla přednesena 15. února 2019 na Výročím setkání AAAS.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International