Rozhovor: „ISQ je jediné měření, které umožňuje sledovat vhojování implantátu“

Search Dental Tribune

Rozhovor: „ISQ je jediné měření, které umožňuje sledovat vhojování implantátu“

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Dr. Raquel Zita Gomes přednáší ve více než 25 zemích světa. (Fotografie: Raquel Zita Gomes)
Franziska Beier, Dental Tribune International

Franziska Beier, Dental Tribune International

Út. 5 října 2021

save

Dr. Raquel Zita Gomes, která provozuje soukromou ordinaci zaměřující se na implantologii a ústní chirurgii v portugalském Oporto, byla jednou z přednášejících na vědeckém online sympoziu Osstell ISQ. Před akcí se Dr. Gomes podělila s Dental Tribune International o to, jak ovlivnila pandemie SARS-CoV-2 způsob vzdělávání zubních lékařů, a hovořila i o tom, jaká kritéria je třeba zohlednit při zavádění implantátů.

Dr. Gomes, v poslední době byla zrušena nebo transformována do digitální podoby celá řada vzdělávacích kongresů. Jak jste tento vývoj vnímala Vy jako přednášející?
Pandemie v poslední době zcela změnila způsob realizace vzdělávacích akcí. Více než 15 prezenčních mezinárodních a národních akcí, na nichž jsem chtěla přednášet, bylo buď zrušeno nebo převedeno do digitální podoby. Kvůli omezením týkajícím se cestování a hromadného shromažďování stomatologických odborníků jsem na sobě musela zapracovat, přizpůsobit se novým okolnostem a začít využívat online platformy. Online vzdělávání samozřejmě nemá stejný dopad jako tradiční prezenční vzdělávání, ale byl to způsob, jak ve své úloze pedagoga pokračovat a oslovit více odborníků, kteří si jinak nemohou dovolit osobně se účastnit drahých vzdělávacích programů.

Při kterých rozhodovacích procesech mají stomatologové podle Vašich zkušeností největší potíže a jak jim v tom chcete svojí přednáškou na sympoziu pomoci?
Mnoho stomatologů je nejistých, pokud jde o ideální minimální podmínky pro pozdější, časné nebo okamžité zatížení při rehabilitaci jedním nebo vícero implantáty. Poskytnu jim objektivní pokyny a protokoly pro správné rozhodování, založené na vědeckých údajích a mých 18 letech klinických zkušeností v oboru implantologie.

Existuje celá řada faktorů, které je třeba vzít v úvahu při rozhodování o protokolu zatížení. Jaké jsou ty nejdůležitější?
Nejdůležitějšími faktory, které je třeba vzít v úvahu při volbě protokolu zatížení v implantologii, jsou krouticí moment a kvocient stability implantátu (ISQ) v době jeho zavedení, hustota kosti v místě implantátu, zdravotní stav pacienta a složitost případu.

Jakou roli hraje u procedur zatížení implantátů ISQ?
V současné době máme díky novým technologiím a technikám k dispozici objektivní měřítka pro správné rozhodování o protokolech zatížení. ISQ je však jediným měřením, které umožňuje sledovat vhojování implantátu: můžeme měření provádět několikrát a v různých časových intervalech, a to objektivně a kvantitativně. Hodnotu krouticího momentu je možné změřit pouze při zavádění implantátu, což poskytuje stomatologům jen omezené informace.

Poznámka redakce: Přednáška ze sympozia Dr. Raquel Zita Gomesové s názvem „Predictable implant loading protocols byla odvysílána 24. září v 17 hodin. Účastníci mohli po přednášce získat kredit za další vzdělávání vyplněním dotazníku. Stomatologové, kteří by chtěli přednášku shlédnout se mohou registrovat na Osstell Campus.

Dr. Raquel Zita Gomes bude také jednou z přednášejících na mezinárodním sympoziu Stabilita implantátů konaného 05. 11. 2021 v Praze. Více informací a přihlášku k účasti naleznete na osstellprague.cz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement