„Neprodáváme implantáty“ – rozvaha nad okamžitým zatížením dentálních implantátů

Search Dental Tribune

„Neprodáváme implantáty“ – rozvaha nad okamžitým zatížením dentálních implantátů

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Klinické použití Osstell ISQ SmartPeg za účelem změření stability implantátu (fotografie: Mauro Labanca)
Franziska Beier, Dental Tribune International

By Franziska Beier, Dental Tribune International

Út. 5 října 2021

save

Okamžité zatížení je v implantologii stále častěji nabízeno jako rutinní metoda. Podle Prof. Mauro Labanca by s ním však mělo být nakládáno opatrněji, protože výzkum dokazuje, že jeho úspěšnost ne vždy odpovídá úspěšnosti tradičních metod. Na zdarma dostupném webináři z 10. března 2021 vysvětlil, jak lze zajistit kvalitní péči a současně používat vědecky ověřené nástroje, které lékařům umožňují získat objektivní údaje o stabilitě implantátů v průběhu času.

Profesore, implantologické zákroky provádí stále více praktických zubních lékařů a zároveň se neustále zkracuje doba potřebná pro ošetření a hojení. Posouváme se podle Vašeho názoru v implantologii vpřed nebo je tomu spíše naopak?
Upozornila jste na velice důležitý problém. Mám pocit, že jako společnost čelíme době, kdy očekáváme, že vše, co potřebujeme, dostaneme hned. Pacienti a zubní lékaři mají představu, že se těmito pravidly může řídit i biologie. To je ovšem obrovský omyl, který poměrně často vede k neúspěchu. Až příliš často slýchám návrhy, které jsou více o marketingu než o medicíně. Musíme se vrátit k tomu, že nabízíme klinická řešení – neprodáváme implantáty! A musíme-li na lepší dlouhodobý výsledek čekat o něco déle, tento lepší výsledek naše rozhodnutí vždy ospravedlní.

V minulém roce jste uvedl, že mnohá tvrzení o nových produktech nebo metodách ve stomatologické implantologii nemají dostatečnou vědeckou oporu. Platí to i pro okamžité zatížení?
Zcela jistě ano. Dříve jsme byli zvyklí čekat dlouhou dobu, než jsme dosáhli výsledků, které byly skutečně podloženy důkazy. Nyní přecházíme k přijetí nových klinických procedur nebo nových produktů příliš rychle a nevěnujeme potřebný čas ověřování jejich dlouhodobé spolehlivosti.

Prof. Mauro Labanca se věnuje ústní chirurgii a implantologii ve své soukromé zubní ordinaci v italském Miláně od roku 1992. (Fotografie: Mauro Labanca)

Jak mohou stomatologičtí odborníci zajistit dobrou kvalitu a nejlepší možný výsledek při implantologických ošetřeních a uplatnit přitom, jak jste uvedl v popisu webináře, svědomitost?
Až příliš často vídám, že se kolegové, bez ohledu na jejich věk, zajímají více o to, jak být atraktivní, navrhovat co nejmodernější řešení nebo akceptují to, co po nich žádají pacienti, než aby byli zdravotnickými odborníky, jejichž hlavním záměrem je nalézt spolu s pacientem to nejlepší řešení. Jasně si vzpomínám, že když jsem vyučoval zubní lékařství založené na důkazech, poměrně velice rychle jsme se od tohoto konceptu posunuli ke konceptu důkazů orientovaných na pacienta, na nichž ve skutečnosti záleží.

Ve svém webináři hovoříte také o měření kvocientu stability implantátů (ISQ) a analýze rezonanční frekvence od společnosti Osstell. Jak mohou tyto nástroje pomoci stomatologickým odborníkům v procesu rozhodování?
Měření ISQ je překvapivě stále považováno za nový nástroj! Přitom se jedná o poměrně starý koncept a je již řadu let důkladně studován a validován, což je doloženo i v mnoha článcích. Jde o nepostradatelnou metodu objektivního vyhodnocování primární stability implantátu, tedy nejdůležitějšího parametru úspěchu. Pomáhá zubnímu lékaři učinit správná rozhodnutí ohledně chirurgických zákroků a načasování pooperačních procedur. Kromě toho je měření velmi užitečné při vysvětlování pacientovi toho, co děláme a proč. Přestože máme tento skvělý nástroj, a mnoho lékařů navrhuje jako řešení okamžité zavedení implantátů po extrakci nebo okamžité zatížení, jsou tyto systémy stále používány v příliš málo ordinacích.

Poznámka redakce: Webinář s názvem „Immediacy: Always properly performed? se konal živě ve čtvrtek 10. března 2021. Účastníci měli po jeho skončení možnost klást otázky k tématu a získat kredit za vzdělávání. Více informací na Osstell Campus.

Prof. Mauro Labanca bude také jedním z přednášejících na mezinárodním sympoziu Stabilita implantátů konaného 5. listopadu 2021 v Praze. Více informací a přihlášku k účasti naleznete na osstellprague.cz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement