Nespravujme stále dokola zuby, které nejsou dobře čištěné! Rozhovor s MUDr. P. Bednářem

Search Dental Tribune

Nespravujme stále dokola zuby, které nejsou dobře čištěné! Rozhovor s MUDr. P. Bednářem

Ilustrační obrázek - aktivní odkaz na rozhovor naleznete na konci textu (fotografie: redakce časopisu StomaTeam)
Věra Tautová

Věra Tautová

Po. 24 května 2021

uložit

Společnost preventivní stomatologie (SPS) vznikla v dubnu 1998 jako platforma pro příznivce orální hygieny a prevence v zubním lékařství. O činnosti této organizace jsme pohovořili s jejím členem MUDr. Petrem Bednářem, Ph.D.

Společnost preventivní stomatologie (SPS, www.zubari.cz) vznikla jako reakce na to, v jakém stavu je orální prevence v České republice. V ordinacích se denně řeší problémy, které by nemusely být, kdyby byl mnohem větší důraz na prevenci. „Trend, co se týče výuky na školách a odborné literatury, se ubírá směrem, který považujeme za úplně špatný. Pár nadšenců pod vedením MUDr. Sedelmayera, který přivezl myšlenku ohledně způsobu vzdělávání z Hamburku, se celý týden učilo čistit si zuby a navzájem se přitom korigovali. Rok na to vznikla myšlenka založit odbornou společnost, která se bude tímto zabývat,“ uvedl v rozhovoru MUDr. Bednář.

SPS každoročně pořádá akciTýden čistých zubů, letos se bude konat už její 32. ročník, na které se sejdou zubní lékaři, dentální hygienistky, studenti i laici, většinou rodinní příslušníci. Na této akci si podle slov MUDr. Bednáře účastníci jednoduše navzájem čistí zuby: „Snažíme se pracovat v duchu individuální prevence. Nemohu prevencí pomoci každému, mohu pomoci jen tomu, kdo si pomoci chce nechat a sedne si u mě na křeslo a je ochoten spolupracovat.“

Členství v SPS je podmíněno absolvováním akce „Týden čistých zubů“, placením členských příspěvků a povinností se každý rok dostavit na tzv. recall, kdy se členové sejdou a ověřují si aktuálnost svých znalostí a dovedností v oblasti prevence. „V současné době máme zhruba 300 členů, kteří jsou registrovaní, platí příspěvky, jezdí na „recally“, aktivně se účastní dění a myšlenku SPS posílají dál mezi své pacienty,“ dodal MUDr. Bednář.

„Týden čistých zubů“, se poprvé konal v roce 1997 pod hlavičkou České stomatologické komory. Jak se stalo, že nad touto akcí převzala záštitu SPS? „Je to komplexnější problém. MUDr. Sedelmayer přivezl z Německa celé know-how vzdělávání, jeho přednášky byly tehdy něčím zcela neuvěřitelným a svým nadšením zahájil postgraduální vzdělávání. Hodně spolupracoval s ČSK, nicméně napadal kostnatou strukturu jednotlivých odborných společností a nakonec došlo k rozepři i s ČSK. Takže po vzniku SPS si tato společnost zaštítila akci sama,“ vysvětlil MUDr. Bednář. SPS se i nadále rozchází s ČSK v přístupu k prevenci: „Prevence, o které se bavíme, se nedostane k 90 % populace. Většina lidí z oboru si výhodu prevence uvědomuje, ale standardně se nedělá – neučí, nepropaguje – a proto je pak stav zubního zdraví populace jaký je,“ vysvětluje MUDr. Bednář.

Akce „Týden čistých zubů“ je letos naplánována na 16. až 20. srpna. SPS každým rokem vyhlašuje soutěž pro studenty zubního lékařství a dentální hygieny, ve které 10 z nich vyhraje zdarma účast na kurzu ve Skalském dvoře v ceně zhruba 10.000 Kč. Jaká je náplň tohoto týdenního kurzu? „Je to jakýsi vstupní náhled do individuálně trénované orální prevence. Od pondělí do čtvrtka jsou dopoledne teoretické přednášky o tom, co, jak a proč dělat, a odpoledne probíhá praktický nácvik po dvojicích pod vedením instruktora. V pátek se pak všechny techniky opakují. Jde o práci se zubním kartáčkem, zvládnutí solo techniky, práce s mezizubním kartáčkem a zubní nití. Obvykle se na akci sejde 120 až 160 účastníků a kurz je každý rok plně obsazen,“ popisuje MUDr. Bednář.

Prevence zubního kazu je přirozeně hlavním tématem Společnosti preventivní stomatologie. Když jsme se domlouvali na rozhovoru, MUDr. Bednář uvedl: „Prevencí se ohání kde kdo. V čem jsme výjimeční je to, jak to děláme a jaké jsou výsledky.“

Logicky jsme se tedy museli zeptat: Jak to SPS dělá a jaké má výsledky? „Individuální prevence je postavená na tom, naučit konkrétního člověka starat se o zuby tak, abychom se o něj my v budoucnu nemuseli starat jinak, než že přijde, my ho zkontrolujeme, eventuelně zkorigujeme drobné chyby a nebudeme zuby opravovat. Nebudeme stále dokola spravovat zuby, které nejsou dobře čištěné,“ vysvětlil MUDr. Bednář a zároveň dodává: „Výjimečnost prevence SPS je v tom, že nám jde o to, nedělat v puse práci za toho daného člověka, ale naučit ho udělat tu práci doma sám. My s ním nemusíme trávit tolik času, jeho to nestojí tolik peněz, času, nervů a bolesti.“

Jak tedy hodnotí kvalitu poskytované preventivní péče MUDr. Bednář a co vzkázal svým kolegům z oboru stomatologie? „Stále se řeší nedostatek stomatologů. Zubních lékařů je přitom hodně, ale jejich pacienti mají zanedbanou prevenci, a proto je s nimi velká práce. Kdyby všichni kolegové dělali prevenci ve smyslu vyšetření i ve smyslu prevence patologických stavů, tedy naučili pacienty čistit si zuby, tak by bylo po republice krásně. Protože se to ale nedělá, poptávka převyšuje nabídku. Ale nikdy není pozdě začít! Nebojte se přijet na kurz „Týden čistých zubů“. Dostanete tam informace, které pak můžete využít ve své praxi. Prevence je cesta a budoucnost, kterou žádní roboti nenahradí.“

Poslechněte si celý rozhovor na YouTube kanálu Dental Radio StomaTeam:

Převzato s laskavým souhlasem redakce časopisu StomaTeam, autora projektu Dental Radio StomaTeam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement