Využití CAD/CAM v pedostomatologii – kazuistika

Search Dental Tribune

Využití CAD/CAM v pedostomatologii – kazuistika

Fotografie Digital 1/2017
MUDr. Martin Čelko, MDDr. Tereza Čelková

MUDr. Martin Čelko, MDDr. Tereza Čelková

St. 10 ledna 2018

uložit

Stomatologie je pestrý, neustále se rozšiřující obor. Již dávno není v silách praktického zubního lékaře zvládat špičkově všechna její odvětví, a proto jde ruku v ruce s vědeckým pokrokem také rostoucí počet specializací a specialistů v podoborech stomatologie. O jednoho pacienta tak často pečuje celý tým odborníků, kteří se navzájem doplňují. Je běžné, že spolupracují např. chirurgové, protetici, parodontologové a ortodontisté. V následujícím článku bychom rádi prezentovali méně běžný případ z naší praxe, který si vyžádal spolupráci dětské zubní lékařky s CAD/CAM protetikem.

Ke vstupnímu vyšetření se v doprovodu maminky dostavila tříletá holčička. Klinickým vyšetřením doplněným o intraorální RTG snímky bylo diagnostikováno vícečetné kariézní poškození dočasných zubů (zvané také jako ECC, early childhood caries, kaz časného dětského věku). Hlavním etiologickým faktorem vzniku tohoto poškození byla nedostatečná hygiena v minulosti kombinovaná s časným prořezáváním zubů (první zub prořezal již ve 3 měsících věku) a kojením na požádání přes noc do 2 let, přes den až do 3 let. Již při příchodu do naší praxe byla maminka motivovaná situaci vyřešit. Po zevrubném vysvětlení všech možností včetně jejich přínosů a rizik maminka zvolila kompletní funkční a estetickou sanaci chrupu v hluboké sedaci. Její prioritou bylo zachovat, pokud možno, všechny zuby – extrakce odmítala.

Před sanací bylo nutné upravit hygienu, proto proběhla nejprve důkladná instruktáž čištění zubů včetně mezizubního čištění. Při kontrole se ukázalo, že hygienu doma velmi dobře zvládli, gingiva se zhojila, mírný zánět zůstal pouze v bezprostřední blízkosti kariézních lézí, které byly při čištění citlivé.

Samotná sanace byla vzhledem k rozsahu a náročnosti rozdělena do dvou etap – funkční sanace laterálních úseků a estetická sanace frontálních úseků. Obě etapy proběhly pod dohledem anesteziologa v hluboké sedaci vedené intravenózně podávaným propofolem.

V první etapě dětská zubní lékařka restaurovala laterální zuby a horní špičáky pomocí fotokompozitních výplní a korunek. Některé zuby před tím ošetřila vitální pulpotomií s MTA.

Druhá etapa zahrnovala ošetření horních a dolních řezáků a špičáků. Horní řezáky byly již natolik poškozené (obr. 1), že nebylo možné je rekonstruovat pouze výplněmi, ale bylo třeba ošetřit je korunkami. Proto si dětská zubní lékařka přizvala k tomuto zákroku protetika.

 

 

Ošetření bylo zahájeno exkavací kazu horních řezáků, při níž došlo k perforaci do krvácející dřeně zubu 51 a k otevření již po nekróze prázdné dřeňové dutiny zubu 61. Zuby 52, 62 zůstaly vitální (obr. 2). Dětskou zubní lékařkou bylo provedeno endodontické ošetření zubů 51 a 61. Kořenové kanálky byly ručně jemně opracovány, vydesinfikovány 1% chlornanem sodným a zaplněny resorbovatelným materiálem na bázi kalciumhydroxidu s iodofomem (Vitapex). Kořenová výplň byla překryta pod cementosklovinnou hranicí tenkou vrstvou skloionomerního cementu (Fuji IX extra). Zbylé zubní tkáně byly pak protetikem adhezivně připraveny self-etch adhezivem G-aenial (GC), dostavěny do tvaru pahýlů bulkfill kompozitem SDR (Dentsply). Dále byly zuby napreparovány standardní schůdkovou preparací na korunky a opticky naskenovány do CERECu (obr. 3). Poté se dětská zubní lékařka pustila do sanace dolního frontálního úseku fotokompozitními výplněmi a protetik se věnoval výrobě korunek.

Zaujala Vás ukázka článku? Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Digital 1/2017

Stáhněte si jej ve formátu PDF

 

MUDr. Martin Čelko
Majitel soukromé zubní praxe v Hradci Králové, od začátku se zaměřuje na protetickou stomatologii s čím dál větším využitím digitálních technologií.
Od roku 2010 pracuje se systémem CEREC,
od roku 2014 je certifikovaný CEREC trenér.
E-mail: brixdent@gmail.com
MDDr. Tereza Čelková
Pracuje jako výhradně dětská zubní lékařka v soukromé stomatologické praxi v Hradci Králové.

 

 Digital 01/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement