Dental Tribune Czech Republic & Slovakia
News
ROOTS SUMMIT zveřejňuje program praktických kurzů a přednášek

February 13, 2020 | News

PRAHA, Česká republika: ROOTS SUMMIT vybral k vytvoření dalšího hvězdného programu svého konání v roce 2020 vysoce kvalitní přednášející a praktické kurzy. Akce se bude konat od 21. do 24. května v Cubex Centrum Praha a zúčastní se jí více než 20 mezinárodně uznávaných osobností z oboru.

Vědci volají po promyšleném nakládání s odpady ve stomatologii

February 11, 2020 | News

CAMBRIDGE, Massachusetts, USA: Během nedávného Světového týdne Harvardské univerzity vědci ze Stomatologické fakulty Harvardské univerzity (HSDM) upozornili účastníky na souvislost mezi zdravím životního prostředí a orálním zdravím z pohledu zdravého přístupu k likvidaci odpadů. Tým se domnívá, že stomatologie má hluboký dopad na životní prostředí naší planety, což zase ovlivňuje zdraví ústní dutiny. Je proto nezbytné správně nakládat s odpadem ze stomatologie.

advertisement
Žaloba tvrdí, že americký zubní lékař během ošetření zapálil ústa pacientky

February 6, 2020 | News

LAS VEGAS, USA: Podle nedávno podané žaloby došlo během rutinního stomatologického ošetření u pětileté dívky k zapálení úst. V důsledku toho nyní její rodiče požadují náhradu škody ve výši více než 15000 $, protože její poranění mohou být ve své podstatě „trvalá a poškozující“.

Špatné orální zdraví souvisí s vyšším rizikem rakoviny jater, naznačuje studie

February 4, 2020 | News

BELFAST, Velká Británie: Je nadále sporné, zda špatné orální zdraví samo o sobě souvisí s rozvojem gastrointestinálního karcinomu, protože se na něm může podílet i kouření, konzumace alkoholu a špatná výživa. Ve snaze toto téma osvětlit zkoumali vědci z Queen's University Belfast v Severním Irsku vztah mezi zdravotním stavem dutiny ústní a rizikem rakoviny.

Studie spojuje nezjištěné poruchy metabolismu cukrů s periodontitidou

January 30, 2020 | News

STOCKHOLM, Švédsko: Potřeba větší interdisciplinární komunikace mezi zdravotnickými odborníky je stále zřejmější. Nedávná studie například zjistila, že u pacientů s nezjištěnými poruchami metabolismu cukrů je větší riziko výskytu infarktu myokardu a periodontitidy, což je zjištění, které by mělo podle vědců směřovat diabetology k tomu, aby se zajímali o zdravý chrup svých pacientů a úžeji spolupracovali se zubními lékaři.

advertisement
Od otevírání lahví po trhání izolepy – studie odhaluje nebezpečné používání zubů

January 27, 2020 | News

RUGBY, Velká Británie/AMSTERDAM, Nizozemsko: Podle zjištění nové studie nepoužívá většina lidí zuby jen k jídlu. Výzkum Nadace pro orální zdraví a Philips, v rámci akce National Smile Month, zjistil, že 65 procent respondentů pravidelně vystavuje své orální zdraví riziku tím, že používá zuby jako víceúčelový nástroj.

Stomatologická komunita reaguje na požáry v Austrálii

January 24, 2020 | News

SYDNEY, Austrálie: Ačkoli nedávné přívalové deště přinesly některým oblastem v Austrálii postiženým v několika předchozích měsících požáry tolik potřebnou úlevu, desítky požárů ve státech Nový Jižní Wales a Victoria dále hoří. Za účelem pomoci ve snaze o obnovu v těchto postižených oblastech se velký počet členů Australské stomatologické společnosti nabídl s finanční pomocí a dalšími službami.

Výzkum má osvětlit resistenci orální flóry vůči antiseptikům

January 21, 2020 | News

FREIBURG/REGENSBURG, Německo: V posledních dvaceti letech byla mnohokrát zkoumána resistence vůči antibiotikům a je nadále předmětem veřejné diskuze. Resistenci vůči antiseptikům, lokálně působícím dezinfekčním prostředkům, je však věnována mnohem menší pozornost. Vědci z Lékařského centra univerzity ve Freiburgu a Fakultní nemocnice v Regensburgu proto nyní zkoumají, jak tato resistence vzniká v případě kariézního patogenu Streptococcus mutans a zda by také mohla vést k resistenci vůči antibiotikům.

advertisement
Mezinárodní soutěž Ústecký Dent 2020

January 17, 2020 | News

Studenti oboru zubní technik měli ve dnech 14. – 15. 1. 2020 možnost porovnat své dovednosti v kresbě a modelaci z vosku na soutěži Ústecký Dent. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 29 studentů z České republiky, Německa a Slovenska.

European CanCer Organisation se zabývá rakovinou související s HPV

January 13, 2020 | News

BRUSEL, Belgie/RUGBY, Velká Británie: Na nedávném evropském summitu 2019 organizace European CanCer Organisation (ECCO) schválil výbor ECCO Oncopolicy Committee usnesení, že by do roku 2030 měly všechny evropské země zavést účinné strategie k odstranění rakoviny způsobené lidským papillomavirem (HPV). Onemocnění se může projevit mnoho let po nákaze HPV, který je hlavní příčinou rakoviny dutiny ústní, zejména u mladých lidí, a incidence v celé Evropě neustále roste.

Švédská studie potvrzuje souvislost mezi periodontitidou a rizikem kardiovaskulárních onemocnění

January 9, 2020 | News

MALMÖ, Švédsko: Ztráta zubů, konečný výsledek periodontitidy, byla již dříve spojována se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Studie provedená na univerzitě v Malmö v rámci doktorandské práce zkoumala vztah mezi periodontitidou, kardiovaskulárními onemocněními a úmrtností. Bylo zjištěno, že periodontitida způsobuje u starších lidí zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí. Tento článek proto zdůrazňuje význam užší spolupráce při poskytování stomatologické a celkové zdravotní péče.

Nové biologicky rozložitelné drátky poskytnou pacientům s periodontitidou lepší antibiotickou léčbu

January 6, 2020 | News

HALLE (SAALE), Německo: Jak je dobře známo, prevalence periodontálních onemocnění zůstává navzdory vzrůstajícímu povědomí o významu orálního zdraví celosvětově poměrně vysoká. Přestože je k dispozici celá řada způsobů léčby, každá z nich má své nevýhody. Tým vědců se to však snažil změnit a vyvinul flexibilní, biologické rozložitelné drátky, které umí dodávat antibiotika přesně do nemocných částí parodontu.

advertisement
Studie zjistila, že výplně nemusí být nejlepší metodou ošetření dětského zubního kazu

January 2, 2020 | News

LEEDS, VB: Ačkoli jsou v případě stálého chrupu zubní výplně zavedenou metodou ošetření přítomného zubního kazu, jejich užitečnost v rámci ošetření kazu v dočasném chrupu zůstává předmětem diskuze. Nová studie vyvolává další pochybnosti o vhodnosti tohoto přístupu, a naznačuje, že není k dispozici dostatek důkazů potvrzujících u dětí větší účinnost konvenčních výplní v zastavení vzniku dalšího kazu a/nebo bolesti než jiných metod ošetření.

Pacienti jsou připraveni přijmout telestomatologii

December 27, 2019 | News

MAASTRICHT, Nizozemsko: V důsledku digitalizace našeho každodenního života se stává telemedicína stále zajímavějším tématem jak pro zdravotnické pracovníky, tak pro pacienty. Nedávný průzkum prováděný platformou zabývající se průzkumem trhu DentaVox se zaměřil na názory pacientů na telestomatologii.

Přilby na kolo nejsou účinné při zmírnění závažnosti poranění obličeje

December 19, 2019 | News

SEATTLE, USA: Přestože jsou cyklistika a nehody na kolech v USA stále četnější, mnoho cyklistů si neuvědomuje význam používání přilby. V nedávné studii vědci měřili účinnost cyklistických přileb při prevenci a zmírnění závažnosti maxilofaciálních poranění. Zjistili, že u cyklistů, kteří používají přilby je při nehodě méně pravděpodobné poranění obličeje. Používání přilby však neovlivní závažnost poranění, což lze vysvětlit skutečností, standardní přilby nemají masku chránící maxilofaciální oblast.

Vědci zjistili, že pouhých 100 ml sladkých nápojů navíc může zvýšit riziko cukrovky

December 17, 2019 | News

LONDÝN, VB: V rámci dalšího vývoje v boji proti sladkým nápojům vyzývá Nadace pro orální zdraví Brity, aby změnili své návyky a zvolili zdravější alternativy. Tato výzva přichází po ukončení nového výzkumu, který dokázal, že zvýšení spotřeby sladkých nápojů o 100 ml denně do čtyř let zvýší riziko diabetu 2. typu téměř o 16 %.

Nový metodický pokyn doporučuje při bolesti zubů nadřadit léčbu antibiotikům

December 12, 2019 | News

Nový metodický pokyn ADA (Americká dentální asociace), který doporučuje při bolesti zubů jinak zdravých dospělých pacientů nadřadit ošetření předepsání antibiotik může být impulsem potřebným k zastavení nadměrného předepisování antibiotik. (Fotografie: Pressmaster/Shutterstock)

Studie zjistila, že stomatologické rentgenování představuje potenciální nebezpečí pro lidské zdraví

December 10, 2019 | News

BRIGHTON, VB/ATLANTA, USA: Výskyt rakoviny štítné žlázy a meningiomu se celosvětově zvyšuje. Nový výzkum zjistil, že opakované vystavení stomatologickým rentgenům může zvýšit nebezpečí rakoviny štítné žlázy a nádorů v tkáních kryjících mozek a míchu. Vědci dospěli k závěru, že by se proto mělo rentgenování zubů předepisovat pouze tehdy, je-li to u pacienta klinicky nutné a nikoli jako standardní součást běžného preventivního vyšetření. Stomatologové by si rovněž měli záznamy o RTG vyšetřeních uchovávat, aby se zabránilo zbytečným screeningům.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International