Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Osstem-Hiossen European Seminar 2019 v Praze!

By Věra Tautová - redakce časopisu StomaTeam
October 31, 2019

Významný výrobce dentálních implantátů, společnost Osstem-Hiossen, která úspěšně působí na českém trhu již 7 let, uspořádala 18. – 19. října 2019 svůj evropský seminář poprvé v Praze. Kapacita sálu byla zcela vyčerpána, na čemž mělo podíl přes 250 účastníků z celkem 30 zemí Evropy, Severní Ameriky, Středního Východu a Afriky.

Seminář se konal v honosných prostorách hotelu International Praha. Program se skládal z jednodenního sympozia, slavnostní večeře a půldenních praktických kurzů. Přednášek se chopili odborníci na implantologii z USA, Itálie, Polska a České republiky.

Po slavnostním zahájení výkonným ředitelem Osstem Europe, Sangem Jun Parkem vystoupil jako první přednášející Dr. David Chong z USA. Svoji přednášku věnoval požadavkům a pravidlům pro vyhovující zavedení implantátů, problémům vyplývajícím z chybného zavedení implantátů a neopomenul samozřejmě detailně popsat digitální proces plánování zavádění implantátů, přičemž přehledně popsal celou sadu chirurgických nástrojů, obsažených v systému OneGuide™, který umožňuje rychlé zavádění implantátů přes operační šablonu, méně komplikací a minimálně invazivní postup ošetření.

S druhou přednáškou věnovanou digitálně řízeným postupům implantace v estetické zóně za použití techniky sinus-liftu vystoupil Dr. Marco Tallarico z Itálie. Dr. Tallarico pracuje s implantáty Osstem-Hiossen zhruba 5 let, s postupy jejich použití je maximálně spokojen a přednosti tohoto systému implantátů podrobně popsal na 8 kazuistikách.

Odpolední část přednášek zahájila dvojice lékařů z Polska, Dr. Paweł Głębowski a Dr. Michał Zmorzyński na téma řízené kostní regenerace. V přednášce se věnovali systému nástrojů Eseet kit pro bezpečný bone splitting a také se věnovali rekonstrukci alveolu pomocí 3D titanových mřížek– Oss Builder.

Přednáškový den uzavřel Dr. Petr Hajný z České republiky, jehož přednáška se týkala CAD/CAM řešení protetického ošetření. Během rozhovoru o přestávce se Dr. Hajný zmínil, že systém Osstem-Hiossen úspěšně používá ve své praxi 3 roky a díky jednoznačnosti pracovních postupů a kompletnosti systému je to nyní jediný systém implantátů, který používá.

Slavnostní večeře se konala v kongresové hale, kde přes den probíhaly přednášky, ale její večerní přestrojení oslnilo všechny domácí i zahraniční účastníky. Nad skvělým jídlem se diskutovalo nejen na odborná témata hned v několika světových jazycích. Nakonec přišel i kouzelník.

Druhý den semináře byl věnován praktickým kurzům, při nichž si lékaři vyzkoušeli postupy práce pod vedením Dr. Davida Chonga (USA) se systémem OneGuide™ a pod vedením Dr. Pawła Głębowskiho a Dr. Michała Zmorzyńskiho se systémem Esset a titanové mřížky na stabilizaci augmentátu OssBuilder.

Osstem-Hiossen European Seminar 2019 v Praze byl ve všech ohledech vydařenou akcí, s vysokou odbornou kvalitou a celkovým zázemím, k němuž značně přispělo partnerství společnosti Osstem-Hiossen s jedním z nejvýznamnějších distributorů v ČR, se společností Dentamed. Velice příjemná byla možnost setkání a komunikace se zahraničními zubními lékaři a lékařkami. Doufejme, že Praha bude mít tu čest hostit i některé z dalších ročníků Osstem-Hiossen European Seminar!

Comments are closed here.

Osstem-Hiossen European Seminar 2019 v Praze!

By Věra Tautová - redakce časopisu StomaTeam
October 31, 2019

Významný výrobce dentálních implantátů, společnost Osstem-Hiossen, která úspěšně působí na českém trhu již 7 let, uspořádala 18. – 19. října 2019 svůj evropský seminář poprvé v Praze. Kapacita sálu byla zcela vyčerpána, na čemž mělo podíl přes 250 účastníků z celkem 30 zemí Evropy, Severní Ameriky, Středního Východu a Afriky.

Seminář se konal v honosných prostorách hotelu International Praha. Program se skládal z jednodenního sympozia, slavnostní večeře a půldenních praktických kurzů. Přednášek se chopili odborníci na implantologii z USA, Itálie, Polska a České republiky.

Po slavnostním zahájení výkonným ředitelem Osstem Europe, Sangem Jun Parkem vystoupil jako první přednášející Dr. David Chong z USA. Svoji přednášku věnoval požadavkům a pravidlům pro vyhovující zavedení implantátů, problémům vyplývajícím z chybného zavedení implantátů a neopomenul samozřejmě detailně popsat digitální proces plánování zavádění implantátů, přičemž přehledně popsal celou sadu chirurgických nástrojů, obsažených v systému OneGuide™, který umožňuje rychlé zavádění implantátů přes operační šablonu, méně komplikací a minimálně invazivní postup ošetření.

S druhou přednáškou věnovanou digitálně řízeným postupům implantace v estetické zóně za použití techniky sinus-liftu vystoupil Dr. Marco Tallarico z Itálie. Dr. Tallarico pracuje s implantáty Osstem-Hiossen zhruba 5 let, s postupy jejich použití je maximálně spokojen a přednosti tohoto systému implantátů podrobně popsal na 8 kazuistikách.

Odpolední část přednášek zahájila dvojice lékařů z Polska, Dr. Paweł Głębowski a Dr. Michał Zmorzyński na téma řízené kostní regenerace. V přednášce se věnovali systému nástrojů Eseet kit pro bezpečný bone splitting a také se věnovali rekonstrukci alveolu pomocí 3D titanových mřížek– Oss Builder.

Přednáškový den uzavřel Dr. Petr Hajný z České republiky, jehož přednáška se týkala CAD/CAM řešení protetického ošetření. Během rozhovoru o přestávce se Dr. Hajný zmínil, že systém Osstem-Hiossen úspěšně používá ve své praxi 3 roky a díky jednoznačnosti pracovních postupů a kompletnosti systému je to nyní jediný systém implantátů, který používá.

Slavnostní večeře se konala v kongresové hale, kde přes den probíhaly přednášky, ale její večerní přestrojení oslnilo všechny domácí i zahraniční účastníky. Nad skvělým jídlem se diskutovalo nejen na odborná témata hned v několika světových jazycích. Nakonec přišel i kouzelník.

Druhý den semináře byl věnován praktickým kurzům, při nichž si lékaři vyzkoušeli postupy práce pod vedením Dr. Davida Chonga (USA) se systémem OneGuide™ a pod vedením Dr. Pawła Głębowskiho a Dr. Michała Zmorzyńskiho se systémem Esset a titanové mřížky na stabilizaci augmentátu OssBuilder.

Osstem-Hiossen European Seminar 2019 v Praze byl ve všech ohledech vydařenou akcí, s vysokou odbornou kvalitou a celkovým zázemím, k němuž značně přispělo partnerství společnosti Osstem-Hiossen s jedním z nejvýznamnějších distributorů v ČR, se společností Dentamed. Velice příjemná byla možnost setkání a komunikace se zahraničními zubními lékaři a lékařkami. Doufejme, že Praha bude mít tu čest hostit i některé z dalších ročníků Osstem-Hiossen European Seminar!

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International