Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Vnitřní bělení horního levého velkého řezáku: Jacob Krikor se podělil o své zkušenosti s bělením zubů – řezáků

By Jacob Krikor
May 10, 2011

„Je velice důležité informovat pacienta o tom, že výsledek bělení není zcela předvídatelný, a že může být v budoucnu přece jen nutné zub opatřit fazetou.“ 

V jednom z předchozích článků jsme probírali klasickou situaci, které jsme čelili, když jsme potřebovali sladit poškozený nebo diskolorovaný zub ve frontální oblasti se sousedními zuby. V tomto článku bych se chtěl podělit o své zkušenosti s vnitřním bělením a budu rád, sdělíte-li mi na toto téma své tipy a rady.

V tomto případě (obr. 1) jsem byl pacientem na fotografii požádán, zda bych mohl nějakým způsobem zlepšit vzhled jeho horního levého velkého řezáku. Nabídl jsem pacientovi dvě možnosti:

1. vnitřní bělení
2. fazetu, která by zub zakryla

Pacient si zvolil vnitřní bělení. Je velice důležité informovat pacienta o tom, že výsledek bělení není zcela předvídatelný, a že může být v budoucnu přece jen nutné zub opatřit fazetou.

Vysvětlení postupu
Odstranil jsem palatinální výplň a důkladně vyčistil dřeňovou dutinu a dokonce odstranil část kořenové výplně, do hloubky 1 mm apikálně od gingiválního okraje. K zapečetění kanálku byl použit skloionomer a kavita byla vyplněna vatovou peletkou napuštěnou gelem Opalescence 10% karbamidperoxidem. Kavita byla utěsněna provizorní výplní. Pacient byl za účelem vyhodnocení výsledku objednán na příští týden.

Po týdnu byl výsledek velice uspokojivý (obr. 2). Provizorní výplň byla odstraněna, a aby se odstranily veškeré zbytky bělicího gelu, byla kavita důkladně vyčištěna vodou. Po naleptání a nanesení bondu na vnitřní stěny dřeňové dutiny, byla kavita vyplněna nejsvětlejším odstínem kompozita, které jsem měl. Pacient měl z rychlé změny diskolorovaného zubu velkou radost.

embedImagecenter("Imagecenter_1_331",331, "large");

Tváří v tvář výzvě
Musím přiznat, že jsem vnitřní bělení již dříve několikrát zkoušel, a to s různými výsledky. Některé zuby na vnitřní bělení vůbec nereagovaly. Tuto skutečnost si dávám do spojitosti s obliterovanými dentinovými kanálky nebo s diskoloracemi, které jsou natolik odolné, že je nelze bělicími prostředky odstranit. U některých úspěšně vybělených zubů se po nějaké době diskolorace objevila znovu, třebaže již ne v tom samém rozsahu jako před bělením.

Dlouhodobý úspěch vnitřního bělení zubů může zklamat dokonce i při použití silnějšího 30% karbamidperoxidu. V tomto případě byly krátkodobé výsledky esteticky velice úspěšné, ale z dlouhodobého hlediska úspěšnost klesla pod 50 %. Je zde také patrné, jak postup souvisí s rizikem externí resorpce kořene. Je doporučováno používání boritanu sodného smíchaného s vodou, takže estetický výsledek je doposud přijatelný a potenciální resorpce je pravděpodobně minimalizována.

Více o vnitřním bělení se můžete dočíst také v některé z mých oblíbených knih, Bonded Porcelain Restorations in the Anterior Dentition, A Biomimetic Approach, od Dr. Pascal Magne a Prof. Urs Belser.

Chcete-li se podělit se svými kolegy o své tipy a triky, navštivte banku znalostí na www.odonti.com a vložte komentář k tomuto případu nebo zveřejněte své vlastní případy.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International