Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Jak dostává koncepce ošetření All-on-4® lékaře v oboru do popředí

By MUDr. et MUDr. Filip Donev
April 03, 2018

Pokrokoví zubní lékaři požadují pokroková řešení. To je důvod, proč zubní lékaři zaměřující se na lepší výsledky ošetření a růst jejich ordinace používají koncepci ošetření All-on-4®. Dnes má za sebou téměř 20 let klinické úspěšnosti, a je tedy zavedeným a osvědčeným 1–6 přístupem k rekonstrukci celých oblouků, který se navíc nadále vyvíjí. Díky nejnovějším inovacím společnosti Nobel Biocare je koncepce All-on-4® ještě působivější než kdykoli předtím jak pro pacienty, tak pro stomatologické odborníky.

Ošetřete více pacientů pomocí přístupu bez použití augmentace

Klíčový princip koncepce ošetření All-on-4® je dobře známý – umožňuje celkovou rehabilitaci bezzubého dolního nebo horního oblouku bez použití augmentace pomocí pouhých čtyř implantátů a umístění provizorní náhrady ještě v den chirurgického zákroku.*

Spolu s nejnovějšími inovacemi od Nobel Biocare přišla další generace dobře zdokumentovaného 1–6 protokolu ošetření. Nové varianty implantátů a abutmentů plus univerzální možnosti ošetření znamenají, že z prověřených výhod koncepce ošetření All-on-4® může těžit ještě více pacientů a ordinací.

Společnost Nobel Biocare v současné době nabízí pro koncepci ošetření All-on-4® více možností implantátů než kdykoli předtím, čímž pomáhá zubním lékařům v tom, že mají k dispozici ten správný implantát pro každý klinický případ. Systém implantátů NobelSpeedy, původní a široce zdokumentovaná možnost pro koncepci ošetření All-on-4®, je nyní k dispozici v rozsáhlejším výběru délek a průměrů pro lepší chirurgickou flexibilitu. Do rozšířené řady NobelSpeedy Groovy byly přidány kratší, delší a širší varianty. Všechny jsou navrženy tak, aby pomáhaly lékařům při přístupu bez použití augmentace a dosažení kortikálního ukotvení i tam, kde je omezená kvalita a kvantita kosti. Tyto nové možnosti umožní ještě většímu počtu pacientů těžit z osvědčených výhod koncepce ošetření All-on-4®. 7, 8

V případech, kde je vážně resorbovaná horní čelistní kost může zygomatické umístění implantátu umožnit rekonstrukci celého oblouku bez použití sinusliftu na čtyřech implantátech. Na základě 25leté úspěšnosti zygomatických implantátů od Nobel Biocare poskytují nové implantáty NobelZygoma 0°** a 45° větší chirurgickou a protetickou flexibilitu než dřívější možnosti. Mají tělo bez závitu navržené do rozhraní s měkkými tkáněmi a podle anatomické situace je možné některé části těla implantátu umístit mimo maxilární sinus. Nový design zúžení apexu byl uzpůsoben tak, aby poskytoval vysokou primární stabilitu při okamžité funkci.

Všechny tyto možnosti jsou určeny k tomu, aby umožnily lékařům využívat osvědčených výhod koncepce ošetření All-on-4® u více případů a pomohly jim tak vybudovat pověst rychlé obnovy kvality života pacientů prožívajících problémy, které souvisejí se snímatelnými náhradami nebo chybějícím chrupem.

 

 

 

Zkrácení doby ošetření

Pro lékaře je také klíčová možnost nabídnout výhody koncepce ošetření All-on-4® většímu počtu pacientů a efektivita ošetření. Pokud pacienti stráví v ordinaci méně času, budou se cítit během ošetření pohodlněji a lékaři budou moci úspěšně ošetřit za jeden den více pacientů.

S ohledem na to představuje Nobel Biocare Multi-unit Abutment Plus**. Tento nástupce původního a obzvláště oblíbeného Multi-unit Abutment je v aktualizované verzi navržen tak, aby podstatně zkracoval dobu v ordinaci potřebnou pro provedení postupů u provizorních náhrad, jako je jejich úprava, což je u koncepce All-on-4® běžně používaná procedura.

Díky doplnění funkce zapadnutí mezi provizorní cylindry a abutment již nejsou při procesu zkoušky v ústech zapotřebí šroubky. To v praxi znamená, že obvyklé několikeré odstraňování provizorních cylindrů a náhrady při procesu úprav lze provést v rámci několika nacvaknutí bez nutnosti pokaždé utahovat a povolovat čtyři šroubky. Tento nový způsob práce poskytuje lékaři možnost podstatné úspory času. Může také zásadně zvýšit pohodlí pacienta a eliminuje obavy z možného vypadnutí šroubků.

Pokud jde o definitivní náhradu, nabízí NobelProcera širokou škálu přesně frézovaných CAD/CAM náhrad nabízejících snadnou manipulaci, dlouhodobou předvídatelnost a přesnost dosednutí. 9–15 Možnosti se pohybují od koncepce Malo Clinic Bridge, která využívá přesně vyrobeného můstku neseného implantáty NobelProcera s individualizovanými korunkami pro maximální estetiku, po snímatelnou náhradu z pryskyřice na cenově dostupném, vysoce kvalitním třmenu neseného implantáty NobelProcera.

 

Koncepce ošetření All-on-4® – klíč k pokroku v ordinaci?

Aby se zubní ordinace dostala v oboru do popředí, musí obstát v konkurenci. Chce-li si tým ordinace vybudovat dobrou pověst, musí nabízet efektivní ošetření, jehož výsledkem je spokojený pacient, který se ochotně podělí s ostatními o své pozitivní zkušenosti. V tomto ohledu se osvědčené úspěšnosti koncepce ošetření All-on-4® přibližuje jen málo dalších možností ošetření.

Podle průzkumu by ošetření koncepcí All-on-4® doporučilo 90 % pacientů. Ve studii řeklo 95 % z 250 pacientů, že jsou se svými novými zuby spokojeni, přičemž 88 % uvedlo, že by podobné ošetření rozhodně doporučili svým přátelům a kolegům. 16

Neexistuje důvod, proč by tato pozitivní reakce pacientů nevydržela, protože dlouhodobá úspěšnost koncepce All-on-4® v horní i dolní bezzubé čelisti je dobře zdokumentována. Dlouhodobé kontroly ukazují vysokou kumulativní míru zachování 98,0 % v horní čelisti po pěti letech a 94,8 % v dolní čelisti po deseti letech. 17, 18

To, že vejde takováto úspěšnost ve známost, může pomoci podstatně zvýšit tok pacientů. Ve skutečnosti ti, kdo absolvovali kurz koncepce ošetření Nobel Biocare All-on-4® zvýšili v následujícím roce počet zavedených implantátů o 50 %. 19

Důležité je, že tato nová generace komponent je pouhým dalším krokem v pokračujícím vývoji koncepce ošetření All-on-4®. Společnost stojící za původní koncepcí, Nobel Biocare, se totiž zavázala k dalšímu vylepšování komponent a pracovních postupů All-on-4®. Lékaři tak využívají koncepce ošetření, která je zcela jistě dostane v oboru do popředí, a to nejen dnes, ale i v dohledné budoucnosti.

 

Implants 1/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International