Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Osteologická nadace Osteology Foundation žádá o dodání abstrakt do poloviny ledna

By Dental Tribune International
January 08, 2019

LUCERNE, Švýcarsko: Výzkumní pracovníci v oblasti regenerační stomatologie a orálního tkáňového inženýrství mají příležitost prezentovat své poznatky na mezinárodním osteologickém sympóziu International Symposium Osteology Barcelona v posterové sekci nebo na samotném fóru. Mezní termín pro předání abstraktů k původnímu výzkumu je 15. ledna 2019.

Sympózium se bude konat od 25. do 27. dubna 2019 v mezinárodním konferenčním centru v Barceloně a bude se zabývat nejnovějším vývojem technik a technologií podílejících se na regeneraci orálních tkání. Pro blížící se událost vyzývá Osteology Foundation stomatologické odborníky, aby poskytli své abstrakty a získali tak možnost prezentovat svůj výzkum živě nebo v posterové sekci.

Autoři šesti nejlepších abstraktů, které budou dodány k posouzení Fóru osteologického výzkumu v některé ze dvou kategorií – základní a klinický výzkum – budou pozváni na prezentaci do 28. února 2019. Tito výzkumní pracovníci budou mít možnost prezentovat obsah svých studií během ústních přednášek na Fóru osteologického výzkumu v pátek 26. dubna 2019. Vědečtí pracovníci, kteří budou prezentovat na akci svůj výzkum budou mít navíc zdarma registrační poplatek.

Během sympózia budou vyhlášeny tři nejlepší prezentace v každé ze dvou kategorií a budou za ně uděleny finanční odměny ve výši 1000 EUR, 750 EUR a 500 EUR za první, druhé a třetí místo.

Abstrakty můžete odevzdávat online na www.box.osteology.org a více informací a podrobných pokynů naleznete na www.osteology-barcelona.org.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International