Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Henry Schein, Inc., společnost oceněná institutem Ethisphere jako jedna z nejetičtějších na světě

By PR, Henry Schein, Inc.
March 06, 2019

MELVILLE, N.Y., 26. února 2019 – Společnost Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC), největší světový poskytovatel produktů a služeb zdravotní péče pro zubní lékaře a praktické lékaře, byla institutem Ethisphere, světovou jedničkou v oblasti stanovování a rozvíjení norem etické obchodní praxe, vyhlášena za jednu z Nejetičtějších společností na světě pro rok 2019 (2019 World’s Most Ethical Companies).

Letos se jedná již o osmý po sobě jdoucí ročník, ve kterém byla společnost Henry Schein oceněna. Je také jedinou oceněnou společností v kategorii zdravotnických produktů, což podtrhuje její závazek poskytovat řešení zdravotnickým pracovníkům, kteří se spoléhají na zlepšený výkon své praxe, aby mohli zlepšit život pacientů.

V roce 2019 bylo oceněno 128 společností z 21 různých zemí a 50 odvětví. Třináctá třída oceněných společností výrazně ilustruje, jak společnosti pokračují v tom, aby byly hnací sílou pro zlepšování komunit, budování schopných a dobře podporovaných pracovních sil a pro posílení firemních kultur zaměřených na etiku a silný smysl pro účelnost.

„Během své 87leté historie se společnost Henry Schein zavázala dosahovat své obchodní cíle čestně při plnění potřeb společnosti,“ uvedl Stanley M. Bergman, předseda představenstva a generální ředitel. „Jsme poctěni, že jsme byli znovu uznáni institutem Ethisphere za jednu z Nejetičtějších společností na světě. Tohle uznání posiluje náš závazek pro koncept jasného vlastního zájmu a náš model „vyšších ambicí“ pro hluboká partnerství založená na důvěře. Je mi ctí sdílet toto ocenění s více než 18 000 členy týmu Schein po celém světě.“

„Henry Schein prokázala, že korporátní úspěch a pozitivní společenské dopady jdou ruku v ruce, pokud organizace sladí své silné stránky jako podnik s potřebami společnosti,“ řekl Timothy Erblich, generální ředitel Ethisphere. „Blahopřejeme týmu Schein k opětovnému jmenování za Nejetičtější společnost na světě.“

Etika a výkon

Roční praxe institutu Ethisphere týkající se sledování, jak se vyvíjí ceny akcií veřejně obchodovatelných oceněných společností ve srovnání s Large Cap Index, odhalila, že Nejetičtější společnosti na světě pro rok 2019 překonaly Large Cap Index během pěti let o 14,4 % a během tří let o 10,5 %.

Metodologie a hodnocení

Oceňování Nejetičtějších společností na světě vychází z hodnotícího rámce institutu Ethisphere s názvem Ethics Quotient® (EQ), který poskytuje kvantitativní metodu hodnocení výkonu společnosti objektivním, konzistentním a standardizovaným způsobem. Získané informace poskytují spíše komplexní vzorek rozhodujících kritérií pro hlavní kompetence než přehled všech aspektů řízení společnosti, rizik, udržitelnosti, dodržování předpisů a etiky.

Hodnocení se vytváří v pěti kategoriích: program pro etiku a dodržování předpisů (35 %), etická kultura (20 %), firemní občanství a odpovědnost (20 %), řízení (15 %) a vedení a dobré jméno (10 %). Všechny společnosti, které se hodnotícího procesu účastní, obdrží hodnocení, díky němuž získají cenné poznatky o tom, jak jsou na tom v porovnání s vedoucími organizacemi.

Oceněné společnosti

Úplný seznam Nejetičtějších společností na světě pro rok 2019 naleznete na adrese https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.

Osvědčené postupy a poznatky všech společností oceněných v roce 2019 budou uveřejněny ve zprávě a webovém vysílání v březnu a dubnu letošního roku. Pokud máte o tuto zprávu zájem, přihlaste se.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International