Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Kdo v Evropě má nejzdravější zuby?

By Jeremy Booth, DTI
July 09, 2020

BERLÍN, Německo: Studie provedená v evropských zemích zjistila, že nejzdravější zuby v Evropě mají lidé v Itálii, Německu a Španělsku. Tyto tři země se dostaly na vrchol podle průzkumu sestaveného digitální zdravotnickou platformou Qunomedical, která hodnotila zdraví zubů evropské populace, stejně jako faktory týkající se životního prostředí a životního stylu, které jej ovlivňují.

Vědci z Qunomedical hodnotili zdraví zubů u obyvatel 24 členských států Evropské unie, plus Velké Británie a Švýcarska. Země byly pro potřeby průzkumu řazeny na základě dostupných údajů týkajících se zdraví zubů a faktorů, které jej ovlivňují, včetně dostupnosti stomatologických zařízení a stomatologických škol, strategií fluoridace a konzumace alkoholu, cukru a tabáku.

Na prvním místě se umístila Itálie, přestože mezi 26 zeměmi byla co se týče stavu chrupu až sedmá, tedy se skórem 1,2. Bylo zjištěno, že obyvatelé mají k dispozici velký počet stomatologických zařízení – 77 na 100 000 obyvatel. Průzkum ukázal, že v Itálii je průměrná roční spotřeba alkoholu 7,5 l na osobu ve věku 15 let a více, dále že 23,7 % Italů ve věku 15 a více let jsou kuřáci a že průměrná spotřeba cukru na osobu je 27,2 kg za rok.

Na druhém místě bylo Německo se skórem stavu chrupu 0,5. V zemi je k dispozici 82 stomatologických zařízení na 100000 obyvatel. Průzkum ukázal, že v Německu je průměrná roční spotřeba alkoholu na osobu téměř dvojnásobná než v Itálii (13,4 l), v zemi kouří 30,6 % lidí ve věku 15 a více let, a že průměrný Němec ročně spotřebuje 36,9 kg cukru.

Na třetím místě bylo Španělsko se skórem stavu chrupu 1,1. Země má 72 stomatologických zařízení na 100000 obyvatel. Průzkum ukázal, že roční spotřeba alkoholu u osob ve věku 15 let a více je 10 l, že 29,3 % osob ze stejné věkové skupiny jsou kuřáci a že průměrný Španěl spotřebuje ročně 23,5 kg cukru.

Na nejnižších příčkách bylo podle průzkumu Lotyšsko, Slovensko a Chorvatsko a obyvatelé všech těchto tří zemí vykazovali špatné orální zdraví. Skóre Lotyšska bylo 3,4, Chorvatska 4,2 a Slovensko mělo naprosto nejhorší skóre stavu chrupu 5,1.

Bylo zjištěno, že Řecko, které obsadilo podle průzkumu 16. místo, má největší počet stomatologických zařízení – 125 na 100000 obyvatel – ale také nejvyšší procento uživatelů tabáku, 43,4 %. Švýcarsko se v průzkumu umístilo na 15. místě a bylo zjištěno, že má nejvyšší spotřebu cukru, 49,5 kg na obyvatele ročně.

Průzkum nejzdravějších zubů (Healthiest Teeth Index) byl zpracován v rámci Světového dne ústního zdraví 2020. Vědci používali k posouzení stavu chrupu index zkažených, chybějících a výplní ošetřených zubů. Spotřeba cukru a dostupnost stomatologických zařízení byla hodnocena na základě údajů z univerzity v Malmö (Švédsko). Spotřeba alkoholu a tabáku byla hodnocena na základě údajů z online databází sestavených Dr. Hannah Ritchieovou a Dr. Maxem Roserem z iniciativy pro výzkum a shromažďování údajů Our World in Data. Fluoridační opatření byla hodnocena na základě údajů z Příručky zubního lékaře v EU zpracované Evropskou radou zubních lékařů.

Redakční poznámka: Členské státy EU Česká republika, Kypr a Lucembursko, nebyly do průzkumu zahrnuty, protože podle vědců nebyly k dispozici údaje potřebné pro srovnání.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International