Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Využití současných technologií a digitálních řešení v okamžité jednodobé implantaci

By Lek. Dent Michal Nawrocki, Polsko
December 01, 2020

U pacienta byla naplánována okamžitá implantace s okamžitým zatížením provizorní korunkovou náhradou v estetické zóně. Protokol postupu zahrnoval plánování implantace v programu SIMPLANT, dále vytvoření individuálního abutmentu Atlantis a dočasné e.max keramické korunky ještě před přistoupením k chirurgickému výkonu. Díky tomu bylo v den výkonu možno rychlým a předvídatelným způsobem umístit předem připravenou korunku na právě zavedený implantát s vysoce estetickým výsledkem. Po vhojení implantátu byla s využitím intraorálního skeneru zhotovena definitivní celokeramická náhrada.

Klíčová slova: implantát, jednodobá implantace, okamžitá implantace, individuální abutment Atlantis, okamžité zatížení, laser, intraorální skener, celokeramická korunka.

47letý pacient byl odeslán na kliniku s prasklým kořenem zubu 11. Provedené CBCT vyšetření dále odhalilo zevní resorpci kořene. Léčebný plán se zakládal na provedení okamžité implantace s použitím estetické implantologicko-protetické rekonstrukce.

Průběh ošetření

Naplánovali jsme jednodobou implantaci s okamžitou tzv. nefunkční korunkovou rekonstrukcí, bez okluzních kontaktů. Zhotovili jsme CBCT vyšetření a dále jsme s pomocí skeneru CEREC Omnicam naskenovali horní i dolní zubní oblouk, a také tzv. buccal scan. Skeny jsme dále odeslali formou souborů STL a se soubory DICOM byly složeny v programu SIMPLANT. V souladu s pravidlem 3A-2B (F. Rojas­-Vizcaya) byla naplánována optimální poloha implantátu ANKYLOS C/X B 14, využívající možnosti programu SIMPLANT.

Intraorální sken umožnil zakreslení budoucí protetické rekonstrukce tak, aby bylo možno zhotovit šroubovanou korunku. Bylo to důležité obzvláště ve snaze předejít tzv. cementitis – zánětu vyvolanému cementem.

Po naplánování pozice implantátu a budoucí korunky byla všechna data odeslána do Belgie s cílem vyrobit chirurgickou šablonu. Když byla chirurgická šablona navržena, byly soubory odeslány do frézovacího centra ATLANTIS ve Švýcarsku s cílem vytvořit individuální abutment. Po schválení virtuálního projektu abutmentu byl během hodiny vytvořen a bezprostředně odeslán na kliniku soubor, tzv. Core File. Díky tomu zubní technik mohl naplánovat a vyfrézovat dočasnou korunku v systému CAD/CAM Sirona CEREC. Tato šroubovaná korunka bez okluzních kontaktů byla zhotovena z bločku keramiky e.max a na individuální abutment Atlantis Custom Base (s povrchem TiN) byla nacementována mimo dutinu ústní. Všechny komponenty – chirurgická šablona SIMPLANT, abutment Atlantis Custom Base i dočasná korunka, byly zhotoveny před chirurgickým výkonem.

Po atraumatické extrakci zubu 11 bylo možno díky laseru Fotona LightWalker důkladně očistit lůžko zubu od zánětlivé tkáně vzniklé vlivem chronického zánětlivého stavu. Dále byla provedena dezinfekce lůžka zubu laserem Nd:YAG. Implantát byl zaveden ve správné, předem naplánované, pozici s použitím chirurgické šablony vytištěné v Belgii ze speciální lékařské pryskyřice (s možností sterilizace výrobku před výkonem). Po sejmutí šablony byla našroubována korunka spolu s abutmentem (cementováno předem mimo ústa pacienta) do implantátu a dále byla provedena fotomodelace tkání laserem Nd:YAG s cílem získání lepšího a rychlejšího hojení. Kontrolní CBCT vyšetření ukázalo ideální lokalizaci implantátu vzhledem k plánované pozici.

Po 4 měsících potřebných k plné oseointegraci byla provedena estetická analýza a DSD (Digital Smile Design). Podle výsledku bylo naplánováno prodloužení korunek zubů 21 a 22 (o 1 mm) a zhotovení keramických fazet, a na zub 12 (předem endodonticky ošetřený) vytvoření celokeramické korunky. Prodloužení zubních korunek bylo zahájeno nejdříve laserem s cílem korekce dásňové girlandy a následně byla provedena korekce tvaru kostního okraje laserem Er:YAG.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Implants CZ/SK 1/2020
stáhněte jej ve formátu PDF

 

Redakční poznámka: Článek byl publikován v digital – international magazine of digital dentistry, Polish Edition 3/2017.

Lek. Dent Michal Nawrocki
Implantolog, člen Polské akademie estetické stomatologie a Polské komory laserové stomatologie. V letech 1999–2005 byl asistentem na katedře a oddělení stomatologické protetiky Lékařské univerzity v Gdaňsku (Polsko). V roce 2009 získal implantologický certifikát na Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo). V letech 2015–2016 byl účastníkem IPP – Implant Prosthodontics Program v Mediterranean Prosthodontic Institute ve Španělsku. V roce 2016 získal implantologický certifikát na University of North Carolina v Chapel Hill (Severní Karolína, USA), ve stejném roce zahájil postgraduální studium Master of Science in Lasers in Dentistry na univerzitě RWTH v Cáchách (Německo). Michal Nawrocki organizuje školení a přednáší v Polsku i zahraničí na téma implantologie, digitální protetická řešení nebo terapie laserem ve stomatologii. Od roku 2015 vede s Agniezskou Dojlidko-Nawrocki stomatologickou kliniku Nawrocki Clinic v Gdaňsku (Polsko).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International