Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Holistické spojení mezi orálním a celkovým zdravím

Abychom si popovídali o budoucnosti celostního zdravotnického vzdělávání a prevence, setkali jsme se s Dr. Marziou Massignaniovou, manažerkou pro globální vědecké projekty společnosti Sunstar, v novém sídle společnosti v Étoy ve Švýcarsku – jen co by kamenem dohodil od překrásného Ženevského jezera.

„Naším hlavním cílem je holistické spojení mezi orálním a celkovým zdravím,“ vysvětluje. „Staráte-li se o své orální zdraví, staráte se i o své celkové zdraví. Je zajímavé, že je v této oblasti stále mnoho aspektů, které je možno a potřeba studovat. Největším problémem však zůstává zaujetí pozornosti lidí. Lidé jsou bombardováni informacemi ve formě blogů, časopisů, sociálních médií apod. Je zřejmé, že informace o orálním a celkovém zdraví se v takovém informačním šumu snadno ztratí.“

Odkud pochází celostní přístup dobré pohody společnosti Sunstar?

Dr. Marzia Massignani: Zakladatel společnosti Sunstar, Kunio Kaneda, před svou smrtí v důsledku komplikací při diabetu vedl se svým synem Hirooem několikahodinový rozhovor a vyzval ho, aby vyhledal nejlepší odborníky zabývající se diabetem. Jako zástupce společnosti Sunstar se Hiroo na sympoziu Sunstar Portside v Kobe v Japonsku v roce 1987 tedy zabýval vztahem mezi diabetem a orálním zdravím. Předtím byla provedena celá řada studií, ale až tím, že se tento odkaz dostal do středu pozornosti vědecké obce a výzkum v této oblasti získal podporu, se skutečně otevřela cesta novému oboru studia, který je nyní široce přijímán a zkoumán. Tato vize byla samozřejmě přijata a realizována až třetí generací vedenou generálním ředitelem Yoshihiroem Kanedou.

Je rozdíl v tom, jak toto propojení vnímají odborníci na orální zdraví a diabetologové?

Prováděli jsme výzkum na téma, jak komunikují diabetické asociace s pacienty a zjistili jsme, že tato vazba někdy není dostatečně zdůrazňována. Nabyli jsme dojmu, že tato myšlenka není mezi lékaři dosud široce uznávána a že v současné době poskytují více informací parodontologové než vědci zabývající se diabetem. Světová zdravotnická orga­-
nizace a také směrnice Mezinárodní federace pro diabetes však již popisují spojení diabetu s onemocněním parodontu a naopak. Navíc v rámci projektu financovaného společností Sunstar vydala E
vropská federace pro parodontologii a Mezinárodní federace pro diabetes řadu nových pokynů pro stomatologické odborníky, lékaře a pacienty. Takže i když se začíná tímto odkazem zabývat více organizací, Sunstar má stále důležitou roli ve vzdělávání širší veřejnosti a poskytování podpory zdravotnickým odborníkům.

V průběhu času jsme vyvinuli nástroj ve virtuální realitě, který ukazuje vztah mezi orálním a celkovým zdravím. Jedná se o čistě vědecký a nekomerční projekt, který bude představen na nadcházejícím kongresu EuroPerio9 v červnu. V podstatě jsme ho již ukázali na posledním kongresu Mezinárodní federace pro diabetes, protože jsme chtěli získat pozornost také odborníků na diabetes. Jestliže připojíme k našemu holistickému zdravotnímu poselství nové médium, které lidé dosud neznají, je větší pravděpodobnost, že si jej zapamatují. Zatím mohu říci, že to funguje.

Dalším způsobem získání pozornosti je cena Perio Link Award. Můžete mi o ní říci více?

Orální a celkové zdraví se týká každého. Přestože existuje mnoho vynikajících studií, které zkoumají spojení mezi nimi – dobře provedených a se spolehlivými výsledky – nejsou obvykle dostupné široké veřejnosti, a to je chyba! Věda je pro každého. Jediný způsob, jak povzbudit lidi k tomu, aby měli vědu rádi a stali se její součástí, je podat ji tak, aby jí všichni rozuměli. Z tohoto důvodu a s cílem podpořit výzkum v této oblasti jsme založili cenu Perio Link Award.

Pro ocenění Perio Link Award vybral vědecký výbor nadace Sunstar vědecké studie týkající se propojení orálního a celkového zdraví, které považoval v posledních třech letech za nejvlivnější. Kandidáti na ocenění byli požádáni, aby svůj výzkum vysvětlili během jednominutového videa. Někteří kandidáti s tím měli potíže, protože o něco takového dosud nikdy nebyli požádáni. Za účelem rozšíření jejich vědeckého výzkumu pak byli kandidáti požádáni, aby svá videa sdíleli a získali pozitivní ohlasy. Projekt s největším počtem hlasů obdrží finanční odměnu a budou mu uhrazeny výdaje spojené s návštěvou letošního kongresu EuroPerio v Amsterdamu v Nizozemsku. Bylo potěšující vidět, jak někteří vědci rozhodili sítě, aby své poselství šířili dál. K šíření sdělení také samozřejmě přispěla zdravá konkurence mezi jednotlivými týmy.

Jak spolu různé řady produktů Sunstar souvisí na základě holistického pohledu na skutečnost, že ústa a tělo jsou vzájemně propojené?

Industrializace v zásadě vedla k profesním a výrobním specializacím a až příliš často neexistuje mezi jednotlivými oblastmi žádné propojení. Ti, kdo myslí interdisciplinárně, jsou zapotřebí, aby toto paradigma rozbili. Například Sunstar propojuje řadu různých obchodních zájmů. Takže, jak jsou zubní kartáčky propojené s motocykly, brzdami nebo pečetidly? Je to jednoduché: zdraví a bezpečnost. Zánět je například běžný u celé řady onemocnění jako je diabetes, parodontitida, demence a obezita. Je spojovacím prvkem a výchozím bodem. Přemýšlíme-li o zánětu a způsobech jeho prevence z celostního pohledu, spočívá řešení v prevenci stresu, dobrém spánku a v zajištění dobrého orálního zdraví a kvality života.

Myslíte, že to má co dělat s tím, že je Sunstar japonská společnost?

Japonská kultura má určitě vliv na to, co děláme. Mnoho společností v Japonsku je velmi specializovaných a usiluje o naprostou dokonalost. To je samozřejmě také něco, o co se snažíme. Kromě toho je Sunstar produktem vize našeho vedení a generálního ředitele. Jejich obchodní rozhodnutí jsou dána spoluprací s lidmi z celého světa a zahrnují vidění věcí z různých perspektiv. Dalo by se říci, že sami přemýšlíme holisticky.

Zahrnula jste přístup Sunstar s úhlem pohledu na zdraví v rozsahu 360° do svého osobního života?

Ano a značně. A abych byla upřímná, jsem za to nesmírně vděčná. Hned poté, co jsem začala pracovat v Sunstar jsem se doslechla o komplexitě orálního a celkového zdraví, což jsem si v komunikaci s přáteli potvrdila. Já osobně jsem začala přemýšlet o věcech, o kterých jsem dříve vůbec nepřemýšlela, jako je možná úloha všímavosti ve zlepšení mentálního zdraví a snížení stresu pomocí různých relaxačních metod. Existuje prokázaná souvislost mezi stresem a zánětem, a zajímám se o holistické způsoby, jak stres snížit. Moje práce zde výrazně změnila můj způsob prožívání života i můj způsob komunikace.

Nakonec se zeptám, jaká jsou vaše přání a doporučení pro stomatologické odborníky?

Mým největším přáním je, aby stomatologičtí odborníci trávili trochu více času rozhovory se svými pacienty. Dobrá péče o orální zdraví, včetně používání mezizubních kartáčků a pravidelných kontrol u zubního lékaře, je branou k dobrému celkovému zdraví. Zubní lékaři mají obrovské možnosti, jak předávat tyto znalosti svým pacientům.

Pokud by rozhovor za tímto účelem zabral pět minut, již bychom viděli celkové zlepšení kvality života. Samozřejmě by také pomohlo, kdyby vlády zahrnuly orální zdraví a péči o něj do svých programů a kladly by na něj důraz. Protože jsou politické změny řízeny lidmi, potřebujeme podporovat stomatology a zdravotnické pracovníky ve vzdělávání pacientů. Cena Perio Link Award ukazuje, že existuje podpůrný výzkum a data z něj jsou spolehlivá. Nejsou to žádné pohádky. Musíme lidi upozornit a pomoci jim.

Mnohokrát děkuji za rozhovor.

Dr. Marzia Massignani

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International