Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Digitální celkové náhrady

By Dr. Piero Venezia & Pasquale La Casella, CDT, Itálie
January 03, 2018

První klinické a technické zkušenosti se systémem Digital Denture (Wieland Dental)

Ještě před několika lety byla myšlenka využívání procesů CAD/CAM pro zhotovování snímatelných náhrad často považována za nereálnou. V současnosti však již máme k dispozici digitální nástroje umožňující rychlé a prediktabilní ošetření bezzubých pacientů. Tento příspěvek popisuje digitální systém (Digital Denture System, Wieland Dental), který umožňuje vyhotovení celkových náhrad pouze ve třech návštěvách. Digitální designování náhrady a vyfrézování její báze významně urychluje proces výroby ve srovnání s konvenčními metodami. Digitálně zhotovené náhrady zajišťují vysoký kvalitativní standard ve smyslu estetiky a funkčnosti.

Kazuistika

Pacientka, 70 let, dlouhodobě nosila celkové snímatelné náhrady a čtyři týdny před zahájením výroby jejích nových protéz se ze stávajících odlomily čtyři přední dolní zuby. Nedostatečné opěrné zóny v zadních úsecích chrupu a kontinuální zatěžování ve frontální oblasti vedly k závažné atrofii maxily (obr. 1a–c, 2a a 2b). Jelikož pacientka požadovala rychlou a finančně dostupnou rehabilitaci pomocí snímatelných náhrad, rozhodli jsme se pro postup prostřednictvím protokolu „Digital Denture System“.

 

 

První návštěva

Pro přípravné otiskování byla prefabrikovaná otiskovací lžíce pokryta adhezivním materiálem (Virtual Tray Adhezive, Ivoclar Vivadent) a otiskovací materiál byl smíchán s katalyzátorem (Virtual Putty Regular Set, Ivoclar Vivadent). Poté, co bylo provedeno primární otiskování, byly oblasti s přítomnou excesivní kompresí lehce zredukovány zábrusem. Následně byl proveden sekundární otisk nízkoviskózním silikonem (Virtual Light Body Regular Set, Ivoclar Vivadent). Pro stanovení předběžného maxilomandibulárního vztahu a okluzální roviny byly označeny dva referenční body, jeden na bradě a druhý na nose, a byla změřena vzdálenost mezi těmito dvěma body. Vertikální rozměr okluze byl určen odečtením 2–3 mm z interokluzální klidové polohy, která koresponduje s klidovou polohou dolní čelisti.

Pro zaznamenání maxilomandibulárních vztahů byl využit Centric Tray (Ivoclar Vivadent) – tento nástroj se skládá z akrylového oblouku s retenčním držákem. Centric Tray byl naplněn otiskovacím materiálem (Virtual Putty Regular Set). Pacientka byla požádána, aby pomalu zavírala ústa do předběžného vertikálního rozměru okluze. Po kompletním zatuhnutí otiskovacího materiálu byl pro stanovení okluzální roviny k držáku připojen nástroj UTS CAD (Wieland Dental).

 

Zaujala Vás ukázka článku? Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Digital 1/2017

Stáhněte si jej ve formátu PDF

 

Paqualle La Casella, CDT

Spolumajitel laboratoře New Dental Creation Ltd. v Bari, kde je jeho práce zaměřena na implantační prechirurgické návrhy pro kompletní rehabilitace chrupu. Vyučuje v Mezinárodním centru pro stomatologickou edukaci (ICDE) v Bologni a rovněž pracuje jako externí konzultant pro vedení odontotechnických společností. www.apuliadigitalab.it

Dr. Piero Venezia

Od roku 2009 se specializuje na protetické zubní lékařství. Ordinuje ve Studiu Cavalcanti & Venezia v Bari, Itálie.
www.studiocavalcantivenezia.it

 Digital 01/2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International