Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Vědci volají po promyšleném nakládání s odpady ve stomatologii

By Dental Tribune International
February 11, 2020

CAMBRIDGE, Massachusetts, USA: Během nedávného Světového týdne Harvardské univerzity vědci ze Stomatologické fakulty Harvardské univerzity (HSDM) upozornili účastníky na souvislost mezi zdravím životního prostředí a orálním zdravím z pohledu zdravého přístupu k likvidaci odpadů. Tým se domnívá, že stomatologie má hluboký dopad na životní prostředí naší planety, což zase ovlivňuje zdraví ústní dutiny. Je proto nezbytné správně nakládat s odpadem ze stomatologie.

Tým vedený Dr. Donnou Hackleyovou, lektorkou v oblasti problematiky orálního zdraví a epidemiologie na HSDM, zjistil, že překvapivým zdrojem znečištění ohrožujícím kvalitu potravin, vody a vzduchu je celosvětová stomatologická komunita. V nedávném shrnutí svého výzkumu tým uvádí jako nejčastější znečišťující látky produkované dentálním průmyslem plasty, rtuť, olovo a stříbro. „Tyto znečišťující látky ohrožují zdraví organismů a lidí, především mladých jedinců ve stádiu vývoje, stejně jako stabilitu jednotlivých ekonomik,“ uvedla Hackleyová.

Podle vědců je obzvláště běžným druhem odpadu ze stomatologie plastový odpad. Například zubní kartáčky, tuby od zubních past a zubní pasty patří mezi často používané dentální produkty, které se obvykle vyrábí nebo obsahují plasty a je obtížné je recyklovat. Dental Tribune International nedávno informoval o dopadu, který mají plastové zubní kartáčky na životní prostředí a zmínil, že se často dostávají do našich lesů, řek a oceánů.

„Každým rokem se po celém světě zlikviduje na 23 miliard zubních kartáčků a jejich obalů, a jen v USA je počet zlikvidovaných zubních kartáčků takový, že by čtyřikrát obtočil celou Zemi,“ uvedl tým. „Tuby od zubních past také nelze recyklovat, protože obvykle obsahují vnitřní hliníkovou vrstvu. Samotná zubní pasta obsahuje škodlivé plastové mikrokuličky, a z USA se denně uvolní do vodního prostředí na 8 miliard těchto mikrokuliček, což by stačilo na pokrytí více než 300 tenisových kurtů.“

Rtuť, olovo a stříbro také představují pro naše neustále se měnící prostředí hrozbu. Podle Hackleyové mohou křesla ve stomatologických ordinacích vyprodukovat denně až 4,5 g rtuti, což může představovat vážnou hrozbu, pokud se rtuť řádně nezlikviduje. Kromě toho se v radiologických materiálech, včetně filmů a vývojových roztoků, nacházejí produkty obsahující stříbro a olovo, což představuje problém především v zemích, které nezajišťují řádnou likvidaci odpadů ze stomatologie.

Hackleyová a její tým vyzývají zubní ordinace v rámci boje s plýtváním ve stomatologii k tomu, aby vyhodnotily celkové množství komunálního a zdravotnického odpadu, který vyprodukují a určily si způsoby, jak jej zredukovat. Protože na trh postupně přicházejí produkty šetrné k životnímu prostředí, Hackleyová doufá, že si zubní ordinace najdou alternativy k obvyklým plastovým produktům.

„Stomatologická komunita celého světa se musí zavázat k prevenci a redukci odpadů ze stomatologie. Každý nepříznivý dopad na životní prostředí vyplývající z našich odborných činností neúměrně postihuje po celém světě právě ty nejzranitelnější populace. Je to o zdravém přístupu. Promyšlené nakládání s odpady již není jen hezkým nápadem, ale morální a etickou nutností, jejímž cílem je chránit životní prostředí a každý v něm žijící organismus,“ uzavřela Hackleyová.

Předběžný audit odpadů provedený studenty z této univerzity odhalil, že primární zdroje odpadu na neklinických pracovištích představují rukavice, jednorázové oděvy, roušky, papír a papírové utěrky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International