Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Dentapen: Další generace elektronických stříkaček pro anestezii ve stomatologii

By Septodont
August 04, 2020

Septodont, největší světový výrobce anestetik pro stomatologii, byl vždy v mnoha oblastech v popředí vývoje produktů pro dentální odborníky – již tradičně poskytuje širokou škálu moderních produktů a služeb pro zubní lékaře. Septodont pokračuje v inovacích s novým výrobkem Dentapen – další generací elektronických stříkaček.

Správná aplikace injekce anestetika je prvním krokem k pozitivní zkušenosti pacienta z bezbolestného ošetření.

Anestezie je prvním a nezbytným krokem pro většinu stomatologických výkonů. Při použití tradiční stříkačky však zubní lékaři čelí řadě problémů, jako je především dodržení doporučené doby aplikace injektovaného anestetika (1 mililitr během 1 minuty) a s tím spojené riziko nepřiměřeného tlaku, který může poškodit tkáně a způsobit pacientovi nepohodlí. V rámci náročného pracovního dne je udržení optimální kvality opakovaných aplikací anestetika nesnadným úkolem. S elektronickou stříkačkou Dentapen jsou tyto problémy podstatně zredukovány.

Stejně jako u většiny elektronických aplikátorů, je i u Dentapen monitorován konstantní tok anestetika při optimální rychlosti vstřikování. To poskytuje zubnímu lékaři možnost více se soustředit na zavedení jehly, aplikovat injekci s větší kontrolou a s menší bolestivostí pro pacienta. V rámci studie provedené na 50 zubních lékařích, kterým byla aplikována palatinální injekce, dalo ve výsledku 96 % z nich přednost injekcím z elektronické stříkačky, oproti stříkačce ruční, a jejich vnímání bolesti bylo sníženo o faktor dva.1

Dentapen vyniká tím, že jde o celistvé, bezdrátové, intuitivní zařízení, které odpovídá klinickým zvyklostem zubních lékařů. Nemá žádný držák, žádné podložky, žádné hadičky ani další nutné příslušenství. Lze jej držet dvěma způsoby – za křidélka jako ruční stříkačku nebo podobně jako psací pero pro vyšší přesnost aplikace injekce při speciálních výkonech. Zubní lékaři mohou používat jakoukoli kartuš s anestetikem a svoji oblíbenou jehlu. Pacienti považují malý, moderní vzhled aplikátoru Dentapen za méně děsivý a je pro ně uklidňující, což jim pomáhá se uvolnit.

Společnost Septodont již více než 80 let ovlivňuje po celém světě výrobu dentálních materiálů a lokálních anestetik pro stomatologii. Dnes je tato společnost lídrem v managementu bolesti a působí ve více než 150 zemích, v nichž jsou její výrobky schváleny. Septodont má 8 výrobních závodů na 4 kontinentech: v Kanadě, USA, Indii, Francii (3) a v Brazílii (2).

Pro více informací navštivte www.septodont.com.

Odkaz na literaturu:

  1. Hochman MN, Chiarello D, Hochman CB, Lopatkin R, Pergola S. Computerized Local Anesthesia Delivery vs. Traditional Syringe Technique. NY State Dent J. 1997;63:24-9.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International