Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Jste frustrovaní ze selhávání lokální anestezie?

By Dr Johan Aps
May 23, 2019

Mnoho lékařů zažívá frustraci z neschopnosti pacienta dostatečně znecitlivět, přestože zkouší různé přístupy nebo používá kombinaci amidů. Odborníkům je známa celá řada selhání, například jednoho bodu v zubu se nelze dotknout, vše je necitlivé kromě zubu, poslední zbytek kazu nelze bezbolestně odstranit nebo je v případě ireverzibilní pulpitidy poslední možností intrapulpální injekce atd. Nejčastějšími zuby, které jsou spojovány se selháním anestezie jsou zuby dolní čelisti a ještě více frustrující je to, že se problém obvykle týká stejných pacientů a lékař proto začíná být nervózní už když se mezi objednanými objeví jméno daného pacienta.

Hlavní problém se selháním anestezie spočívá ve vzdělání, protože stomatologické fakulty nevěnují tomuto tématu v přednáškách a praktických cvičeních dostatek času. Toto téma se často proplétá s jinými předměty a předpokládá se, že si studenti informace osvojí a úspěšně použijí při klinické praxi. O infiltrační anestézii, periferní nervové blokádě v dolní čelisti a intraligamentární anestezii se pravděpodobně na všech fakultách učí jako o „hlavních“ technikách. O tom, co dělat v případě selhání však učí spíše jen konkrétní vyučující. Různí vyučující přednáší na fakultách o celé řadě řešení, od zkombinování amidů a zkombinování technik, po zvýšení dávky nebo nitrokostní injekci. Mimochodem, proč se používá objem 1,7 nebo 2,2 mililitrů bez ohledu na to, zda jde o roztok artikainu nebo lidokainu a samostatně nebo s přídavkem adrenalinu? Zdá se, že na to není odpověď.

Literatura není jednoznačná, pokud jde o to, které techniky by se měly používat, nicméně se neustále objevuje stále více důkazů o anatomických odchylkách v inervaci povrchu zubů, na základě radiologické diagnostiky chrupu a maxilofaciálních oblastí a neurovaskulárních kanálků nacházených na CBCT snímcích. Tyto odchylky v anatomii byly mnoho let neznámé nebo přehlížené, což vysvětluje, proč lokální anestezie chrupu nezaznamenala za více než 100 let své existence mnoho inovací. Nyní však, když jsou k dispozici důkazy o anatomických odchylkách inervace v dolní a horní čelisti, by se měly tyto vědomosti použít k tomu, aby byla nalezena hluboká a účinná lokální anestezie chrupu pro všechny pacienty. Je-li totiž možné aplikovat lokální anestetikum přímo do spongiózní kosti, budou zuby znecitlivěné bez ohledu na to, která nervová větev zajišťuje inervaci dotyčných zubů nebo konkrétního zubu. Zní to jednoduše a takové to také je.

Princip nitrokostní anestezie není nový. Poprvé byl pospán v roce 1906 dr. Cavarozem, který představil přímou injektáž do spongiózní kosti coby lepší alternativu blokády nervů dolní čelisti (známé jako Halstedův blok). Ve skutečnosti je každá infiltrační anestezie nitrokostní anestezií. Důvod, proč funguje relativně dobře v horní čelisti, na rozdíl od dolní čelisti, je ten, že v horní čelisti je kortikální destička tenká a porézní.

Kortikální destička dolní čelisti proto vyžaduje perforaci, aby možné lokální anestetikum aplikovat úspěšně a účinně. Tato technika se může samozřejmě použít i v horní čelisti. Výhody této techniky zahrnují minimální vedlejší anestezii (bez znecitlivění rtu a jazyka), okamžitý nástup anestezie, relativně krátké trvání anestezie (v závislosti na objemu anestetika a koncentraci vasokonstrikčních látek) a skutečnost, že lze během jedné návštěvy ošetřit několik kvadrantů a způsobit přitom pacientovi zcela minimální nepohodlí. Klíčem k úspěchu je pomalá aplikace injekce anestetika, která umožní šetrné rozptýlení ve spongiózní kosti a způsobí hlubokou a spolehlivou anestezii dřeně zubu, závěsného aparátu zubu a připojené gingivy. Je-li naplánováno složitější než běžné konzervativní ošetření, např. extrakce zubu nebo hluboké odstraňování zubního kamene, je nutná doplňková anestézie měkkých tkání. Pohodlí pacienta je prvořadé a cítí-li se pohodlně pacienti, cítí se tak i zubní lékař.

Comments are closed here.

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International