Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Další rekordní výsledek pro IDS

By Dental Tribune International
January 29, 2015

Registrace na začátku ledna již překonaly rok 2013 a na dalším ročníku veletrhu IDS (International Dental Show) tak bude účasten rekordní počet dentálních společností. Na tomto největším světovém dentálním veletrhu, který se bude konat v Kolíně nad Rýnem v Německu zhruba za dva měsíce, je také očekávána návštěva více než 125 000 stomatologických odborníků. Dental Tribune Online měl možnost hovořit s operační ředitelkou, Katharinou C. Hammaovou o výzvách, které souvisí s organizací takto velké akce a o novinkách, na které se mohou návštěvníci tento rok těšit.

Dental Tribune Online: Podle posledních údajů zveřejněných Asociací německých dentálních výrobců vykazoval domácí trh v oblasti dentálních výrobků a služeb v posledních dvou letech velmi silný vývoj. Považujete to za hlavní důvod pokračujícího růstu IDS?
Katharina C. Hammaová: Vyhlídky jsou pro IDS 2015 opět vynikající a v květnu se stane Kolín nad Rýnem místem setkání celosvětového mezinárodního dentálního průmyslu. Na tomto světově největším veletrhu pro stomatologii a dentální technologie očekáváme více než 2150 společností z 56 zemí – nový rekord v počtu vystavovatelů na IDS. Silný domácí německý trh, se všemi sektory, které jsou tradičně na IDS pokryty, samozřejmě značně přispívá k úspěchu veletrhu v tomto průmyslovém odvětví. Současný růst zaznamenaný IDS však lze přičíst především účasti ze zahraničí. V roce 2015 je podíl zahraničních vystavovatelů 70 %, což znamená významný nárůst ve srovnání s předchozími lety.

Z jakých zemí vystavovatelé a návštěvníci pocházejí?
Mezinárodní rozsah, šíře a škála výrobků a služeb nabízených na IDS jsou v celosvětovém měřítku unikátní. Tuto skutečnost podtrhuje pokračující příběh úspěchu IDS, ke kterému přibude každé dva roky nová kapitola.

V tomto okamžiku to vypadá, že se výstavy zúčastní více zahraničních společností než kdykoli dříve. Zde, v Kolíně nad Rýnem, mohou oslovit zákazníky z celého světa, zatímco zákazníci se zase dozvědí o nejnovějších inovacích od dentálních výrobců z Evropy, Severní a Jižní Ameriky, ze Středního Východu a Asie a Tichomoří. Po Německu jsou zeměmi s největším podílem vystavovatelů USA, Jižní Korea, Čína, Francie, Švýcarsko, Taiwan, Turecko, Izrael a Spojené království. Celkově bude na IDS 16 společných stánků, které jsou organizovány ve spolupráci s veřejnými nebo soukromými organizacemi a asociacemi na podporu exportu.'

Co se týče návštěvníků, pocházelo v roce 2013 zhruba 50 procent ze zemí mimo Německa. Celkově jsme zaznamenali účast lidí ze 149 zemí. Kromě velkých kontingentů z klíčových trhů v Evropě (Francie, Itálie a Velká Británie) byl náš růst dán zvýšením účasti stomatologických odborníků z východní Evropy, zejména z Balkánu. Také se výrazně zvýšila účast ze Severní a Jižní Ameriky. Většina nových návštěvníků je však převážně ze Středního Východu a východní Asie.

Hlavním záměrem na IDS bude propojení stávajících technologií. Jaké výzvy tento vývoj představuje s ohledem na infrastrukturu a logistiku?
To je pravda. Každé dva roky je IDS technickou a logistickou výzvou, kterou vždy společně s GFDI zvládáme s mimořádným úspěchem, a to díky našim zkušenostem a schopnostem. Mnoho vystavovatelů provádí na svých stáncích komplikované živé ukázky nebo prezentuje nejmodernější přístroje a zařízení.

V návaznosti na to musí být flexibilní a kompatibilní i technické vybavení, které je k dispozici ve výstavních halách IDS. Kromě stavby stánku poskytujeme vystavovatelům sofistikovanou technickou infrastrukturu, jako jsou například počítačové systémy, audiovizuální média, příslušná elektronika nebo osvětlení a ozvučovací technologie, které se přizpůsobují jejich požadavkům. Do přípravy komplikovaných výstavních stánků jsou zapojeny i společnosti provádějící odpovídající složité stavební práce. Kromě dodání potřebného technického vybavení tedy svým zákazníkům poskytujeme i další podporu v podobě školených a flexibilních servisních pracovníků ze společností poskytujících tyto služby.

Jaké další oblasti stomatologie budou na IDS převládat?
Znovu podotýkám, že bude zastoupeno celé spektrum dentálního průmyslu, včetně všech předních poskytovatelů. To znamená vše od výrobků a služeb pro zubní ordinace po vybavení laboratoří, kontrolu nad infekcemi, údržbu a servis.

Celková koncepce IDS zůstane nezměněná – se Dnem prodejců v úterý 10. března a Řečnickým pultem v hale 4.1. Vrací se Generační salónek pro studenty a mladé stomatology, který organizuje Spolkový svaz absolventů stomatologie v Německu (Bundesverband der zahnmedizinischen Alumni in Deutschland). Nově bude na IDS Kariérní den a akce Know-How Tour. Ty budou doplněny o profesionální nabídky od Německé stomatologické asociace a Asociace spolků německých zubních techniků (Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen).

S Kariérním dnem se snažíte zaměřit na mladé stomatology. Stává se tato skupina stále důležitější?
IDS je místem setkání pro zubní lékaře a zubní techniky, stejně jako pro zástupce průmyslu, výzkumu a vývoje. V důsledku toho veletrh navštěvují odborníci všech věkových kategorií.

Díky tomu, že se tito odborníci sejdou a sdílí své zkušenosti, mohou ze znalostí starší generace těžit i mladí zubní lékaři. Stejně jako v jiných odvětvích, je to právě nová generace, která bude utvářet budoucnost ve svém oboru. Tímto způsobem je podporujeme v profesním rozvoji.

Poprvé bude IDS nabízet také akci Know-How Tour. Kdo je jejím cílovým publikem?
Tato novinka na IDS 2015 má návštěvníkům, zejména pak těm z Evropy, umožnit během výstavy navštívit dvě reprezentativní zubní ordinace v Kolíně nad Rýnem. Budou tam mít možnost vyměnit si znalosti s ostatními kolegy a vyzkoušet si technologie, které jsou v německé stomatologii již běžným standardem.

Ceny hotelových pokojů letos opět vzrostly. Jak jste na to reagovali?
Pro návštěvníky a vystavovatele hledající ubytování máme speciální službu. Abychom mohli nabídnout nejlepší ceny, navázala společnost Koelnmesse partnerství se 120 hotely v Kolíně nad Rýnem a okolí. Celkem nám bylo dáno k dispozici 90000 lůžek a rezervaci je možné provést prostřednictvím webových stránek IDS. Pro IDS však vždy doporučujeme návštěvu naplánovat a hotelové pokoje rezervovat s předstihem.

Kolín nad Rýnem se také může pochlubit velkou oblastí v síti veřejných dopravních prostředků, které spadají do Rhein-Ruhrské zóny. Linky veřejné dopravy jsou výborné, takže i návštěvníci, kteří si rezervovali hotel mimo Kolín nad Rýnem, se na výstaviště dostanou v rozumném čase. Pokud jde o ceny ubytování je tak k dispozici větší flexibilita.

Ti, kdo chtějí ubytování v Kolíně nad Rýnem, by si měli návštěvu naplánovat s předstihem, aby měli jistotu, že si budou moci v ubytování vybírat.

Jaký je růst IDS ve srovnání s dalšími akcemi pořádanými na výstavišti Koelnmesse?
Je třeba říci, že Koelnmesse je veletržním areálem číslo jedna pro mnoho průmyslových odvětví. Je také jedním z největších organizátorů veletrhů na celém světě. Nespornou výhodou je naše poloha – areál se nachází přímo v srdci Rhein-Ruhrské ekonomické zóny, coby kamenem dohodil od centra Kolína nad Rýnem, které je v krátkém čase dosažitelné městskou dopravou.

Celkově organizujeme více než 80 výstav, konferencí a hostujících akcí pro mnoho různých průmyslových odvětví. Dvacet pět z těchto akcí patří mezi přední veletrhy na světě, a jejich rozsah je proto značně mezinárodní. Jedná se například o veletrhy interiérového designu, jídla, interaktivních her a zábavy.

Přední veletrh dentálního průmyslu, IDS, je důležitým základním kamenem našeho rostoucího výstavního portfolia. Je také neustálým motorem růstu, což znamená, že je společnost Koelnmesse schopna dosahovat růstu ve všech svých akcích a vytvářet pozitivní ekonomický efekt pro celý region.

Velice Vám děkuji za rozhovor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International