Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Důkaz pandemie? Společnost Align Technology prodala v roce 2020 rekordní počet průhledných alignerů

By Jeremy Booth, Dental Tribune International
March 12, 2021

Tempe, Arizona, USA: Společnost Align Technology prodala v roce 2020 rekordních 1,6 milionu průhledných alignerů, i když většina vlád a podniků po celém světě finančně krvácela kvůli nedostatku příjmů. Výrobce průhledných alignerů udělal pro zubní lékaře a ortodontisty v loňském roce hodně a nyní sklízí plody své práce. V udržení vysokého počtu pacientů pomáhají zubním lékařům a ortodontistům také digitální pracovní postupy stojící za touto léčbou.

Počet pacientů, u kterých byla zahájena léčba průhlednými alignery, zůstal vysoký i během pandemie. Když se zubní ordinace v polovině roku 2020 po první vlně lockdownů opět otevřely, předpokládalo se, že je velký zájem způsoben zadrženou poptávkou. Kvůli pandemii vídaly miliony klientů po celém světě najednou denně sami sebe během videokonferencí, což zafungovalo jako neustálá připomínka vlastních nedokonalostí, a předpokládá se, že to vedlo ke zvýšení poptávky po kosmetických ošetřeních, ortodontickou léčbu nevyjímaje. Protože ale největší výrobce alignerů dosahoval silných výsledků v celém roce 2020, vyšlo najevo, že šlo o více než odložené případy a vliv videohovorů.

V roce 2020 prodala společnost Align Technolgy 1.645.000 průhledných alignerů, což jí vyneslo rekordní 2,1 miliardy USD (1,7 miliardy EUR). I předchozí rok 2019 byl pro společnost rokem nových rekordů, kdy prodala 1.525.000 průhledných alignerů za 2 miliardy USD. Během konferenčního hovoru s analytiky uvedl Joseph M. Hogan, ředitel, prezident a generální ředitel společnosti Align Technology, několik dalších zajímavých údajů stojících za nárůstem počtu alignerů.

Především ve čtvrtém čtvrtletí se přijetí léčby pomocí Invisalign zvedlo u dospělých o 36,7 % a u dospívajících o 38,7 %. Za celý rok zahájilo léčbu pomocí Invisalign více než půl milionu dospívajících nebo mladších pacientů, což představovalo více než 30 % všech alignerů Invisalign a nárůst o 11,5 % ve srovnání s rokem 2019.

Společnost také odesílala alignery Invisalign většímu počtu zubních lékařů. Ve čtvrtém čtvrtletí odeslala alignery 77 tisícům zubních lékařů po celém světě, přičemž 7.300 z nich bylo zcela novými zákazníky. Za celý rok dodala společnost alignery 49.615 zubním lékařům v Americe (pro srovnání, v roce 2019 to bylo 47.130) a 52.445 zubním lékařům mimo Ameriku (pro srovnání, v roce 2019 to bylo 48.650).

„Trh digitální ortodoncie a konzervativní stomatologie je obrovský a rozpoutala jej poptávka po digitalizaci“

Hogan uvedl, že prostřednictvím svých programů podpory během pandemie a díky zvýšené snaze poskytovat zubním lékařům řešení pro digitální pracovní postupy, byla společnosti schopna navázat spolupráci s větším počtem zubních lékařů. V Evropě, na Středním Východě a v Africe byl spuštěn program Ortho Recovery 360 zaměřený na podporu ortodontistů, kteří znovu otevírali své ordinace po obdobích nuceného nebo dobrovolného uzavření kvůli pandemii. Do konce čtvrtého čtvrtletí se do programu zaregistrovalo 3.200 ortodontistů. Společnost také ve druhém čtvrtletí spustila v Severní Americe program zpětného odkupu zámků, který motivoval zubní lékaře přejít u stávajících pacientů z fixních aparátů na alignery Invisalign. Společnost nabídla také zpětný odkup ortodontických oblouků, zámků a dalších doplňků. Podle Hogana vedl program ve třetím a čtvrtém čtvrtletí k dodání přibližně 10.000 nových alignerů.

V závěrečném komentáři Hogan uvedl: „S 15 miliony nově přijatých ortodontických případů a více než 500 miliony klientů, kteří se mohou těšit z hezčího úsměvu, je trh digitální ortodoncie a konzervativní stomatologie obrovský a rozpoutala jej poptávka po digitalizaci. COVID-19 v širším smyslu odhalil výhody a všudypřítomnost digitální ekonomiky. Z pohledu společnosti Align Technology využívají zubní ordinace v každé části světa digitální možnosti ošetření novými způsoby a účelněji, než kdykoli předtím. Poskytovatelé Invisalign používají naše virtuální nástroje, aby minimalizovali návštěvy ordinace a poskytují lékařem vedenou, individualizovanou léčbu na dálku, která vyhovuje současným potřebám a do budoucna změní podobu běžné léčby.“

Hogan také v tiskové zprávě dodal, že rok 2020 byl, na rozdíl od jiných let, poznamenán ztrátami a odloučením, ale také uzdravováním a obnovou a rekordními maximy i minimy. Zůstává otázka, zda bude společnost Align Technology pokračovat v dosahování nových rekordů i při pokračování pandemie v roce 2021.

Redakční poznámka: Článek byl publikován www.dental-tribune.com pod názvem „Pandemic-proof? Align Technology sold a record number of clear aligners in 2020“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International