Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Rozhovor: „Za svůj cíl považuji další podporu nejmodernější metody profylaxe: GBT“

By Claudia Duschek, Dental Tribune International
August 05, 2021

Společnost EMS (Electro Medical Systems) je předním výrobcem špičkových zdravotnických prostředků pro dentální profylaxi. Generálním ředitelem této švýcarské společnosti byl nedávno jmenován Dr. Ernst Wühr. Za svoji téměř dvacetiletou kariéru v oblasti dentálního obchodu získal značné zkušenosti na evropském a asijském dentálním trhu. V tomto krátkém rozhovoru hovořil Dr. Wühr o své nové funkci v době, kdy se společnost EMS dostává z krize způsobené pandemií.

Pane doktore, jaké jsou Vaše hlavní cíle v nové pozici generálního ředitele společnosti EMS a na co se těšíte?
Členem rodiny EMS jsem ve skutečnosti již od roku 2015. S novou odpovědností mi nyní nesmírně pomohou zkušenosti získané v Asii a na Blízkém Východě, kteréžto prostředí jsem vnímal jako obrovsky dynamické. V těchto oblastech jsou některé projekty zkrátka přijímány pružněji a rychleji. Produktové cykly jsou taktéž naprosto odlišné, protože jsou dynamičtější. Snažím se přenést tento elán i do současného většího úkolu.

Právě z těchto důvodů není moje nová pozice a odpovědnost u EMS studeným startem, ale spíše zrychlením v pozitivním slova smyslu. Jsem velice rád, že mohu přenést svůj svižný způsob práce, který jsem si v posledních letech vypěstoval, na větší oblast odpovědnosti. Mému srdci je blízká především digitální transformace dentálních firem a změna managementu v naší švýcarské společnosti. Základní směr jsme s veškerou silou a odhodláním již udali – témata jako digitální kompetentnost jednotlivých zaměstnanců, vybavení týmů vhodnými digitálními nástroji a začleňování softwaru do produktů jsou dnes nesmírně důležitá. V budoucnu by se v podstatě všechny dentální firmy měly stát současně softwarovými firmami. Dříve nebo později od nás budou zákazníci tyto kompetence vyžadovat.

Nejvíce mě ale těší, že vyplňujeme obzvláště velkou mezeru na trhu v oblasti prevence. Za svou považuji podporu nejmodernější metody profylaxe: GBT (Guided Biofilm Therapy). Mnoho pacientů už pochopilo, že existuje přímá souvislost mezi zdravými ústy a celkovým zdravím. Dobrá ústní hygiena a odborný management biofilmu významně přispívají ke stabilnímu imunitnímu systému – a ten je ve světle pandemie COVID-19 obzvláště důležitý. Stále více pacientů se proto dotazuje na GBT jako na odbornou profylaxi založenou na současných nejmodernějších vědeckých poznatcích a technologiích.

GBT je protokolem moderní stomatologie, který mění pravidla hry. Správný protokol GBT však funguje pouze se špičkovými originálními švýcarskými přístroji od EMS: s AIRFLOW Prophylaxis Master s koncovkou PIEZON PS, s násadcem AIRFLOW MAX a s práškem AIRFLOW PLUS. Práce podle protokolu GBT pak zaručuje ty nejlepší výsledky.

V důsledku ekonomického dopadu celosvětové pandemie COVID-19 nastala pro firmy těžká doba. Jak se společnost EMS s touto situací vyrovnává?
Předpokládám, že všichni bychom si přáli jiný rok 2020 – bez COVID-19. Na začátku pandemie jsem se právě vrátil z cest po Asii a už jsem viděl, co se dělo v Číně. Zavolal jsem tehdy svému bývalému mentorovi a ptal se ho na podobné tíživé situace v jeho dlouhém profesním životě a na to, jak takové situace řešil. Když mi ale řekl, že za svůj 45 let dlouhý profesní život nikdy nečelil problému takového rozsahu, uvědomil jsem si, že vstupujeme na neprobádané území a že pro naše aktivity a rozhodnutí nejsou žádné vzorce.

„Z krize vycházíme silnější, než jsme předpokládali.“

Jako firma jsme ale byli a nadále jsme naprosto zdravým podnikem. To nám v uplynulém roce nesmírně pomohlo. Čas jsme využili produktivně k internímu sebevzdělávání a školení našich zaměstnanců, a nabídli tak svým zákazníkům – když ne osobně, tak alespoň virtuálně – prvotřídní služby, na které jsou zvyklí a právem je od nás vyžadují. Naše IT systémy již byly velmi pokročilé, ale nebylo to vždy jednoduché. Rád bych však využil této příležitosti a složil všem našim zaměstnancům velkou poklonu. Byli velmi disciplinovaní a trpěliví a navzdory všem problémům ze sebe vydali maximum, aby nadále poskytovali našim zákazníkům co nejlepší služby. Myslím, že to si zaslouží ocenění. Stejně tak i naši zákazníci reagovali velice dobře a s porozuměním, když některé procesy trvaly déle než obvykle. Naše celosvětové působení navíc zmírnilo některé dopady a umožnilo nám situaci lépe zvládat. Dnes mohu s jistotou říct, že z krize vycházíme silnější, než jsme předpokládali.

V oblasti dentálního obchodu působíte přibližně dvacet let a zastával jste řadu vedoucích funkcí. Jaké podle Vás jsou a budou hlavní změny a trendy v oboru?
Zpětně vzato pro mě bylo velkým přínosem, že jsem získal zkušenosti jak v začínajícím a středně velkém sektoru, tak ve velkých firmách. Doufám, že si udržím praktické myšlení, které mi v každodenní práci pomáhá.

Jsem toho názoru, že v dentálním průmyslu, stejně jako ve zdravotnictví obecně, jsou velkými trendy především umělá inteligence a správa velkých datových souborů. Společnosti, které v budoucnu přežijí, budou ty, které se v tomto směru etablují co nejlépe a budou nabízet svým zákazníkům správné výstupy a řešení založená na analýze dat. Stále důležitější bude propojení a konektivita zařízení a služeb. V souladu s tím bude v budoucnu nejlepší kontaktovat zákazníka dříve, než se u něj vyskytne s nějakým produktem problém. Zásadní také bude zajišťování dobře fungujících vztahů se zákazníky pomocí moderních nástrojů, což bude od společností zabývajících se zdravotnickými prostředky vyžadovat značné investice.

Pokud jde o obsah, lze předpokládat, že holistické přístupy, jako je protokol GBT, budou přitahovat stále více příznivců a formovat tak celý segment prevence.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International