Rozhovor: „Budoucnost vypadá zcela nepochybně slibně“

Search Dental Tribune

Rozhovor: „Budoucnost vypadá zcela nepochybně slibně“

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Heikki Kyöstilä založil společnost Planmeca v roce 1971. V době, kdy společnost slaví 50. narozeniny se Dental Tribune International Kyöstilä zeptal, zda někdy neuvažoval o prodeji tohoto úspěšného dentálního podniku, a on odpověděl: „Zcela na rovinu, ne, nikdy.“ (Všechny fotografie: © Planmeca)
Claudia Duschek & Jeremy Booth, DTI

Claudia Duschek & Jeremy Booth, DTI

Čt. 16 září 2021

save

Společnost Planmeca letos slaví 50 let svého přispívání k moderní stomatologické práci. Mnoho našich čtenářů bude znát Heikki Kyöstilä, předsedu představenstva a generálního ředitele tohoto finského výrobce dentálních produktů. Kyöstilä se zasloužil o to, že se Finsko dostalo na světovou mapu dentálních výrobců a zůstává skromný a zaměřený na zákazníky, přestože společnost Planmeca zaznamenává prodejní rekordy a vybudovala si ve stomatologii značné jméno. Dental Tribune International hovořil s Kyöstilä, aby se dozvěděl více o tom, čeho společnost Planmeca dosáhla, i o muži, který založil jednu z nejvýznamnějších dentálních společností na světě.

Pane řediteli, společnost Planmeca jste založil v roce 1971 jako malou firmu, nicméně rychle jste přešel na světovou koncepci. Jaké byly důvody založení společnosti a jakým největším překážkám jste za dobu jejího rozvoje čelil?
Vzpomenu-li na 60. léta 20. století, kdy jsem pracoval jako obchodní zástupce jedné finské společnosti dodávající dentální produkty, byly téměř všechny dentální produkty prodávané ve Finsku dovážené. Uvědomil jsem si, že by – zejména pokud jde o stomatologická křesla – bylo možné design a ergonomii těchto produktů snadno vylepšit. To byl důvod, proč jsem se rozhodl pro vlastní firmu. Řekl jsem si: „Proč nezačít vyrábět vlastní produkty?“

Začátky byly finančně náročné, protože finské banky neposkytovaly začínajícím firmám úvěry snadno. Musel jsem prodat svoji jachtu – v té době můj jediný majetek – abych získal počáteční kapitál 5000 finských marek, což v současnosti odpovídá zhruba 7000 euro.

Záhy jsem si však uvědomil, že finský dentální trh není dostatečně velký, abych na něm mohl stavět, a ihned jsem se tedy zaměřil na mezinárodní trh. Dnes je ve Finsku pouze zhruba 4000 stomatologických odborníků, zatímco po celém světě jich jsou téměř 2 miliony. Naštěstí jsem měl možnost zúčastnit se hned v roce 1971 veletrhu IDS v Mnichově. Na veletrhu jsem vystavoval své první produkty – ergonomickou židli pro zubní lékaře a stolek na nástroje.

Na začátku bylo největší výzvou jen dostat Finsko na mapu světových výrobců dentálních produktů a dát světu vědět o finských dentálních produktech. Neznámá nebyla jen naše společnost, ale i země našeho původu. Mnoho našich zákazníků nemělo ani tušení, kde sídlíme, nicméně postupně jsme se začali v oboru prosazovat.

Společnost Planmeca urazila dlouhou cestu od doby, kdy v roce 1971 její předseda představenstva a generální ředitel Heikki Kyöstilä vystavoval první produkty Planmeca na IDS v Mnichově.

Největší milníky v historii společnosti Planmeca?
Z obchodního hlediska bych řekl, že úspěchem, na který jsem nejvíce pyšný, je to, že se mi podařilo zajistit největší jednotlivé prodejní transakce v historii stomatologie. Společnost Planmeca vstoupila v roce 1983 na americký trh s 10 000 kusy prodaných křesel a v roce 2012 jsme dodali více než 1 000 stomatologických souprav do stomatologických zařízení v Saúdské Arábii.

Z pohledu technologických inovací byl jedním z našich největších milníků vývoj softwaru Planmeca Dimaxis ve formátu „all-in-one“ v 90. letech 20. století. V té době se jednalo o skutečně převratnou a odvážnou inovaci a byla uvedena na trh dlouho předtím, než se stal módním termín „softwarový ekosystém“. Koncepce Dimaxis otevřela cestu k řadě nových nápadů, které měly dále zlepšovat každodenní práci zubních lékařů.

Nesmírně hrdý jsem na naše znalosti algoritmů. Podařilo se nám výrazně snížit dávky ozáření při rentgenování a odstranit z 3D snímků vlivy pohybu pacienta. Dál neúnavně pracujeme na tom, abychom pokračovali v zavádění nových inovativních algoritmů, které budou dále zlepšovat kvalitu snímků a pomohou poskytovat ten nejlepší základ pro diagnostiku.

Dnes je společnost Planmeca jedním z největších světových výrobců dentálních produktů. Byl jste někdy v pokušení společnost prodat nebo jste někdy uvažoval o sloučení s jinou větší společností?
Zcela na rovinu, ne, nikdy. Samozřejmě, že jsme dostali v průběhu let řadu nabídek, ale prodej společnosti, která je výsledkem celoživotní práce tolika lidí není jednoduchým rozhodnutím. Také si chceme zachovat svoji nezávislost – nezávislost ve smyslu změny našeho směru působení v případě potřeby, i ve smyslu možnosti dělat rychlé změny rozhodnutí a úpravy produktů na základě zpětné vazby, kterou dostáváme od zákazníků, a investovat do nových společností a vývoje produktů.

Společnost Planmeca již v 80. letech 20. století rychle rozšířila své mezinárodní působení založením dceřiných společností v USA, v Itálii a ve Švédsku, přičemž hlavní sídlo zůstává nadále v Helsinkách. Jak přispělo k úspěchu společnosti to, že sídlí ve Finsku a jak důležité pro Vás jsou investice do národního hospodářství?
Vždy jsem věřil ve finské know-how a vzdělání. I přes náš celosvětový úspěch jsem chtěl udržet výrobní prostory společnosti ve Finsku, abychom si zachovali flexibilitu, hierarchii a podnikavého ducha, které jsou pro společnost typické od jejího úplného začátku. Když máte vše v těsné blízkosti, je mnohem snazší dělat rychlá rozhodnutí a úpravy produktů. Navíc, finský design je uznávaný po celém světě, a to vždy bylo jednou z našich konkurenčních výhod.

Finanční úspěch pro mě znamená především to, že mohu svým zaměstnancům zajistit pracovní místa a vytvářet nové kariérní možnosti pro mladé lidi ve Finsku.

Heikki Kyöstilä působí v podniku zaměřeném na zdravotnictví od 60. let 20. století. „Společnost Planmeca je pro mě způsobem života a můj odchod do důchodu rozhodně v dohledné době nepřipadá v úvahu. Chci nadále zůstat nablízku svým zákazníkům a zaměstnancům a chci být součástí všeho, co se ve společnosti děje. Spolupracovat se stomatologickými odborníky na společném cíli, kterým je lepší péče o pacienty, je skutečně obohacující.“

Jaký je váš typický pracovní den?
Před pandemií jsem trávil zhruba 100 dní v roce na služebních cestách – setkával jsem se s našimi zákazníky a partnery po celém světě. To, že se s nimi setkám osobně, vždy bylo kořením mé pracovní kariéry. Tato setkání nyní samozřejmě probíhají online.

U takto rychle se rozvíjející společnosti a v daném oboru je každý den jiný. Opravdu rád si udělám čas a popovídám si se svými zaměstnanci, navštívím naše výrobní prostory a udržuji se v obraze o tom, co se děje v jednotlivých odděleních – ať už jde o vývoj produktů, jejich navrhování, marketing, výrobu či lidské zdroje.

Co děláte, když zrovna neřídíte jednu z největších dentálních společností na světě?
Moje pracovní dny jsou stále poměrně dlouhé, ale dentální obchod je pro mě kariérou i koníčkem. Pokud mám čas, rád hraji golf – v létě v Helsinkách a v zimě ve Španělsku.

Skupina Planmeca Group dosáhla v roce 2020 navzdory ekonomickým dopadům pandemie COVID-19 obratu ve výši 764 milionů euro. Jak se společnosti Planmeca podařilo zůstat během posledních dvanácti měsíců takto silnou a jakými změnami společnost během pandemie prošla?
Události roku 2020 si nikdo nedokázal ani představit – byl to rok, který se nepodobal žádnému jinému. Říká se, že nutnost je matkou vynálezů, a i my jsme samozřejmě museli objevovat nové způsoby práce a interakce s našimi zákazníky. Když pandemie začala, rychle jsme si uvědomili, že musíme přesunout interakci se zákazníky do online prostoru. Jako odrazový bod jsme zorganizovali celé série webinářů v různých jazycích a spustili koncepci Time to Learn. Tyto webináře umožnily našim zákazníkům zlepšovat odborné znalosti a co nejlépe využívat jejich zařízení značky Planmeca. Webináře se ukázaly být efektivním způsobem, který nám umožnil pokrýt vysoce aktuální témata, jako je například kontrola nad infekcemi. Uspořádali jsme již více než 100 webinářů v různých jazycích.

„Potřeba stomatologické péče se navzdory měnícímu se světu nijak nezmenšila.“

Celkově vzato jsme měli štěstí, že mnoho našich zákazníků zvládlo udržet své služby většinu času, nebo alespoň částečně, v provozu a potřeba stomatologické péče se navzdory měnícímu se světu nijak nezmenšila.

Před pandemií se společnost Planmeca účastnila tisíců stomatologických akcí, veletrhů a kongresů po celém světě. Jak se Vám v uplynulých šesti měsících dařilo budovat a udržovat vztahy se zákazníky a partnery?
Vždy pro nás bylo opravdu důležité setkávat se se zákazníky na akcích po celém světě, a zvláště pak vítat hosty zde v Helsinkách. Před pandemií navštívilo naše sídlo každým rokem na tisíce stomatologických odborníků. To nebylo během pandemie možné a museli jsme tato setkání pořádat virtuálně, což nás v mnoha ohledech ve výsledku přiblížilo našim zákazníkům ještě více.

Například jsme vůbec poprvé uspořádali naši oblíbenou akci Digital Dentistry World Tour online formou. Šlo o zcela nový typ dentální akce, která byla streamována v osmi jazycích. Ve stejnou dobu se mohly připojit tisíce diváků z více než 100 zemí světa a bylo velmi vzrušující setkat se s tolika našimi zákazníky najednou.

„Finanční úspěch pro mě znamená především to, že mohu svým zaměstnancům zajistit pracovní místa a vytvářet nové kariérní možnosti pro mladé lidi.“

Co čeká společnost Planmeca v budoucnu a kde vidíte v nejbližší době největší potenciál pro růst společnosti?
Budoucnost vypadá zcela nepochybně slibně. Naše oddělení výzkumu a vývoje má rozjeto několik zajímavých stomatologických a zdravotnických projektů. Pokračujeme v prohlubování našich znalostí, odborných zkušeností a zapojujeme se do různých specializovaných oblastí, jako je ortodoncie, zdravotnické zobrazovací techniky a nové 3D aplikace. To nám umožní prozkoumat nové technologické možnosti a obchodní příležitosti.

Je pro Vás ve věku 75 let jednou z možnosti odchod do důchodu?
Společnost Planmeca je pro mě způsobem života a můj odchod do důchodu rozhodně v dohledné době nepřipadá v úvahu. Chci nadále zůstat nablízku svým zákazníkům a zaměstnancům a chci být součástí všeho, co se ve společnosti děje. Spolupracovat se stomatologickými odborníky na společném cíli, kterým je lepší péče o pacienty, je skutečně obohacující.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement