Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Invisalign G8, systém s novými aktivačními funkcemi SmartForce Aligner Activation

By Align Technology
January 26, 2021

Společnost Align Technology představuje Invisalign G8, systém s novými aktivačními funkcemi SmartForce Aligner Activation – nejnovější vývoj v podobě inovace SmartForce zlepšuje předvídatelnost ortodontické terapie u často léčených typů případů.

Společnost Align Technology dne 21. října 2020 oznámila uvedení systému Invisalign G8 s aktivací SmartForce Aligner Activation, která je nejnovější z biomechanických inovací společnosti. Invisalign G8 se SmartForce Aligner Activation vychází ze základních pravidel biomechaniky pro průhledné alignery, které využívají data z databáze společnosti od více než 9 milionů pacientů, optimalizují pohyby zubů a dále zlepšují předvídatelnost u často léčených případů, jako jsou stěsnání zubů, zkřížený skus a hluboký skus.

„Naše inovace jsou založeny na základní biomechanice, vědě na pozadí biomateriálů, znalostech z oboru ortodoncie a zkušenostech získaných u více než 9 milionů pacientů léčených specialisty pomocí systému Invisalign – to vše nám pomáhá v nalezení optimálního přístupu k určitým pohybům zubů ve specifických typech případů,“ uvedl Raj Pudipeddi, senior viceprezident společnosti Align, ředitel pro inovace a produktový a marketingový manažer. „Invisalign G8 s novou aktivací SmartForce Aligner Activation začleňuje optimální síly pro korekci u těchto často léčených ortodontických vad. Kromě našeho materiálu SmartTrack a technologie SmartStage tyto nejnovější inovace dále zlepšují efektivitu plánování léčby a její předvídatelnost, takže si lékaři mohou být v poskytování skvělých klinických výsledků ještě jistější.“

S aktivací SmartForce Aligner Activation jsou vybrané oblasti povrchu aligneru speciálně vytvarovány tak, aby na povrchy zubů působily optimální síly, které řídí místo, směr a intenzitu síly za účelem dosažení požadovaného výsledku a minimalizace nežádoucích pohybů. Specifické strategické kontaktní zóny mezi alignerem a zubem jsou vytvářeny systémem SmartForce Aligner Activation a fungují v součinnosti s funkcemi SmartForce, čímž je zajištěna ještě větší kontrola nad působícími silami.

„Analýza pohybů zubů u milionů případů nám ukazuje, že určité pohyby zubů u nejčastěji léčených typů případů vyžadují pro dosažení požadovaných pohybů zubů dodatečnou aktivaci,“ řekl Dr. Mitra Derakhshan, viceprezident společnosti Align pro klinický výzkum. „Dodatečná aktivace je nyní automaticky stanovena softwarem a převáděna do výroby aligneru jako aktivace SmartForce Aligner Activation – zmírňuje tak tendence lékařů určité pohyby v léčebných plánech nadměrně korigovat.“

Systém Invisalign G8 s novou aktivací SmartForce Aligner Activation zajišťuje dostatečnou a konzistentní aktivaci v každé fázi léčby, a pomáhá tak lékařům z každého aligneru vytěžit více z požadovaného pohybu při léčbě stěsnání zubů, zkříženého a hlubokého skusu.

U pacientů se stěsnáním zubů a zkříženým skusem:

  • Aktivace SmartForce Aligner Activation pomáhá při extruzi laterálních úseků zubního oblouku tím, že působí v součinnosti s attachmenty New Optimized Expansion Support nebo attachmenty Optimized Expansion Support and Rotation a snižuje tak případnou bukální inklinaci korunek při expanzi distální části zubního oblouku.

U pacientů s hlubokým skusem:

  • Aktivace SmartForce Aligner Activation napomáhá intruzi fronty díky zlepšením v plánu léčby týkajících se vyrovnání Speeovy křivky a vykazuje až dvojnásobně lepší předvídatelnost intruze řezáků.

Díky použití Invisalign G8 si nyní lékaři navíc mohou při plánování léčby zvolit automatické umístění frontálních nákusů Precision Bite Ramps. Data ukazují, že frontální nákusy Precision Bite Ramps zlepšují u hlubokého skusu intruzi dolní fronty.

„Být jedním z prvních lékařů, kteří používají Invisalign G8, je fantastická zkušenost. Funkce G8 spolu se systémem aktivace SmartForce Aligner Activation umožňují lepší kontrolu a výsledky u pacientů s hlubokým skusem nebo u těch, kteří potřebují rozsáhlejší expanzi,“ řekl Dr. Nelly Sanseverino, ortodontista a lékař testující systém Invisalign G8, praktikující v Sao Paolo (Brazílie).

Systém Invisalign G8 bude celosvětově dostupný u všech produktů Invisalign v prvním čtvrtletí roku 2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International