Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

S novými trendy ve vzdělávání zubních techniků v konkurenci obstojíme

By Mgr. Břetislav Matyáš, Blanka Nováková
October 26, 2015

Při zhotovování stomatologické protetiky se vedle klasických postupů stále více uplatňují nové technologie. Na tento vývoj je nutno patřičně reagovat i při vzdělávání budoucích zubních techniků. Na VOŠZ a SŠZ v Ústí nad Labem jsou změny plně respektovány a proto před nedávnem prošel celý výukový areál rozsáhlou rekonstrukcí včetně technického zázemí.

Prioritní je také bezpečnost a ochrana zdraví při práci zubního technika. Proto jsme v současné době vybavili výukové laboratoře kvalitnějšími odsávacími jednotkami a pro ochranu zraku plnospektrálním osvětlením. Dnes již zcela běžné práce z keramických materiálů doplnila zařízení na výrobu protetiky zhotovené pomocí počítače. Kromě speciální učebny pro tyto technologie s vlastním frézovacím zařízením také v hojné míře využíváme spolupráce s frézovacím centrem v saském Oberfrauendorfu, kde nám umožní všechny navržené keramické systémy pomocí CAD/CAM dovést v rámci školní výuky do úplného finále. Velkým přínosem příhraniční spolupráce se saským partnerem jsou specializovaná školení a odborné stáže pro pedagogy a studenty. Získané informace a zkušenosti se v maximální míře promítají do výuky. Reflexí na náš vzdělávací systém jsou i pracovní nabídky ze strany německých zubních laboratoří, kde se naši absolventi velmi dobře uplatňují.

 

embedImagecenter("Imagecenter_2_1986",1986,"small");

 

Velkou událostí letošního roku byla i zpráva z Londýna, kde náš absolvent Petr Myšička zvítězil společně se svým partnerským stomatologem v soutěži Aesthetic Dentistry Awards 2015 a Aesthetic Dental technician 2015 UK. Velké poděkování bylo vyřčeno i našim pedagogům, kteří se podíleli na profesní přípravě pana Myšičky.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International