Chtěla bych, aby si neslyšící mohli dojít na dentální hygienu v místě bydliště

Search Dental Tribune

Chtěla bych, aby si neslyšící mohli dojít na dentální hygienu v místě bydliště

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ing. Bc. Jana Krajčíková (Smažíková), dentální hygienistka (Zdroj: Philips)
Philips

By Philips

St. 1 dubna 2020

save

Ing. Bc. Jana Krajčíková se od začátku své praxe dentální hygienistky věnuje neslyšícím pacientům. Naučila se znakový jazyk, vyrobila edukační videa pro pacienty i stomatology. Níže vám přinášíme rozhovor o její práci, plánech do budoucna a o tom, proč je dentální hygiena tak důležitá.

Vystudovala jste dentální hygienu na 3. LF UK a Fakultu biomedicínského inženýrství na ČVUT v Praze. Jaká byla vaše cesta k rozhodnutí stát se dentální hygienistkou?
Dentální hygienu jsem vystudovala na 3. LF UK v Praze. Poté jsem začala pracovat jako dentální hygienistka a zároveň zahájila magisterské studium na ČVUT. Toto náročné studium rozšířilo mé znalosti o oblasti ekonomie, techniky, marketingu a dalších odvětví. Zejména oblast marketingu, procesů a projektového řízení zaměřená na zdravotnictví mě velmi bavila. Na pozici dentální hygienistky jsem zůstala proto, že mě má práce baví a díky projektům na podporu neslyšících a školením pro Švýcarskou dentální akademii mohu rozvíjet další znalosti i mimo ordinaci.

Vaším největším zájmem kromě ústní hygieny je péče o neslyšící. Sama umíte znakový jazyk a pořádáte přednášky pro dětské i dospělé neslyšící o dentální hygieně. Jak vás to napadlo a co všechno se muselo stát, než byla na světě první přednáška a první edukační video?
K tomuto tématu jsem se dostala při výběru bakalářské práce, kterou jsem psala na 3. LF UK. O neslyšících jsem na začátku nevěděla vůbec nic, to byl i impuls samotného zvolení tématu. Začalo to vyhledáváním informací na internetu, studiem knih, oslovováním organizací pro neslyšící a rozesílání dotazníků. Pro komunikaci s neslyšícími jsem potřebovala tlumočníky do znakového jazyka. Časem jsem pochopila, že těchto tlumočníků je velmi málo, a tak jsem se rozhodla začít sama studovat znakový jazyk. Díky tomu jsem poznala mnoho zajímavých lidí a bylo daleko snadnější pochopit svět neslyšících. Čím déle jsem se této problematice věnovala, tím více jsem viděla nelehký život, který někteří neslyšící mají a obrovskou neinformovanost ze strany veřejnosti.

Také informovanost o dentální hygieně nebyla u neslyšících dostatečná. Chyběly materiály, podle kterých by mohli získat informace například o správné technice čištění zubů nebo o tom, co je to vůbec dentální hygiena. Český jazyk je pro některé neslyšící jazykem cizím, a tedy například vyhledání informací na internetu je pro ně často nemožné. Na základě tohoto zjištění jsme vytvořili videa o dentální hygieně přeložené do znakového jazyka a začala jsem pravidelně navštěvovat různé spolky pro neslyšící a vzdělávat je o dentální hygieně. Edukační videa naleznete na www.dhsusmevem.cz. Zároveň proběhlo několik přednášek pro zdravotníky o této problematice.

Přednášíte i stomatologům, aby věděli, jak se k neslyšícím pacientům chovat? Jsou pro ně k dispozici nějaké edukační materiály?
Nejnovější materiál – video pro dentální hygienistky a stomatology, které obsahuje teoretické i praktické informace o tom, jak ošetřit neslyšícího pacienta, vzniklo ve spolupráci s www.edudental.cz. Po shlédnutí tohoto edukačního materiálu by měla být návštěva neslyšícího pacienta příjemnější a efektivnější pro obě strany.

Kolik je v ČR neslyšících osob?
V České republice je kolem 500 000 obyvatel s poškozením sluchu.

Jak jste se dostala ke spolupráci se společností Philips? Co všechno v rámci této spolupráce vzniklo?
Projekt na podporu neslyšících jsem v roce 2015 představila na akci s názvem ShineOn, kterou organizoval právě Philips. Tento ročník jsem s projektem vyhrála a tam, řekla bych, začala naše spolupráce. Firma Philips společně s dalšími (Colgate, Profimed) podpořila přednášky, honoráře tlumočníků a tvorbu edukačních videí. Věřím, že tímto spolupráce nekončí.

Jaké máte plány do budoucna, co byste chtěla, aby se ve vašem oboru posunulo nebo změnilo, ať se to týká dalšího vývoje oboru nebo třeba chování pacientů či lékařů?
Nadále plánuji pracovat jako dentální hygienistka a pokračovat v rozvoji projektu. Přála bych si, aby v našem oboru zůstala lidskost, slušnost a respekt jak ze strany ošetřujících, tak ze strany pacientů. V oboru zdravotnictví je potřeba se neustále vzdělávat. Tak trochu se řídím slavnou Sokratovou větou: „Vím, že nic nevím.” Proto bych si přála, aby ošetřující byli otevřeni dalšímu vzdělávání, předávali si mezi sebou zkušenosti, nebránili se novinkám a dělali pro své pacienty maximum. Jako krok zpět spatřuji zrušení kreditního systému. Přála bych si, aby se pro každou dentální hygienistku, která dokončí studium stala samozřejmostí registrace do Asociace dentálních hygienistek ČR. Věřím, že bychom společnými silami náš obor posouvali daleko snadněji.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Prevention CZ/SK 1/2020
stáhněte jej ve formátu PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement