Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Aadva Lab Scan – vysoká přesnost pro dokonalé náhrady

By prof. Marco Ferrari
April 30, 2018

Počítačem podporované navrhování a výroba (CAD/CAM) přineslo revoluci pro každodenní stomatologickou praxi a tento trend se bude nejspíše v budoucnu ještě dále vyvíjet. Pracovní postup s digitální CAD/CAM technologií sestává ze tří fází 1:

  1. Naskenování příslušných povrchů: Digitální model lze získat nepřímo naskenováním modelu extraorálním skenerem, nebo přímo zachycením orálního prostředí intraorálním skenerem. Zatímco druhá možnost eliminuje potřebu konvenčního snímání otisků a vytváření hmatatelného objektu, možnosti skenování jsou více omezené než u extraorálního skeneru: omezený prostor v ústní dutině, přítomnost ústních tekutin a pohyby pacienta mohou bránit intraorálnímu skenování. Zejména v případech, kdy je nezbytné zachytit větší oblasti, může dojít k jisté ztrátě přesnosti při porovnávání většího množství snímků 2.
  2. Návrh náhrady na virtuálním modelu (CAD): Konstrukční software se soustavně vylepšuje a nyní existují balíčky k navrhování různých typů náhrad, jako jsou inleje, onleje, korunky, můstky a náhrady kotvené implantáty. Návrh se poté uloží do 3D formátu, jako např. .stl (standardní teselační formát).
  3. Frézování navržené konstrukce (CAM): Počítačem podporovaná výroba nepochybně rozšířila škálu materiálů pro vyráběné náhrady tím, že umožnila využívání nových vysoce pevných materiálů, jako je např. oxid zirkoničitý 3. Navíc otevřela cestu k novým technikám výroby: v současnosti jsou nejznámější subtraktivní techniky, kdy se konstrukce frézuje z bloku, lze však používat i alternativní postupy (3D tisk). Zatímco v minulosti existovaly pouze uzavřené systémy, otevřené systémy nyní nabízejí benefit přístupu k mnoha CAD technikám, takže pro každou indikaci lze zvolit vhodný materiál a výrobní postup.

Automatizace pracovního postupu může přinášet mnoho výhod, jako např. předvídatelnou, standardizovanou a nákladově úspornou výrobu náhrad. Ta však vyžaduje správný a spolehlivý výkon přístrojů ve všech třech fázích pracovního postupu procedurou skenování počínaje: veškeré možné chyby v následných krocích se přičítají k chybám v prvním kroku a v konečném důsledku ovlivňují správné usazení náhrady, což je jeden z hlavních faktorů, jež určují klinický úspěch 4.

 

 

V nedávné studii provedené na Univerzitě v Miláně 5 jsme testovali shodu a přesnost sedmi extraorálních laboratorních skenerů (tabulka 1). Shoda se týká pravdivosti vytvořeného digitálního modelu se skutečným objektem a negativně ji ovlivňují systémové chyby. Na straně druhé přesnost odkazuje na shodu mezi různými snímky ze stejného skeneru a poukazuje na náhodné chyby.

Obě tyto hodnoty určují přesnost přístroje. Shoda se skutečností se vyhodnocovala za pomoci srovnání s vysoce přesným průmyslovým skenerem, zatímco vyhodnocování přesnosti probíhalo za pomoci vzájemného porovnání deseti snímků z každého jednotlivého přístroje. Odchylky od skutečného modelu (shoda) se pohybovaly mezi 7,7–31,1 µm, kdy nejnižší chyba byla naměřena u Aadva Lab Scan. Odchylky mezi různými snímky ze stejného skeneru se pohybovaly mezi 4,0–19,5 µm, opět s nejnižší odchylkou u Aadva Lab Scan.

V obou parametrech si Aadva Lab Scan vedl výrazně lépe než 5 ze 7 testovaných laboratorních skenerů (obr. 1).

Při vysoké rychlosti Aadva Lab Scan se digitalizace pracovního postupu stává ještě zajímavější, a to nejen co se týče předvídatelnosti, ale též rychlosti a efektivity. Systém je velice přizpůsobivý a lze jej využít pro mnoho různých indikací. Zaprvé proto, že zahrnuje širokou škálu indikací; zadruhé jde o otevřený systém, který lze používat s jinými systémy kompatibilními s formátem .stl, což poskytuje volnost výběru mezi různými CAM systémy a softwary. Zvláštností Aadva Laab Scan je využití patentovaných „scan flags“ v případech, kdy je nutné implantáty naskenovat. Tyto „scan flags“ mají jedinečný 5bodový kódovací systém, díky němuž se přesné umístění, typ i průměr implantátu okamžitě přenáší na virtuální model. Jelikož k tomu dochází automaticky, uživatel nemůže dělat chyby na rozdíl od manuálního výběru, nezbytného u běžných skenovacích tělísek. Tuto novou metodiku jsme měli příležitost otestovat na jednom klinickém případu. Na něm je názorně vidět, jak „scan flags“ umožňují rychlou výrobu přesné konstrukce nesené dvěma implantáty.

Poprvé publikováno v GC Connected 9, 2017 s laskavým svolením Prof. Marca Ferrariho.

 

Zaujala Vás ukázka článku? Celý článek včetně fotogalerie můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Digital 1/2018

Stáhněte si jej ve formátu PDF

 

Digital 1/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International