Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

„Excellence made easy“ díky rychlosti, uživatelské přívětivosti a přesnosti

By Claudia Duschek, Dental Tribune International
November 24, 2020

Společnost Dentsply Sirona nedávno představila světu svůj nový brusný a frézovací přístroj – CEREC Primemill. Časopis Dental Tribune International měl možnost popovídat si s Group Vice Presidentem sekce dentálních produktů pro CAD/CAM a ortodoncii, jímž je Dr. Alexander Völcker.

Dr. Völckere, osvědčený systém CEREC dosáhl s představením CEREC Primemill nové úrovně. Co vás vedlo k vývoji tohoto přístroje a čím se přesně odlišuje od předchozích modelů?
Díky intenzivnímu kontaktu, který udržujeme se svými zákazníky, vždy přesně víme, jakými otázkami a tématy se zabývají. Navíc naši inženýři neustále přicházejí s novými nápady, jak naše produkty a řešení vylepšit. CEREC MCXL samozřejmě byl a stále je skvělým brusným a frézovacím přístrojem, ale před zhruba čtyřmi a půl lety nastal čas přivést tyto nové nápady k životu a opět investovat do vývoje zcela nového přístroje. Byli jsme přesvědčeni, že trh bude na řadu nových funkcí reagovat dobře.

Na první pohled nevypadá CEREC Primemill, že by se od svých předchůdců tak moc lišil, a přesto je úplně jiný. Záměrně jsme vytvořili tomuto novému systému slogan „Excellence made easy“ [„Snadno dosažitelná dokonalost“]. Toto tvrzení je založeno na klíčových principech, kterými jsou rychlost, přesnost a uživatelská přívětivost. Rychlost, jakou lze nyní vyrábět náhrady, představuje ekonomickou a strukturální hodnotu – pro zubní ordinace, a především pro pacienty. Při ošetřeních trvajících déle než 75 až 90 minut je téměř vždy nutné obnovení anestezie. Prostřednictvím nového pracovního postupu CEREC může být pacient ošetřen během pouhého jednoho sezení bez nutnosti aplikace další lokální anestezie. Pokud jde o přesnost, zajišťují nově vyvinuté jemné nástroje vyfrézování i velmi přesných detailů ve fisurách. Díky zkombinování se snadno použitelným dotykovým rozhraním navíc technologie prakticky zcela eliminuje drobné chyby, ke kterým může docházet při výběru nástrojů nebo materiálů. To je to, co pro nás znamená „snadno dosažitelná“.

Po úspěšném představení intraorálního skeneru Primescan v loňském roce a nyní s CEREC Primemill se společnost Dentsply Sirona nadále zaměřuje na inovace v ordinační stomatologii. Je to oblast, ve které vidíte největší vývojový potenciál?
Jsme v této oblasti průkopníky. V současné době jsme na trhu jasným lídrem a budeme pokračovat v posouvání ordinačních technologií. V tomto ohledu se přizpůsobujeme různým potřebám našich zákazníků. Mnoho z nich se nechce přímo vrhat do stomatologie v rámci jedné návštěvy, ale spíše by se chtěli s digitálním procesem nejprve seznámit a pokračovat ve spolupráci se svojí laboratoří. Proto jsme například v loňském roce navázali v oblasti digitálních postupů rozsáhlou spolupráci se společností exocad.

Navzdory neustále rostoucí nabídce digitálních produktů na trhu zůstává mnoho zubních lékařů stále stát na prahu digitalizace. Co dělá společnost Dentsply Sirona pro to, aby došlo ve stomatologii k další úrovni digitalizace a jakou roli si myslíte, že v tomto ohledu hraje stomatologické vzdělávání?
Pronikání digitálních technologií do zubních ordinací se znatelně zvyšuje. Stomatologie v současné době prochází zásadním přechodným obdobím. Nedávno jsme se stali velmi silnými i v této oblasti díky úspěšnému uvedení na trh přístroje Primescan. Není však pochyb o tom, že trh ještě není nasycen. Z našeho pohledu je systém CEREC, který máme dnes mnohem atraktivnější než kdykoli předtím. Odtud náš slogan „Now is the time—the all-new CEREC“ [„Nyní je ten správný čas pro zcela nový CEREC“]. Věříme, že tento systém dosáhl takové úrovně zralosti, že umožňuje zajímajícímu se uživateli změnit svoji ordinaci za relativně krátkou dobu na komerčně efektivní záležitost.

Vzdělávání má v tomto ohledu obrovský význam. Zubní lékaři a zubní technici jsou lidé, kteří pracují rukama a chtějí a potřebují si produkty sami vyzkoušet. Prezentování něčeho výhradně na obrazovce zajisté může vzbudit zájem. Jsme však přesvědčeni o tom, že jedině prostřednictvím osobní zkušenosti se tento zájem změní v nadšení. To je důvod, proč jsou pro nás důležitým stavebním kamenem v získávání zákazníků přednášky a kurzy dalšího vzdělávání, na kterých je možno si naše produkty vyzkoušet z první ruky.

Společnost Dentsply Sirona se považuje za poskytovatele kompletních služeb. Jak důležitý je systém CEREC ve vašem produktovém portfoliu?
CEREC je nesmírně důležitý. Digitalizace stomatologických ordinací celkově ovlivní a pomůže mnohému dalšímu vývoji v této oblasti. Naše technologická výhoda nám pomáhá propojovat další technologie a dále je vylepšovat. Vstup do pracovních postupů CEREC také ovlivňuje další oblasti naší práce, například v oblasti materiálů. I zde neustále pracujeme na novém vývoji, takže zákazník může mít všechno zpod jedné střechy.

Jakou roli bude hrát CEREC v zubní ordinaci budoucnosti?
To je otázka klinického zlatého standardu budoucnosti. V současné době jsou v podstatě klinicky zavedeným pracovním postupem tradiční techniky využívající konvenční otiskování a laboratorní výrobu. Věřím však, že to bude muset být v následujících letech přehodnoceno, především ve světle technologického pokroku. Čistě manuální pracovní postupy mohou často přinést poměrně výborné výsledky, ale není tomu tak vždy, a především se tak neděje konzistentně. Výsledky závisí do značné míry na lékaři, jeho dovednostech a na tom, jak se daný den zrovna cítí. U digitálních pracovních postupů hrají tyto faktory pouze minimální roli. Digitalizace nabízí skvělé výhody, pokud jde o výborné, předvídatelné výsledky. Zavedení nového zlatého standardu nicméně musí přijít z klinické praxe. Zatím jen víme, že mnoho zubních lékařů tyto nové možnosti již zkoumá.

Redakční poznámka: Článek byl publikován v mezinárodním vydání časopisu CAD/CAM–international magazine of dental laboratories, Vol. 11, Issue 1/2020. Celé nejnovější vydání Dental Tribune CZ naleznete zde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International