Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Žádný člověk není ostrov sám pro sebe (ani ortodontista!)

By Dr. Carlo Fornaini
December 06, 2018

Jedním z omezení západní medicíny je pevné rozdělení na oblasti specializací, které jsou často považovány za nezávislé s minimální vzájemnou interakcí. Tento přístup je někdy hlavním faktorem odpovědným za selhání našich ošetření.

Za příklad lze považovat způsob léčby onemocnění TMK: pacient obvykle navštíví specialistu na otorhinolaryngologii, neurologa, zubního lékaře a ortopeda, ale nikdo z nich není schopen problém vyřešit. Proč? Protože reakci na očekávání pacienta lze nalézt pouze tehdy, pokud by všichni zmínění specialisté na diagnostice a léčbě spolupracovali.

I v ortodoncii musíme začít považovat tento přístup za vítězný a naučit se z východní medicíny uvažovat o člověku jako o celku. Například je nyní již prokázáno, že problémy se žvýkacím aparátem mohou mít značný vztah s držením těla a je tento fakt potřeba mít na paměti při vyšetřování pacienta a určování správného léčebného plánu. Nejsou-li odstraněny problémy s dýcháním, může to také být příčinou selhání, přestože je naše ortodontická léčba provedena s velkým umem. Kromě toho jsme si často vědomi, zejména u dospělých pacientů, že je nutná psychická opora, kterou nejsme schopni poskytnout. Někdy je také nutné zapojit kvůli úspěšnému výsledku léčby logopeda.

Měli bychom se tedy snažit zachovat si komfortní zónu svého ortodontického prostoru a spolupracovat se svými kolegy-lékaři a hledat léčebná řešení společně. Je to jediný způsob, jak vybudovat ortodoncii třetího tisíciletí.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International