Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

XVI. Plzeňské pracovní dny

By Věra Tautová redakce časopisu StomaTeam
November 07, 2019

Ve dnech 1.–2. listopadu 2019 se v hotelu PRIMAVERA v Plzni konala série 30 přednášek pro zubní lékaře a 23 přednášek pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Letošní setkání stomatologických odborníků bylo věnováno také 70. výročí založení Stomatologické kliniky v Plzni. Přinášíme vám proto nejen reportáž, ale také jsme hovořili se současným vedením Stomatologické kliniky FN Plzeň.

Plzeňské pracovní dny probíhají v Plzni od roku 2003 a zakladatelem a jedním z iniciátorů sympozia je prim. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D., který je i současným hlavním organizátorem a předsedajícím. Sympozium je neobvyklé nabitým dvoudenním programem pro zubní lékaře a jednodenním programem pro nelékařské zdravotnické pracovníky (NELZP). V letošním roce se sympozia zúčastnilo na 150 zubních lékařů a 90 NELZP nejen z Plzně a okolí, ale také například z Prahy, Teplic, Českých Budějovic, Hradce Králové, Olomouce, Ostravy, Zlína a Hodonína.

Prim. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D., je dle svých slov rád za takto hojnou účast a spolu s organizačním týmem pořádá tuto vzdělávací akci také pro radost všem zúčastněným. Autoři přednášek, z nichž každá je zhruba dvacetiminutová, informují posluchače o tom nejdůležitějším z daného tématu. Přednášky jsou zaměřeny nejen na maxilofaciální chirurgii, ale rovněž i na další témata přínosná pro specializované i praktické zubní lékaře. Sekci NELZP předsedala Bc. Gabriela Sýkorová, vrchní sestra Stomatologické kliniky FN Plzeň.

Poté, co prim. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D., zahájil letošní sympozium, přivítal účastníky ředitel Fakultní nemocnice v Plzni, pan doktor Václav Šimánek. Poté vystoupil se shrnutím 70 let historie Stomatologické kliniky v Plzni její současný přednosta, doc. MUDr. A. Zicha, CSc., který poté předal pamětní listy zasloužilým pracovníkům kliniky. Ty obdržely paní docentky Eva Záhlavová a Helena Houbová, páni profesoři Jan Kilián a Miroslav Průcha, asistentky Růžena Pišlová a Irena Šubrtová, asistent Václav Mašek, malířka Květa Monhartová a dlouholetá bývalá vrchní sestra kliniky, paní Jana Bernášková.

Stomatologická klinika byla v Plzni založena v roce 1949 a jejím prvním přednostou byl profesor Jaromír Křečan. V současné době je Stomatologická klinika v Plzni zdravotnickým, vědecko-výzkumným a vzdělávacím pracovištěm Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. V rámci západočeského regionu poskytuje specializovanou péči v oblasti diagnostiky a terapie nemocí dutiny ústní, obličeje a okolních tkání a orgánů, ať už jsou povahy zánětlivé, úrazové, nádorové či estetické pro celý západočeský region. Exkluzivitu v regionu má Stomatologická klinika v poskytování zdravotních služeb v oblasti maxilofaciální chirurgie, která má v Plzni dlouhou tradici a vysokou kvalitu.

O současné situaci jsme hovořili s přednostou Stomatologické kliniky v Plzni, doc. MUDr. A. Zichou, CSc., který vede kliniku od roku 2001. Za dobu jeho působení v čele kliniky došlo k její rozsáhlé modernizaci. Podle něj je Stomatologická klinika významná nejen pokud jde o poskytování péče o pacienty, ale zejména pro studenty, kteří zde mají možnost získat nezbytné první zkušenosti a mají k dispozici nejmodernější vybavení, včetně mikroskopů a CAD/CAM technologií. „Vidím velký pokrok v úspěšnosti všech typů ošetření a narůstající zájem o ortodoncii. Je třeba se více věnovat dětské prevenci, na níž se podílí studenti v akci „Ve zdravé Plzni zdravý zub“ a navštěvují školy, kde učí děti péči o chrup“, uvedl a zároveň ocenil, že přibyl obor zubních hygienistek, který dlouho chyběl.

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International