DT News - Czech Republic and Slovakia - Růstové linie dočasných zubů mohou pomoci vyhodnotit riziko vzniku duševních poruch

Search Dental Tribune

Růstové linie dočasných zubů mohou pomoci vyhodnotit riziko vzniku duševních poruch

V nedávné studii byly analyzovány zuby primárních špičáků s cílem zjistit, zda byla matka dítěte vystavena vysoké míře psychického stresu během těhotenství a v raném období po porodu. (Obrázek: Vadim Maevskyi/Shutterstock)
Franziska Beier, Dental Tribune International

Franziska Beier, Dental Tribune International

Čt. 28 března 2024

uložit

BRISTOL, VELKÁ BRITÁNIE / BOSTON, USA: Podle studie vedené vědci z Massachusettské všeobecné nemocnice (MGH) v Bostonu, využívající údaje ze zdravotní studie provedené v Bristolu, může tloušťka růstových linií na dočasných zubech pomoci identifikovat děti ohrožené depresí a dalšími duševními poruchami v pozdějším věku. Výsledky studie mohou pomoci při vývoji nástroje pro identifikaci dětí, které byly v raném věku vystaveny rizikovému faktoru psychických onemocnění a v případě potřeby jim poskytnout podporu a preventivní léčbu.

Podle předchozích studií může mít vystavení dětí prenatálnímu a perinatálnímu psychosociálnímu stresu matky vliv na zdraví jejich mozku v průběhu celého života. Nejenže psychosociální stres matky téměř zdvojnásobuje riziko duševní poruchy, ale také se může v dětech biologicky zakotvit a vést k celoživotním fyziologickým a neurobiologickým poruchám.

Ačkoli je třeba lépe porozumět rizikovým faktorům, údaje, jako jsou prenatální lékařské záznamy, často nejsou k dispozici, což vede k tomu, že se studie musí spoléhat na retrospektivní a subjektivní vlastní výpovědi matek. Výzkumníci tedy potřebovali nová exaktní vstupní data a objektivní nástroje pro jejich analýzu a předpokládali, že vhodné budou dočasné zuby, protože vystavení zdrojům fyzického stresu, jako je špatná výživa nebo nemoci, může ovlivnit tvorbu zubní skloviny, což má za následek výrazné růstové linie. Tyto linie se mohou lišit v závislosti na prostředí a zážitcích dítěte před narozením a krátce po něm; silnější linie ukazují na zvýšené stresové životní podmínky.

„Zuby vytvářejí trvalý záznam různých životních zkušeností,“ uvedla v tiskové zprávě hlavní autorka studie Dr. Erin C. Dunn z oddělení psychiatrické a neurovývojové genetiky v Centru pro genomickou medicínu na MGH a zároveň docentkou na katedře psychiatrie na Harvard Medical School.

Výzkumný tým předpokládal, že šířka určité linie – neonatální linie – by mohla sloužit jako ukazatel toho, zda byla matka dítěte během těhotenství a v raném období po porodu vystavena vysoké míře psychického stresu.

Aby vědci ověřili svou hypotézu, použili mikroskopy k analýze 70 exfoliovaných dočasných zubů odebraných od 70 dětí ve věku 5 až 7 let zapsaných do Avon Longitudinal Study of Parents and Children se sídlem na University of Bristol. Kromě toho matky vyplnily dotazníky, které zkoumaly čtyři faktory, o nichž je známo, že ovlivňují vývoj dítěte: stresující události v prenatálním období, psychické problémy matek v anamnéze, kvalitu sousedství a úroveň sociální podpory.

Bylo zjištěno, že děti, jejichž matky trpěly po celý život těžkými depresemi nebo jinými psychiatrickými problémy, a také děti, jejichž matky prodělaly deprese nebo úzkost ve 32. týdnu těhotenství, vykazovaly větší pravděpodobnost, že budou mít tlustší neonatální růstové linie zubů než ostatní děti. Naproti tomu u dětí matek, kterým se krátce po těhotenství dostalo velké sociální podpory, se častěji objevily tenčí neonatální linie. Tyto výsledky byly shledány relevantními i poté, co výzkumný tým vzal v úvahu další faktory, o kterých je známo, že ovlivňují neonatální linie.

Podle Dr. Dunn nebylo dosud objasněno, co ovlivňuje vznik a podobu neonatální linie. Jedním z možných vysvětlení je, že matky, které trpí úzkostí nebo depresí, produkují vyšší množství kortizolu, který narušuje buňky odpovědné za tvorbu skloviny. Dalším vysvětlením by mohl být systémový zánět. Dr. Dunn věří, že pokud lze současné výsledky výzkumu replikovat ve větší studii, neonatální linie a další markery růstu zubů mohou být v budoucnu použity k identifikaci dětí, které byly vystaveny nepřízni osudu v raném věku. Dr. Dun uvedla: „Pak můžeme u těchto dětí vhodně zakročit, abychom zabránili nástupu poruch duševního zdraví, a to co nejdříve v průběhu jejich života.“

Studie s názvem „Association of maternal stress and social support during pregnancy with growth marks in children's primary tooth enamel“ byla publikována ve vydání JAMA Network Open z listopadu 2021.

To post a reply please login or register
advertisement
advertisement