DT News - Czech Republic and Slovakia - E-cigarety mohou měnit genetický materiál v orálních buňkách

Search Dental Tribune

E-cigarety mohou měnit genetický materiál v orálních buňkách

Vědci zjistili, že kouření e-cigaret může měnit genetický materiál v orálních buňkách a zvyšovat tak riziko rakoviny. Jejich závěry byly prezentovány na 256. národním shromáždění a výstavě Americké chemické společnosti. (Fotografie: Oleggg/Shutterstock)

Čt. 14 února 2019

uložit

BOSTON, USA: Elektronické cigarety jsou stále populárnější. Přestože je na ně někým pohlíženo jako na bezpečnější alternativu kouření, jejich účinky jsou stále relativně neznámé. V prezentaci svých zjištění na 256. národním shromáždění a výstavě Americké chemické společnosti v Bostonu vědci z centra pro výzkum rakoviny při Minnesotské univerzitě v Minneapolis vysvětlili, jak mohou e-cigarety měnit DNA orálních buněk a zvyšovat riziko rakoviny.

„Je jasné, že ze spalování tabáku v běžných cigaretách vzniká více karcinogenů, než z výparů e-cigaret,“ řekl vedoucí výzkumného projektu, dr. Silvia Balbo. „Neznáme však skutečný vliv vdechování kombinace sloučenin vytvářených tímto zařízením. Jen proto, že jsou hrozby jiné, neznamená to, že jsou e-cigarety zcela bezpečné.“

Za účelem zjištění chemických expozic během užívání (vdechování a vydechování výparů z elektronické cigarety) zkoumali vědci pět uživatelů e-cigaret. Shromáždili vzorky slin před a po 15minutovém kouření a analyzovali u nich chemické látky, o nichž je známo, že poškozují DNA. Za účelem vyhodnocení možných dlouhodobých účinků kouření e-cigaret hodnotil tým vědců poškození DNA buněk z úst dobrovolníků. Vědci použili metody založené na hmotnostní spektrometrii, které vyvinuli již dříve pro studii, v níž vyhodnocovali poškození orálních DNA buněk vlivem konzumace alkoholu.

Na tiskové konferenci pořádané na shromáždění 21. srpna spoluautor výzkumu, dr. Romel Dator, řekl: „Po 15 minutách kouření e-cigarety se uživatelům 30 až 60násobně zvýšila hladina akroleinu ve slinách.“ Dr. Dator a Balbo ve své studii zjistili celkem tři sloučeniny poškozující DNA, formaldehyd, akrolein a methylglyoxal, jejichž hladiny ve slinách se po kouření zvýšily. Nebezpečí spočívá v tom, že toxické chemické látky reagují s DNA a způsobují poškození. Pokud buňky poškození neopraví, aby mohlo dojít k normální replikaci DNA, může být důsledkem rakovina.

Vědci plánují v této předběžné studii pokračovat rozsáhlejším výzkumem zahrnujícím větší počet uživatelů e-cigaret a kontrolní skupiny. Chtějí také vědět, jak se liší hladina adičních sloučenin v DNA uživatelů e-cigaret a kuřáku běžných cigaret. „Srovnávat e-cigarety a tabákové cigarety je jako srovnávat jablka a pomeranče. Expozice jsou naprosto odlišné,“ řekl Balbo. „Stále ještě nevíme přesně, co e-cigarety dělají a jaké mohou mít účinky na zdraví, ale naše zjištění vedou k tomu, že je nutné jejich podrobnější zkoumání.“

Štítky:
advertisement
advertisement