DT News - Czech Republic and Slovakia - ČSK a MZ ČR se domluvily na spolupráci při očkování a antigenním testování

Search Dental Tribune

ČSK a MZ ČR se domluvily na spolupráci při očkování a antigenním testování

Ilustrační fotografie (redakce časopisu StomaTeam)
Tisková zpráva ČSK a redakce časopisu StomaTe

Tisková zpráva ČSK a redakce časopisu StomaTe

St. 6 ledna 2021

uložit

Česká stomatologická komora se domluvila na spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví tak, že po jednotlivých okresech podpoří místní očkovací centra personálem, tj. zubními lékaři a sestrami. Tato práce bude honorována.

Největším problémem očkování proti koronaviru bude nedostatek zdravotnického personálu schopného toto očkování masivně provádět po zavezení vakcín. Česká stomatologická komora má velmi přesnou a efektivní strukturu v každém okrese v České republice. A proto se domluvila na spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví tak, že po jednotlivých okresech podpoří místní očkovací centra personálem, tj. zubními lékaři a sestrami. Tato práce bude honorována.

Cílem je maximálně urychlit proočkování těch, kteří o něj projeví zájem, a ukončení problematické situace v České republice, která ohrožuje životy pacientů, komplikuje ekonomiku a v neposlední řadě i postihuje zubní lékaře a jejich pacienty. Česká stomatologická komora a Ministerstvo zdravotnictví ČR budou pokračovat v antigenním testování prostřednictvím stomatologických ordinací i po 15. lednu tak, aby bylo možné dostat epidemii pod kontrolu.

Tiskovou zprávu v této podobě rozeslala ve středu 6. ledna Česká stomatologická komora všem svým členům. Zajímala nás forma realizace této spolupráce, proto jsme se obrátili s doplňujícími dotazy na prezidenta ČSK, doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.:

Pane docente, jakým způsobem se bude realizovat spolupráce zubních lékařů při očkování proti COVID-19? Budou zubní lékaři docházet po skončení svých ordinačních hodin do očkovacích center?
Stát hledá rezervy pro případ, že by nestačila kapacita zaměstnanců nemocnic a praktických lékařů. Mimochodem „stomatolog“ se od „zubního lékaře“ liší právě výcvikem pro krizové situace. A ta tu je. Samozřejmě, nikoho nikdo nenutí, je to otázka etická a stavovská.

Jak přesně bude práce zubních lékařů honorována a z jakých zdrojů?
Před několika hodinami zpracovala VZP ČR organizační opatření, podle kterého bude výkon v podobě kompletní činnosti realizované v rámci očkování proti COVID-19 ohodnocen 290 body včetně režie, tj. jednotnou úhradou 267,52 Kč ve frekvenci 1/den, 2/1 rok. Pokud nebude lékař ošetřovat ve své ordinaci, předpokládáme, že zaměstnavatel uvolní částku srovnatelnou s úhradou za LSPP. Pokud bude stomatolog očkovat ve své ordinaci, vykáže si celý výkon.

Nabízela by se také varianta, že by zubní lékaři očkovali ve svých ordinacích. Injekce mohou aplikovat, ale nejspíše by zde byl problém s dostatečně velkým prostorem čekáren, kde mají očkovaní trávit pod dohledem zdravotníka zhruba 30 minut po aplikaci očkování. Je tato možnost vůbec reálná?
Je reálná pro některá, spíše výjimečná zařízení. Osobně třeba takto očkovat budu, neboť mám k dispozici vše potřebné. Pak takto mohou po dohodě asi očkovat kolegové, kteří mají praxi třeba ve velké poliklinice a kolegové je budou jistit. Je to jistě výjimečné. Spíše se počítá s docházkou stomatologů se svými asistentkami třeba do nemocnic.

Jsou zubní lékaři také připraveni řádně zareagovat na případný anafylaktický šok?
To musí umět každý lékař a pravidelně by se měl proškolovat.

Jak by případně oddělovali své stomatologické pacienty a očkované?
Jak jsem již uvedl, týká se to velkých praxí, kterých už není zas tak málo, které mohou vyhradit pro očkování část kapacity, popřípadě dočasně (mimo provoz stomatologie) jen očkovat. Mohou si najmout specialisty, jak to třeba dělám osobně u testování, abychom nebrzdili stomatologii jako takovou. Některé praxe mají velké čekárny, jsou i stomatologie s dospávacím pokojem (kvůli sedacím).

V tiskové zprávě se hovoří také o spolupráci v podobě antigenního testování. Tuto aktivitu zahájila dříve než ČSK iniciativa Lékaři pomáhají Česku. Je v současné době aktivita ČSK a této iniciativy propojená nebo funguje nezávisle?
Pokud vím, tak antigenní testování začalo najednou v celé stomatologii a dávno. Osobně jsem testoval někdy v dubnu 2020, kdy jsem i testy dostal zadarmo od hl. města Prahy, tuším jich bylo 10. Dlouho se testovalo za úhradu od pacienta nebo zadarmo (darované testy a testování třeba hasičů). Od prosince je možná úhrada od zdravotní pojišťovny. O iniciativě Lékaři pomáhají Česku víme, ale šla od začátku mimoběžně. My jsme hlavně řešili nemálo legislativních problémů s Ministerstvem zdravotnictví ČR a s odpovědnostními pojišťovnami, řešili jsme úhradu s VZP, posílali informace všem stomatologům. Jakákoli iniciativa je vítaná. ČSK je hlavně právně-administrativní centrum, tedy musíme věci legislativně podchytit a iniciativám fandíme.

Kolik zubních lékařů je v současné době zapojeno do antigenního testování a jak velký zájem ze strany kolegů očekáváte, pokud jde o očkování?
To nikdo neví. Dokud jsem testoval samoplátce, nikam jsem to nehlásil. Dal jsem jim informaci a doporučil, co dál (tehdy šlo hlavně o informaci o již proběhlém onemocnění). Netušíme, kolik je stomatologů mimo systém ÚZIS. Ne všichni, kdo měli zájem, testují, na straně druhé, hodně kolegů teprve začíná a např. v prosinci měla řada firem vyprodané testy a lékařům přišly až nyní. Čekáme „tvrdá data“ od zdravotních pojišťoven někdy v průběhu ledna za prosinec. Některé pojišťovny doklady odmítaly, tak jsou čísla zatím velmi nepřesná.

Děkujeme za rozhovor!

Štítky:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement