Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Boj proti pirátství – exocad se stává členem softwarové aliance BSA

By Dental Tribune International
February 19, 2020

DARMSTADT, Německo: Společnost exocad prodávající dentální CAD/CAM software oznámila, že se oficiálně připojila k BSA (Business Software Alliance), což přední světová organizace kontrolující dodržování předpisů a prosazování práva. Tím, že se exocad stal členem BSA učinil důležitý krok k aktivnímu stíhání těch, kteří porušují práva duševního vlastnictví společnosti. Každá strana, která vytváří, prodává nebo nakupuje neautorizovaný software exocad, bude považována za právně odpovědnou a stíhána.

BSA provozuje program dodržování a vymáhání práv, který prošetřuje hlášení o nelicencovaném softwaru prostřednictvím kombinace interních zdrojů a rozsáhlé celosvětové sítě advokátních kanceláří. BSA následně stanoví rozsah opatření, která mají být jménem jeho členů přijata.

Uživatelé i distributoři softwaru exocad jsou vyzýváni, aby důvěrně nahlásili porušování licencí nebo pirátství přímo společnosti BSA prostřednictvím její webové stránky www.nopiracy.org. V závislosti na výsledku šetření může mít ohlašovatel nárok na významnou finanční odměnu (platí podmínky a omezení BSA).

„Pirátství není banální přestupek, ale závažný trestný čin,“ řekl Tillmann Steinbrecher, generální ředitel a spoluzakladatel exocad. „V zájmu bezpečnosti zdravotnických prostředků a našich mnoha tisíců zákazníků po celém světě, kteří si své softwarové licence legálně zakoupili, budeme důrazně sledovat každý známý případ pirátství.“

Porušení licencí nebo pirátství lze také přímo nahlásit na adresu exocad prostřednictvím webu vyhrazeného pro dodržování licencí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International