DT News - Czech Republic and Slovakia - Nový materiál pro rekonstrukci zubů nabízí vylepšení oproti plnivům na bázi akrylátů

Search Dental Tribune

Nový materiál pro rekonstrukci zubů nabízí vylepšení oproti plnivům na bázi akrylátů

Řez zubem, který byl vyplněn novým materiálem vyvinutým výzkumnými pracovníky z Královského technického institutu KTH ve Švédsku. (Fotografie: David Callahan)

St. 6 března 2019

uložit

Přestože žádná zubní výplň nevydrží navždy, v životnosti výplňových materiálů jsou zřejmé rozdíly. Výzkumníci z Královského technologického institutu KTH ve Švédsku nedávno vyvinuli materiál, který poskytuje vylepšení vlastností ve srovnání se stávajícími plnivy na bázi akrylátu. Výzkumníci považují svou práci za začátek pro budoucí vývoj materiálů pro implantáty.

Materiál vychází z výzkumu adheziva na zlomeniny kostí v KTH. Po úpravě může být v klinickém prostředí tvarován a překračuje v současnosti používané materiály implantátů v klíčových oblastech tuhosti, pevnosti, biokompatibility a adheze.

Podle jednoho z členů výzkumného týmu prof. Michaela Malkocha z oddělení technologie vláken a polymerů v KTH bylo zjištěno, že nový materiál je spojen s povrchy zubu o 160 % pevněji než běžně dostupné polymery, což znamená, že méně pacientů postihne uvolnění zubní výplně. V klinickém prostředí má také potenciál pro 3D tisk.

„Poskytuje vyšší pevnost, přímou tvárnost a není toxický. Věříme, že jde o předzvěst nové doby v rekonstrukcích tvrdých tkání,“ řekl Malkoch.

Výzkumný tým používal pro polymeraci monomerů světlem iniciované sloučeniny. Výhoda reakce tohoto typu spočívá v tom, že vytváří vyšší hustotu zesíťování, což vede k tužším a mechanicky pevnějším materiálům.

„Důležitou vlastností je vynikající biologický profil jednotlivých složek i výsledného materiálu. Osobně bych měl raději zubní výplň z těchto materiálů nežli z těch, které jsou na bázi akrylátu, a jsou známé svými alergenními vlastnostmi a diskutabilním složením,“ uzavírá Malkoch.

Studie pod názvem „The dawn of thiol‐yne triazine triones thermosets as a new material platform suited for hard tissue repair“ („Počátek duroplastů na bázi thiol-yn triazonových trionů jako základu nových materiálů pro rekonstrukce tvrdých tkání“) byla publikována on-line v časopisu Advanced Materials dne 2. listopadu 2018.

Štítky:
advertisement
advertisement