Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Sledování mandibulárních pohybů může napomoci k vylepšení pomůcek proti spánkové apnoi

By Dental Tribune International
January 18, 2019

NAMUR, Belgie: Když přijde na léčbu spánkové apnoe, pak je v dnešní době běžným standardem použití stálého přetlaku. Těžkopádné přístroje však nejsou pacienty dobře snášeny. V nové studii výzkumníci prokázali, že monitorování mandibulárního pohybu (MM) může být použito k posouzení účinnosti jiných orálních pomůcek.

Ve studii bylo 56 pacientů s obstrukční spánkovou apnoí (OSA) vybaveno vlastní mandibulární stabilizační dlahou (ústní terapeutická pomůcka) a byl sledován předozadní pohyb jejich dolní čelisti. Na konci posuzovacího procesu byli pacienti hodnoceni. Během analýzy se zkouší různé stupně nastavení nahoru a dolů, aby se zjistilo nejlepší nastavení pro kontrolu událostí spánkové apnoe u konkrétního pacienta.

Vedoucí výzkumný pracovník Dr. Jean-Benoît Martinot ze Spánkové laboratoře v Sainte-Elisabeth při univerzitní nemocnici UCLouvain v Namur vysvětlil, že novinkou studie bylo sledování mandibulárních pohybů ve spánku, aby bylo možno posoudit efektivitu nasazení orálních terapeutických pomůcek. „Naše studie poprvé naznačila, že sledování mandibulárních pohybů představuje účinný nástroj při posuzování účinnosti nasazení terapeutických pomůcek,“ pokračoval.

Podle výsledků studie se na konci posuzovacího procesu všechny indikace obstrukční spánkové apnoe ve srovnání s počáteční výchozí hodnotou snížily. Pacienti také celkově vykazovali snížení rozsahu vertikálních respiračních mandibulárních pohybů a spánkové respirační námahy, stejně jako dramatický pokles obstrukční hypopnoe. Skóre z indexu apnoe-hypopnoe a desaturačního indexu kyslíku také klesla a výzkumníci zjistili, že monitorování mandibulárních pohybů také pomohlo odhalit přítomnost centrálních apnoí.

S novou technologií na obzoru se vědci domnívají, že monitorování mandibulárních pohybů může potenciálně představovat nákladově efektivní a snadno implementovatelný nástroj pro spánkové kliniky, který budou moci využít k posouzení efektivity perorálních pomůcek. „Monitorování mandibulárních pohybů během spánku je praktické a poskytuje dostatek informací pro měření indexů zbytkových respiračních příhod, kdy je OSA léčena perorálními pomůckami,“ uzavřel Martinot.

Studie pod názvem „ Mandibular movement analysis to assess efficacy of oral appliance therapy in OSA“ („Analýza mandibulárních pohybů ke zhodnocení efektivity nasazení perorálních pomůcek při OSA“). byl publikován dne 6. listopadu 2018 v časopisu Chest.

Comments are closed here.

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International