Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

OPTIM® je účinný proti novému koronaviru

By PR Coltene
March 02, 2020

OPTIM® prokázal účinnost proti virům podobným novému koronaviru na tvrdých neporézních površích a neinvazivních zdravotnických prostředcích. Tento dezinfekční prostředek je proto možno používat proti viru 2019-nCoV, používá-li se podle návodu k použití proti polioviru na tvrdých, neporézních površích a neinvazivních zdravotnických prostředcích.

Tento obalený virus, známý také jako 2019-nCoV, je součástí populace virů, které způsobují řadu nemocí od běžného nachlazení po SARS a MERS. To, co činí koronavirus unikátním, je skutečnost, že se jedná o kmen, který se dosud u lidí nevyskytoval. Tento nový virus patří do třídy virů, které se hubí snáze, než mnohem odolnější viry jako je poliovirus nebo norovirus.

OPTIM® splňuje požadavky EPA ohledně nově vznikajících virových patogenů, Health Canada’s Broad Spectrum Virucide ohledně nově vznikajících patogenů a evropských přehledových norem CEN EN 14885 a virucidní normy EN 14476.

OPTIM® Blue a OPTIM® 33TB má virucidní kontaktní dobu 1 minutu. OPTIM® 1 má virucidní kontaktní dobu 30 sekund.* To znamená, že povrch musí zůstat vlhký po dobu 1 minuty, aby se inaktivovaly viry, včetně nového koronaviru.

Pro laickou veřejnost znamená výskyt tohoto viru zvýšení povědomí o nebezpečích šíření virů, ale pro zdravotnické pracovníky zvyšuje význam řádného provádění a kontroly standardních protokolů pro kontrolu infekce.

Stomatologičtí pracovníci by měli dodržovat standardní protokoly pro kontrolu infekce

Mezi jednotlivými pacienty je třeba očistit a dezinfikovat veškeré kontaktní povrchy v ordinaci (jako např. stomatologické křeslo). Také by měli zajistit pravidelné čištění a dezinfekci povrchů ve sterilizačních centrech nebo kolem ordinačních sterilizátorů (např. povrchy, které přicházejí do styku s kontaminovanými nástroji a rukavicemi).

Než začnete čistit nebo dezinfikovat kontaminované povrchy, mějte na sobě řádné osobní ochranné pomůcky odpovídající místním vyhláškám pro kontrolu infekce. Jak je uvedeno v bezpečnostních listech k dezinfekčním prostředkům OPTIM®, pro manipulaci s produktem nejsou osobní ochranné pomůcky nutné, protože nedráždí pokožku. Osobní ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, je však nutno používat z důvodu ochrany stomatologických pracovníků před infekčním materiálem.

Návod k použití OPTIM®:
Před prvním použitím prostředku OPTIM® ve vaší ordinaci odstraňte z povrchů všechny zbytky dříve používaných dezinfekčních prostředků tak, že všechny povrchy omyjete mýdlem a teplou vodou a důkladně osušíte.
1.    Při použití ubrousků OPTIM® vytáhněte vlhčený ubrousek v úhlu 45 stupňů a balení uzavřete víkem.
2.    Při použití tekutiny OPTIM® pro okamžité použití nastříkejte roztok na utěrku SciCan Dry Towelette.
3.    Povrch rovnoměrně a důkladně otřete, aby byl očištěn i dezinfikován. Nanášejte na povrch rovnoměrně, aby nedocházelo ke zbytečnému hromadění roztoku.
4.    Nechte povrch vlhký po dobu uvedenou na štítku.
5.    Při používání jakéhokoli povrchového dezinfekčního prostředku je nejlepší praxí povrchy také pravidelně omývat mýdlem a vodou a osušit. Doporučujeme toto dělat nejméně jednou týdně.

* OPTIM® 33TB je k dostání v Kanadě, USA a v Evropě. OPTIM® 1 je k dostání v USA a Evropě. OPTIM® Blue je k dostání v Evropě.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International