Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Practice Pink Programme společnosti Henry Schein podporuje Loonův boj proti rakovině

By PR Henry Schein
October 05, 2020

Společnost Henry Schein pokračuje v České republice v podpoře boje proti rakovině prostřednictvím svého programu Practice Pink™. Společnost Henry Schein v říjnu věnuje část zisku z prodeje těchto růžových produktů neziskové organizaci Loono, čímž ji podpoří při výzkumu, jejím úsilí v oblasti prevence, snahách o včasnou detekci onemocnění a při zlepšování přístupu k péči.

Nezisková organizace Loono, z.s. vznikla v květnu roku 2014. Od té doby vzdělává v oblasti prevence onkologických onemocnění u žen i mužů a pomáhá onkologicky nemocným a jejich rodinám.*)

„V úzké spolupráci se svými zákazníky a dodavateli byla společnost Henry Schein schopna výrazně přispět v boji proti rakovině po celém světě. Protože rakovina se nás tak či onak dotýká všech, jsme rádi, že se prostřednictvím programu Practice Pink, i coby tým, znovu přibližujeme dosažení našeho společného cíle – světa bez rakoviny,“ uvedla Blanka Bobčíková, Managing Director společnosti Henry Schein v České republice.

Practice Pink, který se koná již 14 po sobě jdoucích let, je iniciativa Henry Schein Cares, programu globální korporátní společenské odpovědnosti. Program Henry Schein Cares stojí na čtyřech pilířích: zapojení členů týmu společnosti Schein pro dosažení jejich potenciálu, zajištění odpovědnosti rozšířením etických obchodních praktik na všechny úrovně v rámci společnosti Henry Schein, podpora environmentální udržitelnosti a rozšíření přístupu ke zdravotní péči pro nedostatečně zabezpečené a ohrožené komunity po celém světě.

Spolu s nevládními organizacemi a dodavatelskými partnery v Severní Americe a Evropě pomáhá společnost Henry Schein zubním lékařům a zdravotnickým pracovníkům zvyšovat informovanost a podporu léčby rakoviny prsu a jiných druhů rakoviny tím, že svým zákazníkům nabízí řadu „růžových“ produktů, včetně spotřebního materiálu pro zdravotní péči.

*) Zdroj: Loono

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International