Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Začiatky Dentálnej hygieny na Slovensku – 20 rokov od vzniku prvej myšlienky

By Alena Gelienová, diplomovaná dentálna hygienička
May 10, 2011

Dovoľte mi, pri príležitosti jubilejného 20. výročia vzniku prvej myšlienky o profesii dentálna hygienička na Slovensku, aby som Vás oboznámila s jej začiatkami. 

Použijem na to slová nestora vzniku dentálnej hygieny na Slovensku MUDr. Antona Hirnera, ako to začalo:

„Každý stomatológ ťažko bojuje vo svojom svedomí so zlou ústnou hygienou svojich pacientov. Denne sa na neho otvára množstvo úst, z ktorých zapácha. Pre povlaky a zubný kameň nevidieť ani hrbolčeky stoličiek. Pre krvácajúce ďasná sa nedá urobiť kvalitná výplň. V minulosti to inak nešlo, len zobrať škrabky neskutočných rozmerov a tzv. strhávať zubný kameň. Existovali aj nejaké prístroje, no boli veľké, väčšinou nefungovali a nemal som chuť s nimi zápasiť. Kdesi som čítal, že v Amerike čistia zuby a celé ústa a zároveň učia pacientov čistiť si zuby v tzv. domácej starostlivosti dentálne hygieničky. Pomyslel som si, že by to bolo fantastické aj u nás“.

Začiatkom roku 1991 ma oslovil vtedajší prezident Komory zubných lekárov na Slovensku, aby som prišiel do Trnavy. Tam sme sa mali stretnúť na recepcii z dvomi Američanmi, ktorí chodia po Východnej Európe a ponúkajú možnosti vzdelávania našim stomatológom. Bol to Dr. Arnold Watkin, zubný lekár a majiteľ stomatologického strediska s deviatimi lekármi a šiestimi dentálnymi hygieničkami v centre Bostonu. Bol s ním jeho poradca a účtovník Nicholas Poburko. Na recepcii som sedel vedľa neho a odvážil som sa začať rozhovor o škole dentálnych hygieničiek. Bol som milo prekvapený, keď som videl v jeho očiach ohníčky a hneď začal myšlienku rozvíjať. Zjavne ho nebavil rozhovor o prednáškových cykloch, ktoré by mohli na Slovensku absolvovať. Na všetko tu boli nešťastné argumenty: „Nemáme peniaze, aby sme vám to zaplatili. Ktorý zubár dá 500–1000 Sk za prednášku?“ Bol z toho znudený a ako mi potom sám povedal, aj v Maďarsku odkiaľ prišli, bola situácia rovnaká. S Nicholasom sme ostali priatelia a dopisovali sme si.

Jedného dňa prišiel list od Dr. Arnolda Watkina, v ktorom ma pozýval do Bostonu na návštevu, aby som sa oboznámil s dentálnou hygienou a aby som sa potom rozhodol, či chcem alebo nie, založiť školu Dentálnej hygieny na Slovensku. Bolo to pre mňa ohromujúce a spolu s kolegom a priateľom MUDr. Králikom sme sa dohodli na spoločnej ceste. Mali sme pocit bádateľov, akoby sme boli prví zubní lekári zo Slovenska, ktorí mohli ísť za oceán do USA „na skusy“. Termín odchodu bol 19. 10. 1991.

Bol však ešte len začiatok júla. Vtedy som dostal ďalšiu príležitosť zúčastniť sa 1. 9. 1991 na sneme stomatológov Dánskej stomatologickej komory vo Vejle v Dánsku. Popri ňom som si pozrel dentálnu hygienu v Dánsku a počítačové spracovávanie teleröntgenových snímok. Mal som možnosť vidieť a povypytovať sa na množstvo vecí v Panum university v Kodani. Následne 19. 10. 1991 sme odcestovali do USA. Skrátene povedané, boli sme užasnutí z toho, že nám neukazujú nič nové, ba mysleli sme si, že mnoho vecí vieme u nás urobiť lepšie a dodnes si to myslím. Ale vďační sme boli za všetko, čo nám ukázali a od ich techniky výučby a práce dentálnych hygieničiek sme sa odrážali tu na Slovensku. Vedúca dentálnych hygieničiek vo Watkin Dental Associates pani Kim Madegan mi venovala hrubú učebnicu dentálnej hygieny, ktorú vydala jej Alma Mater najstaršia škola pre dentálnu hygienu na svete, založená v 18. storočí FORSYTH SCHOOL FOR DENTAL HYGIENE – BOSTON.

Skúsenosti, ktoré som takto získal, sa stali základom pre ďalšie kroky v zakladaní novej profesie – dentálna hygienička.

Neboli to jednoduché kroky. Mnohí kolegovia boli proti zriadeniu školy dentálnej hygieny. Ale našli sa aj takí, ktorí podporili moju snahu a im patrí moja vďaka. K nim patrí aj bývalý prednosta stomatologického oddelenia vo Zvolenskej poliklinike, ktorý ma púšťal na pracovné výjazdy na Ministerstvo zdravotníctva do Bratislavy. Tam som musel predkladať obrovské množstvo podkladov pre profesiu – dentálna hygienička. Musel som dávať dohromady poznatky, ktoré som nikdy predtým nemal a na koniec z toho celého vyšlo „len“ profesné číslo, definícia a skrátená náplň profesie. V máji 1992, tri dni pred svojím odstúpením, podpísal pán minister zdravotníctva môj návrh. V septembri 1992 sa začalo štúdium profesie dentálna hygienička v Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene a v Strednej zdravotníckej škole v Trnave. Učili sme s veľkým nasadením a dúfam, že budeme učiť naďalej, lebo veľký sen, ktorý sme mali sa nám splnil. Máme dentálne hygieničky!

Touto cestou ďakujem všetkým tým, ktorí pomáhali a pomáhajú. Bolo by úžasné, keby sa spojilo Dentálno – hygienické hnutie na Slovensku v jeden celok, ktorý by seriózne pracoval a uznával úsilie všetkých.

Začínali sme krok po kroku a už tu máme dentálne hygieničky v praxi. Objavujú sa ďalšie i keď je ich ešte stále málo. Teraz treba pokračovať, aby mohli pracovať slobodne v spolupráci s lekárom, osem hodín denne, päť dní v týždni… na samostatnom kresle k spokojnosti svojich pacientov.

To boli slová MUDr. Hirnera, ktorému patrí právom uznanie a vďaka za úsilie, ktoré vynaložil pre vznik profesie dentálna hygienička na Slovensku.

V mnohom sa jeho slová splnili. Dnes už máme sedemnásť rokov dentálne hygieničky v praxi a stále je to málo. Máme diplomované dentálne hygieničky a dentálne hygieničky bakalárky. Profesia dentálna hygienička je registrovaná v SK MTP, profesionálne sa združuje v ADHS.

Bolo by úžasné ak by sa spojilo dentálno-hygienické hnutie na Slovensku v odbornej spolupráci 
a spoločnom cieli – spokojný klient.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International