Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Těhotné ženy jsou nedostatečně informovány o důležitosti orálního zdraví

Těhotenská gingivitida se stala srdeční záležitostí Dr. Anji Cariny Borer, která je sama čerstvou maminkou. Spustila společnou kampaň společnosti Oral-B a Evropské parodontologické federace (EFP), která propaguje orální zdraví v těhotenství a školí na toto téma jak zdravotnické odborníky, tak i širší veřejnost. Anja, která původně pracovala jako zubní lékařka v Mohuči (Mainz, Německo), nyní působí jako manažerka pro odborné a vědecké vztahy v evropské pobočce Procter & Gamble v Ženevě ve Švýcarsku, kde jsme se také setkali, abychom jí položili na toto téma několik otázek. Ne náhodou s sebou vzala i svou čtyřměsíční dceru, která si po celou dobu rozhovoru tiše broukala v kočárku.

Oral-B a EFP se dotkly velmi důležitého a osobního tématu, a to skutečnosti, že onemocnění parodontu těhotné matky může negativně ovlivnit vyvíjející se dítě. Můžete nám k tomu říci něco bližšího?
Gingivitida v těhotenství je dobře známým a hojně rozšířeným jevem, přičemž nejnovější data ukazují, že postihuje prakticky každou těhotnou ženu. Počet krvácivých míst je u těhotných žen zhruba třikrát vyšší než u průměrného dospělého člověka. Dokonce i já, zubní lékařka vybavená znalostmi a na vědecké bázi vyvinutými prostředky ústní hygieny, jsem poprvé v životě zažila na vlastní kůži krvácení dásní! Jak všichni dobře víme, neléčená gingivitida může vést k parodontitidě, zánětlivé zátěži organismu, která může negativně ovlivnit průběh těhotenství. Ačkoli jsou zapotřebí konzistentnější hloubkové studie, je parodontitida v období těhotenství již spojována s předčasným porodem, nízkou porodní hmotností dítěte a preeklampsií.

Toto téma je velmi důležité, neboť valná většina těhotných žen o tomto problému neví, a tudíž není schopna včas rozpoznat varovné příznaky problémů s dásněmi, jako je krvácení nebo zvýšená citlivost dásně. Prostřednictvím naší kampaně chceme informovat ženy a ujistit se o tom, že se dobře starají o své orální zdraví a pravidelně navštěvují zubního lékaře nebo dentální hygienistku, aby předešly možným problémům s orálním zdravím a případným komplikacím v těhotenství.

Jak může parodontitida vést k výše uvedeným komplikacím v těhotenství?
Klinické studie naznačují, že bakterie z ústní dutiny – specifické mikroorganismy související s parodontitidou – kolonizují plod a placentu, a to nejpravděpodobněji krevní cestou. V důsledku toho může přítomnost paro dontopatogenních mikroorganismů ve fetoplacentárním komplexu aktivovat lokální imunitní nebo zánětlivou reakci, která může následně negativně ovlivnit průběh těhotenství.

Biologicky to dává smysl, ale jak široce je tento názor akceptován?
Přestože klinický výzkum této problematiky již probíhá řadu let, zůstává stále dosti opomíjeným tématem. Nejenže jí není věnována dostatečná pozornost ze strany stomatologických odborníků, ale je také do značné míry přehlížena jinými zdravotnickými odborníky jako jsou gynekologové a porodní asistentky. Když jsem byla těhotná, byla jsem opakovaně upozorňována na četná potenciální rizika, od cestování letadlem po konzumaci sushi nebo barvení vlasů!

Udělala jsem si důkladný průzkum výše uvedených „rizik“ a dospěla jsem k závěru, že nejsou podložena žádnými vědeckým daty. Nicméně nikdo – mého gynekologa nevyjímaje – mi neřekl, abych šla navštívit svého zubního lékaře nebo řádně pečovala o své orální zdraví. Pro mě je toto skutečně velmi osobní záležitost, protože jsem otěhotněla v době navazování spolupráce s EFP ohledně těhotenské gingivitidy. Připadá mi znepokojivé, že jsou těhotné ženy zřídkakdy informovány o významu dobrého orálního zdraví v těhotenství. Byla jsem proto nadšená z navázání spolupráce mezi Oral-B a EFP a z vedení této společné kampaně.

Naším cílem je důkladněji vzdělávat jak stomatologické a zdravotnické odborníky, tak i širší veřejnost ohledně významu dobrého orálního zdraví v těhotenství.

Mohla byste popsat změny, ke kterým dochází v těle těhotných žen, a které způsobují těhotenskou gingivitidu?
Největší hormonální změny v životě ženy nastávají v těhotenství. Je to období velkých změn a jednou z hlavních oblastí, kde se tyto změny projevují, jsou i ústa, což může samo o sobě vést ke gingivitidě. Ne nadarmo se tradovalo, že každé dítě připraví svou matku o jeden zub. Během těhotenství dochází k až 150násobnému zvýšení hladiny estrogenu oproti jeho množství při normálním menstruačním cyklu. To spolu se zvýšením hladiny progesteronu a dalších hormonů vede ke zvýšení cévní permeability gingiválních tkání, což za přítomnosti zubního mikrobiálního povlaku podporuje vznik a rozvoj zánětu dásní. U žen s již rozvinutou parodontitidou před těhotenstvím se situace vlivem hormonálních změn obvykle ještě zhorší.

Vedle kardiovaskulárních chorob je onemocnění parodontu známou komplikací diabetu. Jaké je riziko vzniku parodontitidy u těhotných žen s diabetem?
Pro ženy s rozvinutým diabetes bývá největší výzvou udržet pod kontrolou hladiny cukru. U určitého procenta zdravých těhotných žen dochází k rozvoji tzv. těhotenského diabetu. Ačkoli tento typ diabetu většinou po porodu spontánně mizí, vyžadují tyto ženy odpovídající léčbu, aby se zabránilo možným vážným komplikacím. U obou skupin však bývá vyšší riziko vzniku onemocnění parodontu. Je důležité mít na paměti, že léčba bude pravděpodobně úspěšnější, bude-li hladina krevního cukru udržována pod kontrolou. Platí to i obráceně, tedy že onemocnění parodontu negativně ovlivňuje diabetes. Celkově je tedy důležité, aby ženy s diabetem dbaly o své orální zdraví před i během těhotenství.

Jakým způsobem začleňujete všechny své poznatky do seminářů Oral-B, které pořádáte?
Posláním Oral-B je podporovat orální zdraví a úzce spolupracovat se stomatologickými odborníky na zajišťování optimální domácí péče o orální zdraví. Cílem naší spolupráce s EFP je zvýšit povědomí o všech záležitostech týkajících se orálního zdraví v těhotenství. Naše vzdělávací aktivity, jako je např. akce „Up-to-Date“, jsou cestou, jak tyto informace předat odborníkům ve stomatologii a jak je co nejefektivněji podpořit v jejich cíli zlepšit všeobecné orální zdraví. Víme, že zdravá ústa jsou nedílnou součástí zdravého těla a podpora dobrého orálního zdraví v těhotenství je jedním ze způsobů, jak tohoto cíle dosáhnout.

Jak mohou praktičtí zubní lékaři, parodontologové a dentální hygienistky začlenit tuto myšlenku do své každodenní praxe?
Je důležité, aby porozuměli vztahu mezi orálním a celkovým zdravím, ať už jde o souvislost mezi parodontitidou a diabetem, případně kardiovaskulárními onemocněními nebo komplikacemi v těhotenství. Stejně tak by si měli tohoto spojení být vědomi i gynekologové, kardiologové a endokrinologové. Jak již bylo řečeno, mnoho žen se v těhotenství vyhýbá odborné stomatologické péči, a stejně tak se nemalý počet stomatologických odborníků snaží vyhnout poskytování péče těhotným ženám, neboť se v tomto ohledu necítí jistí. Je bezpodmínečně nutné, aby pacientky byly ve fertilním věku dostatečně informovány o významu orálního zdraví v těhotenství. Toto je pak zvláště důležité u pacientek trpících parodontitidou. Tyto pacientky by měly být svými ošetřujícími zubními lékaři nabádány k tomu, aby případnou stomatologickou a zejména pak parodontologickou léčbu podstoupily ještě před otěhotněním. Dnes je konzervativní parodontologická léčba v těhotenství považována za zcela bezpečnou i ve druhém trimestru.

Co byste těhotným ženám doporučila na závěr?
Ženy s parodontitidou by měly podstoupit řádnou léčbu ještě před otěhotněním. Ženy, které se těší dobrému orálnímu zdraví, by měly v průběhu druhého trimestru podstoupit profesionální ústní hygienu u svého zubního lékaře, resp. dentální hygienistky. Samozřejmě by si měly pravidelně dvakrát denně čistit zuby pastou s obsahem fl uoridů – ještě lepší je zubní pasta s antimikrobiálními účinky, obsahující např. fl uorid cínatý – a zároveň by si měly řádně čistit své mezizubní prostory odpovídajícími pomůckami. Je vědecky prokázáno, že obzvláště dobré pro redukci zubního mikrobiálního povlaku a gingiválního krvácení jsou elektrické zubní kartáčky. Navíc jsou dobrým řešením pro ženy, které mají nedostatek času k provádění řádné ústní hygieny – jsem si jistá, že všechny maminky s malými dětmi dobře ví, o čem mluvím.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International