Search Dental Tribune

Ústa jsou vstupní branou k našemu zdraví, říká prezidentka ADHS

E-Newsletter

The latest news in dentistry free of charge.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Ilustrační obrázek - aktivní odkaz na rozhovor naleznete na konci textu (fotografie: redakce časopisu StomaTeam)
Věra Tautová

By Věra Tautová

St. 7 dubna 2021

save

Hostem Dental Radia StomaTeam byla Anna Sloviakova, dipl.d.h., prezidentka Asociácie dentálnych hygieničiek v Slovenskej republike (ADHS). Povídali jsme si o pozici dentálních hygienistek ve stomatologickém týmu na Slovensku, jak se postupně více prosazují a také o unikátním projektu Generácia bez kazu zaměřeném na systematické řešení prevence.

Dentální hygienistky v České a Slovenské republice mají mnoho společného. Obor dentální hygieny je schválený Ministerstvem zdravotnictví SR od roku 1993 a účast v organizaci ADHS je dobrovolná. Registrace je povinná v Komoře medicínsko-technických pracovníků, které je ADHS součástí, a v současné době je v Komoře zaregistrováno 437 dentálních hygienistek, z toho 204 je členy ADHS. Na Slovensku je v současné době asi 400 ordinací dentální hygieny.

ADHS nabízí svým členům řadu výhod v podobě školicích akcí, které pokrývají celý pětiletý kreditní systém, slevy na tato školení a na ubytování, možnosti účasti na mezinárodních kongresech, což umožňuje dentálním hygienistkám profesionální růst. Členové se také mohou zapojovat do různých projektů organizovaných asociací, využívat výhod poskytovaných partnerskými firmami, prezentovat se v médiích a na webu ADHS. A jak upozorňuje prezidentka ADHS, dentální hygienistka registrovaná v Asociaci není sama – má zajištěnou právní i odbornou podporu. A jaký je zájem o práci v oboru dentální hygieny u mužů? „U mužov je záujem o veľa menšie. Máme dentálnych hygienikov, ale pár.“ odpověděla A. Sloviakova.

Na rozdíl od České republiky funguje na Slovensku stále kreditní systém. Je to systém dalšího vzdělávání s povinností získat za pětileté období 100 kreditů. 50 kreditů je za vzdělávání a praxi a dalších 50 kreditů soustavné vzdělávání. A. Sloviakova k tomu dodává: „Prideľovanie kreditov je približne 1 kredit za hodinovú odbornú, nie produktovú, prednášku. A či je ďalšie vzdelávanie prínosom? Osobne som presvedčená, že každé ďalšie vzdelávanie v každom obore je len prínosom.“

Na Slovensku mohly hygienistky donedávna studovat vyšší odbornou školu, což bylo podmíněno předchozím absolvováním střední zdravotnické školy a několikaleté praxe v zubní ordinaci. V současné době zde funguje pouze vysokoškolské bakalářské studium bez podmínky předchozího zdravotnického vzdělání, nutná je pouze maturita ze střední školy. Do loňského roku bylo obor možné studovat jen na Univerzite v Prešove a od loňského roku je obor otevřený i na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Absolventky zdravotnických škol využívají také možnost studia v ČR formou vyššího odborného vzdělávání. Vzdělávání na Slovensku je inspirováno holandským vzdělávacím systémem. Jak ale říká prezidentka ADHS, A. Sloviakova:„Najzásadnejšou je prax. Náš vzdelávací program v porovnaní s ostatnými vo svete je na vysokej úrovni, sme medzi krajinami s vysokým počtom hodín praxe, cez 3 000 hodín.“

ADHS spustila v březnu 2016 velmi zajímavý a komplexně pojatý projekt „Generácia bez kazu“ založený na 4 hlavních modulech a A. Sloviakova jej stručně popisuje takto:
1. modul: Budeš mamičkou – vieš chrániť svoje dieťatko? „Je zameraný na motiváciu budúcich mamičiek. Poukazujeme na vplyv orálneho zdravia na celkové zdravie organizmu a vývoj plodu.“
2. modul: Mama, otec poďte so mnou! „Tento modul sa zameriava na motiváciu a inštruktáž detí od 3. do 6. roku. Už jeho názov hovorí o tom, aby s touto skupinou detí boli súčasne inštruovaný aj rodičia. Je zbytočne navštevovať samostatne deti v škôlke, keď nie je spolupráca s rodičom. Efekt bez spolupráce rodiča mizne. Je nutné viesť rodiča k dočisťovaniu zubov u detí.“
3. modul: Strážime šestku. „Je tu zahrnutá skupina deti od 6. roka. Kde sa zameriavame na prerezanie šiesteho stáleho zuba a čistenie medzizubných priestorov. U vysokého percenta detí je prerezaný šiesty – stály zub v susedstve pokazeného mliečneho zuba až do výmeny dentície (kolem 12. roka života). Poukazujeme na retenciu povlaku.“
4. modul: Veď a chráň! „Len zmotivovaný zdravotník vie viesť a chrániť svojho pacienta. Začneme zdravotnými školami, aby sme podchytili budúcich zdravotníkov a tak zlepšili informovanosť čo sa dentálnej hygieny týka. Postupne plánujeme motivovať sekciu sestier pracujúcich v zubnom lekárstve (SKSaPa, SKMTP, SKZL).“

Jde o unikátní, komplexní řešení prevence, které by mohlo být inspirací i pro Českou republiku. O obsahu jednotlivých modulů jasně vypovídají již samotné jejich názvy. A co ADHS vedlo k vytvoření tohoto projektu? „Vychádzali sme z významu posilnenia prevencie, o ktorom svedčí aj ciele WHO, ktorá nám stanovila ciele pre orálne zdravie pre rok 2010. Bolo tam, že deti nebudú mať 2 chýbajúce, rozpadnuté zuby vo veku 12 rokov, 75 % 20-ročných dospelých bude bez aktívneho kazu, nebude mať rozvíjajúce sa deštrukcie parodontálneho ochorenia atď. V situácii, ktorú máme na Slovensku nebolo možné ani tieto ciele vôbec zvládnuť. Za rok 2010 nebol dosiahnutý ani jeden z týchto cieľov. Lenže ciele k roku 2025 ešte pritvrdili. Preto sme vytvorili tento projekt, lebo je treba viac motivovať a apelovať na preventivne opatrenia, ale situácia je veľmi ťažká. Snažíme sa na základe projektu trochu zdvihnúť povedomie pacientov o dentálnej hygiene a motivovať k prevencii,“ vysvětluje prezidentka ADHS Anna Sloviakova.

Pokud jde o spolupráci slovenských hygienistek se zubními lékaři, situace se podle prezidentky ADHS postupně zlepšuje. Zubní lékaři si začínají uvědomovat význam dentální hygieny mimo jiné i proto, že je na Slovensku zubních lékařů trvale nedostatek. Anna Sloviaková nicméně říká: „Aj napriek tomu sa dentálne hygieničky na Slovensku stále ešte stretávajú s názorom, že dentálna hygiena je len v odstránenie zubného kameňa, že je dentálna hygiena škodlivá v čase tehotenstva, že ide iba o kozmetický zákrok apod. Aj tieto názory má za cieľ vysvetliť projekt Generácia bez kazu.“

A jak ovlivnila práci dentálních hygienistek na Slovensku pandemie koronaviru? „Asociácia poskytuje dentálnym hygieničkám informácie potrebné pre chod ich ordinácií, ťažko sa zháňali akékoľvek informácie a chýbala finanční podpora zo strany štátu. Postupne boli spracované hygienické postupy, ktoré sa teraz presne dodržiavajú a ordinácie tak môžu fungovať. Ide viacmennej o časovo náročné opatrenia a počas pracovného dňa je možné ošetriť  menej pacientov, takže aktuálne sú veľmi dlhé objednávacie doby,“ popisuje situaci prezidentka ADHS s tím, že se úroveň domácí ústní hygieny pacientů během pandemie značně zhoršila.

ADHS letos plánovala společně se svými partnery u příležitosti Světového dne ústního zdraví propagaci projektu Generácia bez kazu – přednášky pro těhotné, návštěvy v mateřských centrech – ale s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci zatím zůstává u plánování. „Všetko je pripravené, ale zostane len na teoretickej úrovni a na praktickú realizáciu dôjde, akonáhle to situácia dovolí,“ komentovala situaci Sloviakova. ADHS pracuje také na dalším projektu Centrum zdravého úsměvu (odkaz: Centrum zdravého úsměvu / ve spolupráci ADHS, společnosti Colgate a drogerie DM), jehož cílem je motivace a instruktáž k ústní hygieně.

Závěrem Anna Sloviakova poukázala na význam zdraví dutiny ústní pro celkové zdraví: „Nemali by sme zabúdať na to, že ústa sú vstupnou branou k nášmu zdraviu!“

Poslechněte si celý rozhovor na YouTube kanálu Dental Radio StomaTeam:

Převzato s laskavým souhlasem redakce časopisu StomaTeam, autora projektu Dental Radio StomaTeam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *