Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Medicína proti stárnutí a léčba ortodontickými aparáty: mezioborový přístup

By Dr. Derek Mahony, Austrálie & Dr. Theodore R.
March 03, 2019

Medicína zaměřená proti stárnutí se zabývá prevencí, zpomalením a vedlejšími účinky stárnutí, pomáhá tedy lidem žít delší a zdravější život. Poslední dobou nicméně výsledky evidence-based studií způsobily, že se z anti-aging medicíny stal mnohamilionový průmysl. V několika posledních desetiletích vyrostl trh s produkty a službami proti stárnutí dle BBC Research (vydavatelství zaměřující se na výzkum technologického trhu se sídlem ve Wellesley, USA) v globální průmyslový podnik o hodnotě 261,9 miliard amerických dolarů oproti původním 162 miliardám amerických dolarů pět let předtím. 1

Z aktuální odborné evidence-based literatury vyplývá, že jak stárneme, dochází zřejmě ke ztrátám objemu tuku v některých oblastech obličeje spolu se změnami na obličejovém skeletu. Mezi pacienty vyhledávající kosmetické vylepšení obličeje se stala velmi populární injekční augmentace obličejových měkkých tkání jako minimálně invazivní řešení. Náhrada objemu ztracených měkkých tkání umožnila komplexnější přístup k celkovému omlazení obličeje. Ukázalo se, že ortodontická léčba za použití intraorálních ortodontických aparátů (Homeoblock, OrthoSmile) zvětšuje objem měkkých tkání a vylepšuje obličejovou symetrii vytvořením změn v měkkých tkáních spolu se zlepšením estetiky obličeje. Terapie tímto aparátem může být přidána do léčebného protokolu augmentace obličeje, a tím dosáhneme relativně neinvazivního mezioborového přístupu pro vylepšení střední obličejové etáže.
V tomto článku demonstrujeme, jak může léčba (ortopedickými a) ortodontickými aparáty ve spojení s aplikací kožních výplní kvůli redukci množství vrásek, rýh a vkleslin vytvořit pozitivní změny v měkkých tkáních obličeje. Navíc je zde ukázáno, jak mohou objemové změny dosažené tímto kombinovaným terapeutickým postupem vytvořit žádoucí výsledek, konkrétně mladistvější vzhled.

Kazuistika
Zdravá žena ve věku 65 let se dostavila do naší ordinace s jasně definovanou žádostí o zlepšení vzhledu svého obličeje (obr. 1). Její ústní hygiena byla dobrá a neměla žádné aktivní parodontologické onemocnění. Trpěla bolestmi hlavy a klinické vyšetření ukázalo dislokaci disku s redukcí na pravé straně s otevřením úst na max. 38 mm. Střední čára byla posunuta o 2 mm vpravo a vyrovnala se při otevření < 10 mm, což ukazuje na posun mandibuly na stejnou stranu. Byl vyroben a odevzdán aparát Homeoblock s 5mm nákusem na pravé straně (pro odlehčení mandibulárního kloubu) (obr. 2). Při dokousnutí na nákus se okluze odblokovala a tah svalů vyrovnal mandibulu, takže se narovnala i střední čára. Bolesti hlavy ustoupily během tří týdnů a maximální otevření se zvýšilo na 42 mm. Pacientka dále používala aparát Homeoblock následujících 9 měsíců.
Byly zhotoveny intraorální a extraorální fotografie kvůli dokumentaci léčby, byla provedena 3D stereo
fotogrammetrie. Extraorální 3D digitální fotografie byly zhotoveny za pomocí 3DMD (facial capture system). Facial capture system (3DMD/Kodak) a stereofotogrammetrie byly použity pro vygenerování klinicky přesného digitálního modelu obličejového povrchu pacientky. Používají techniku stereotriangulace pro identifikaci charakteristik vnějších povrchů snímaných alespoň dvěma kamerami. Tento přístup zahrnuje projekci jedinečného, náhodného světelného vzorce, který je použit jako základ pro zpracování geometrie za pomoci trojúhelníků ve 3D. 3D fotografie trvá méně než 2 ms na rámeček. Data jsou zpracována a je vypočítána vysoce přesná (méně než 0,5 mm) průměrná vzdálenost (základ – střední vzdálenost od pole) vytvářející digitální model pacienta, který je připraven k okamžitému klinickému využití. Stereofotogrammetrie pro kvantifikování obličejové morfologie byla (poprvé) představena ve studii publikované v Journal of Dentistry v roce 1996. Závěrem lze říci, že stereofotogrammetrie je vhodná pro 3D zachycení metod pro kvantifikování a zaznamenávání vývojových změn v obličejové morfologii.
Zhodnocení obličeje pacientky po 9 měsících léčby aparátem Homeoblock z důvodu jejích problémů s TMK ukázalo na změnu v morfologii obličeje (obr. 3). Morfometrická analýza byla provedena superimpozicí 3D zobrazení před a po léčbě za použití modelování konečných prvků. Tisíce trojúhelníkovitých referenčních bodů byly použity pro stanovení změn. Modrá oblast znázorňovala nulové změny a červené až oranžové barvy oblasti s větším rozměrem až do hodnoty 2,9 mm. Došlo ke zvýšení objemu nad a pod očima, v lícní krajině, v oblasti horního rtu, mentolabiálního sulku a oblasti před dolní čelistí. Z fotografií obličeje je zřejmá redukce rýh, vrásek a vkleslin (obr. 4 a 5).
Pozitivní změny v obličeji pacientky ji po devíti měsících přiměly k aplikaci kožních výplní. Byl aplikován 1 ml preparátu Restylane (Galderma) pro zvětšení rtu a dvě dávky 1,33 cc/ml preparátu Radiesse (Merz Aesthetics) do oblasti před dolní čelistí a mentolabiálním sulkem a podél dolního okraje dolní čelisti, dolních a bočních hranic lícní oblasti (obr. 6).

Výsledky
Obličej pacientky po léčbě působil mladším dojmem, byly lépe vykresleny lícní kosti a jasně definované linie čelisti. Pleť vypadala hladší s menším množstvím rýh, vrásek a vkleslin.

Diskuze
Změny v obličeji související s rozšířením patra jasně popisuje Singh: „Maxilární komplex vykazuje změnu v rozměru (a/nebo objemu) spojenou s nárůstem složitosti struktury v souvislosti s biologickými procesy. Rozšíření patra podle všeho spustí osteoblastické geny spojované s aktivním ukládáním kosti a průvodním přetvářením prostorové matrix.“ V souvislosti se změnami okolo očí si musíme připomenout, že horní čelist tvoří spodinu orbity a po rozšíření mohou být patrny skeletální změny; v morfologii orbity se mohou projevit zejména na kůži obličeje: s tím, jak se zpevňují dolní víčka, vnější koutek se stává vodorovným; zvětšuje se šířka obličeje a to zejména v oblasti švu mezi lícní kostí a horní čelistí; kraniofaciální typ má nejen lepší funkci, ale také atraktivněji vypadá. Tyto změny byly popsány u dětí, u kterých je rozšiřování patra poměrně časté. Tento článek dokumentuje podobné změny u nerostoucích dospělých pacientů. Kombinováním výsledků ortodontické terapie a aplikování kožních výplní jsme dosáhli velice uspokojivých výsledků v estetice obličeje.

Článek byl poprvé publikován v Ortho – international magazine of orthodontics, vydání 2/2018.
Seznam použité literatury na vyžádání u vydavatele.

 

Zaujala vás ukázka článku?

Celý článek můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Ortho CZ/SK 1/2019
stáhněte jej ve formátu PDF

Comments are closed here.

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International