Dental Tribune Czech Republic & Slovakia

Keramické implantáty: Včera vize, dnes reálná výzva?

By Dr. Jochen Mellinghoff, Německo
April 03, 2018

Když se v Tübingenu v Německu zaváděly pod dohledem prof. Williho Schultea v letech 1960 a 1970 první keramické implantáty, byla očekávání veliká a zdálo se, že byla nalezena alternativa k již úspěšným titanovým implantátům. V praxi to však vypadalo jinak. Tyto implantáty měly vysokou míru selhání kvůli neúplnému vhojení a frakturám, což znamenalo, že byly pro další použití nevhodné. To vedlo ke značné počáteční skepsi ohledně keramických dentálních implantátů. Konkrétně v Německu panovalo mnoho předsudků ohledně koncepce keramických implantátů jako takové. O frakturách keramických prvků věděli všichni zubní lékaři. Ve své každodenní protetické praxi viděli odlamování u fazetovací keramiky a metalokeramických náhrad, i fraktury u nově vyvinuté celokeramiky. Na základě těchto zkušeností se zdálo, že keramické implantáty nebudou dostatečně pevné pro použití v implantologii.

V důsledku toho rychle postupoval výzkum v oblasti titanových implantátů, zatímco technologie keramických implantátů byly odsunuty stranou. Nově vyvinutý celokeramický materiál na bázi oxidu zirkoničitého si, navzdory všem pozitivním rozdílům v chemických i fyzikálních vlastnostech oproti dříve používané keramice na bázi oxidu hlinitého, získával v této oblasti pozornost jen pomalu. V keramice na bázi oxidu zirkoničitého však nyní máme k dispozici materiál s vlastnostmi potřebnými pro úspěšné a bezpečné keramické implantáty.

U keramických zirkonových materiálů je hlavním zájmem bezpečnost materiálu, a jakmile je této dosaženo, vede k dalším výhodám, například dobré kompatibilitě s gingivou díky vlastní vysoké přilnavosti a k estetickým výhodám ve smyslu eliminace vzniku stínů v případě menšího množství tkání v okolí implantátu.1,2 Kromě toho byla celkově dokázána velmi dobrá biologická kompatibilita.3

Keramické materiály jsou tvrdé materiály s velmi nízkou elasticitou. I malé odchylky v homogenitě směsi prášku a tekutiny vedou k oslabení materiálu a možnosti úplného selhání. Velké množství znalostí a zkušeností ze strany výrobců také vyžadují procesy jako je komprese prášku a sintrování. Je proto ze strany implantologa nezbytná důvěra k výrobci a ze strany výrobce velmi vysoká kvalita produktu.

V naší ordinaci používáme zirkon od roku 2004. Stejně jako v každé zubní ordinaci jsou tím, co se nakonec počítá, funkční a estetické výsledky, spolu s bezpečností materiálu. Výsledky se musí blížit, splňovat nebo překonávat očekávání pacientů. My používáme k posouzení estetických výsledků Fürhauserovo skóre růžové estetiky (PES) (obr. 1).4

Případ 1 (2008)

Tento případ je předložen jako ukázka PES. Zabránili jsme tomu, aby gingiva přerostla přes krček implantátu dobře dosedající provizorní korunkou, která krček implantátu překrývala. To vedlo k atraumatické proceduře formování gingivy a cementování korunky. Oblý schůdek představoval s ohledem na vestibulární estetiku a cementování korunky zvláštní výzvu. Hloubka zavedení byla koronální po horní část závitu.

Implantologie s jednodílnými implantáty vyžaduje pro protetické ošetření zvláštní podmínky, lze ošetřit pouze část potřebných indikací (obr. 2–5). Dnes můžeme jít dál díky použití zirkonových implantátů pro různé indikace vyráběných firmou Z-Systems (obr. 6).5

Společnost Z-Systems má historii dlouhou 15 let, a během této doby se soustředila výhradně na zirkonové implantáty. Produkty jsou vyvíjeny a vyráběny společně se švýcarskou společností Metoxit (Tab. 1).6 Po prvních jednodílných implantátech následovaly různé dvoudílné typy implantátů. Touto řadou je možné v současné době pokrýt většinu indikací. Nejčastější indikací v Německu je náhrada jednoho zubu.

 

 

 

Zaujala Vás ukázka článku? Celý článek a další 4 kazuistiky si můžete prostudovat v příslušném vydání časopisu Implants 1/2018

Stáhněte si jej ve formátu PDF

 

Implants 1/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International